Hà Nội, Ngày 05/03/2024

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ trong việc thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 05/02/2024   09:25
Mặc định Cỡ chữ

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 50-KH/BCSĐ thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán (Kế hoạch).

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ trong việc thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nội bộ.

Theo Kế hoạch, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tại Bộ Nội vụ để thực hiện nghiêm, có hiệu quả nội dung Quy định số 131-QĐ/TW.

Đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 3 Quy định số 131-QĐ/TW.

Nhận diện rõ các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 4 Quy định số 131-QĐ/TW.

Tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiên Kế hoạch gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện theo Hiến pháp, pháp luật và chủ trương, đường lối của Đảng.

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán./.

Nhật Nam

Bình luận

Kế hoạch số 50-KH/BCSĐ thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán (Kế hoạch).

" />

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh liên quan đến thực hiện một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và cải cách hành chính

Ngày đăng 04/03/2024
Chiều 04/3/2024, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Trà Vinh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lê Văn Hẳn làm Trưởng đoàn nhằm chia sẻ, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện một số chỉ tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính.

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Ngày đăng 04/03/2024
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 3372/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại phiên họp thứ 30. 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Giải quyết nhanh nhất tất cả các đề xuất, kiến nghị của cử tri; bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 01/03/2024
Sáng ngày 01/3/2024, tại Trụ sở Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2024 của Bộ. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng 28/02/2024
Chiều 28/02/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách: Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận 

Ngày đăng 26/02/2024
Chiều 26/02/2024, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận.