Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Công khai kết quả đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của từng bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng: 20/02/2024   14:01
Mặc định Cỡ chữ

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu công khai kết quả đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu theo thời gian thực của từng bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu công khai kết quả đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu theo thời gian thực của từng bộ, ngành, địa phương.

Ngày 20/02/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 1071/VPCP-KSTT về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực triển khai nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch đã ban hành; bảo đảm công tác theo dõi, đôn đốc, đánh giá, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch; nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, trao đổi và tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hướng xử lý; chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, áp dụng nguyên tắc hậu kiểm theo thông lệ quốc tế; tăng cường công tác truyền thông về nỗ lực và sáng kiến cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm thực hiện tốt công tác số hóa, tái sử dụng, chia sẻ dữ liệu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giúp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục theo hướng người dân chỉ phải khai báo, cung cấp thông tin một lần; định kỳ hàng tháng công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu theo thời gian thực đến từng cơ quan, đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ động, tích cực tham gia phản biện, đóng góp chính sách; phản ánh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi, an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành, địa phương xem xét, tháo gỡ kịp thời theo Quy chế hoạt động của Tổ công tác ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-TCTCCTTHC ngày 30/8/2023; định kỳ hàng tháng đánh giá, báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ và công khai kết quả đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu theo thời gian thực của từng bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ./.

Nhật Nam

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thống nhất cách thức thực hiện khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày đăng 21/04/2024
Ngày 21/4/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 2635/VPCP-KSTT về việc báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), phương án đơn giản hóa về thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ.

PAR INDEX năm 2023: Bộ Nội vụ tiếp tục giữ vị trí thứ 04/17 bộ, cơ quan ngang bộ

Ngày đăng 17/04/2024
Bộ Nội vụ tiếp tục giữ vị trí thứ 04/17 bộ, cơ quan ngang bộ trong bảng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, đạt 87.04%. Dẫn đầu là Bộ Tư pháp, đạt 89.95% và đứng cuối bảng là Bộ Công Thương, đạt 78.03%.

Công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện

Ngày đăng 17/04/2024
Ngày 17/4/2024, Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023). 

Thực trạng và giải pháp xây dựng chính quyền số ở tỉnh Quảng Trị

Ngày đăng 15/04/2024
Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng chính quyền số là một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian quan, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực, tổ chức triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng chính quyền số ở tỉnh Quảng Trị thời gian qua vẫn còn gặp phải những khó khăn, hạn chế nhất định. Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng thành công chính quyền số ở tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Bộ Nội vụ làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh về sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày đăng 08/04/2024
Tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) Phan Văn Mãi nhấn mạnh, buổi làm việc với Đoàn công tác là rất quan trọng, giúp TPHCM tiếp tục hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trong đặc thù của Thành phố; cũng như thúc đẩy công tác cải cách hành chính tại Thành phố thời gian tới.