Hà Nội, Ngày 05/03/2024

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đồng bộ trên các mũi hướng

Ngày đăng: 06/02/2024   10:37
Mặc định Cỡ chữ

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kết quả trên đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, Đảng ta đánh giá, công tác này vẫn là sự thách thức lớn cho công cuộc phát triển đất nước, đã và đang diễn ra hết sức cam go quyết liệt với sự mong chờ ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đảng ta đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương trong sạch, liêm chính, vững mạnh. Tập trung làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xem là cẩm nang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời cung cấp hệ thống cơ sở lý luận-thực tiễn quan trọng để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Với tác phẩm trên, Tổng Bí thư đã có góc nhìn rất khách quan và toàn diện về tình trạng tham nhũng và chỉ rõ đây là căn bệnh đồng hành và tồn tại ở mọi nhà nước, không phân biệt chế độ chính trị, không chỉ có ở chế độ một đảng duy nhất cầm quyền như luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây cũng chính là định hướng quan trọng để Đảng và Nhà nước ta xác định phương châm kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thiết nghĩ, để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng hiệu quả đòi hỏi sự quán triệt ngày càng sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong lĩnh vực này. Tổng kết thực tiễn gắn liền nghiên cứu lý luận. Đồng thời, chúng ta coi trọng kế thừa bài học kinh nghiệm, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc này đồng bộ trên các “mũi, hướng” chủ yếu.

Đó là: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; công tác điều tra, truy tố, xét xử quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực”; công tác cán bộ; cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thông tin tuyên truyền, giáo dục về lĩnh vực này cần được đổi mới, tăng cường; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và báo chí trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phát huy ngày càng hiệu quả..../.

Theo: nhandan.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 04/03/2024
Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 đặt ra nhiệm vụ "Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước"; "xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Trong đó, sắp xếp đơn vị hành chính là một nhiệm vụ quan trọng.

Nghề Tổ chức và việc điều chỉnh địa giới hành chính

Ngày đăng 15/02/2024
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của người làm nghề Tổ chức hiện nay - cả tổ chức cấp ủy và tổ chức nhà nước là phải tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp lộ trình khả thi trong việc điều chỉnh địa giới hành chính ở từng địa phương.

NGÔI NHÀ TIN YÊU

Ngày đăng 26/01/2024
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài thơ của đồng chí Nguyễn Viết Giá, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ tại buổi gặp mặt thân mật cán bộ hưu khối cơ quan Bộ Nội vụ nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 26/01/2024.

Kỳ họp bất thường lần thứ năm: Lập pháp bám sát đời sống, sẵn sàng giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra

Ngày đăng 19/01/2024
Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra. Các nội dung được thông qua tại Kỳ họp không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài. Điều đó thể hiện công tác lập pháp của Quốc hội luôn năng động, tích cực, bám sát đời sống, sẵn sàng giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra.

Chuyển đổi số - đừng chỉ hô khẩu hiệu

Ngày đăng 18/01/2024
Chuyển đổi số (CĐS) là nhu cầu tất yếu, xu hướng khách quan của thời đại. CĐS vì thế mà gần đây trở thành câu nói "cửa miệng" của nhiều cán bộ và là cụm từ được nhắc nhiều trong các hội nghị, hội thảo, báo cáo tổng kết... Đến nỗi, "tăng cường CĐS" dường như đã trở thành khẩu hiệu...