Hà Nội, Ngày 05/03/2024

Hoàn thiện các văn bản quy định để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024

Ngày đăng: 09/02/2024   07:12
Mặc định Cỡ chữ

Tại Nghị quyết số 20/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy định và công việc cụ thể để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024 theo Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Quang cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2024.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Quyết liệt đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và danh mục chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền trong hệ thống hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 31/3/2024, bảo đảm tiến độ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2024.

Phối hợp, hướng dẫn các địa phương khẩn trương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tiến độ, đồng thuận, hiệu lực, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ về việc khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cải cách mạnh mẽ các quy định về nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức đánh giá mô hình Ban Chỉ đạo, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp, đề xuất giải pháp kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương trong việc quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Cũng tại Nghị quyết số 20/NQ-CP, Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương xây dựng mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận Một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn; tổ chức thí điểm tại các địa phương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và đánh giá, tổng kết nhân rộng, hoàn thành trong năm 2024. Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thí điểm Mô hình mẫu nêu trên./.

Nhật Nam

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Ngày đăng 04/03/2024
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 3372/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại phiên họp thứ 30. 

Quyết liệt thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Ngày đăng 04/03/2024
Thường trực Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị và xây dựng các văn bản quy định, công việc cụ thể để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2024.

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 04/03/2024
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ cho biết, đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó, trong đó có sửa đổi tiêu chí xác định số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

Chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương mới từ 01/7; thu giấy phép cửa hàng xăng dầu không sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày đăng 02/03/2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên cho tăng trưởng; chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024; kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; dứt khoát trong tháng 3 nếu cửa hàng xăng dầu không sử dụng hóa đơn điện tử thì thu giấy phép;...

Bộ Nội vụ sẽ bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Ngày đăng 02/03/2024
Chiều 02/3/2024, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn - Người phát ngôn của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 02/2024. Tại họp báo, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ Nguyễn Bích Thu đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến tiến độ về xây dựng các văn bản để triển khai chính sách cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024.