Hà Nội, Ngày 05/03/2024

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Lớp thứ ba)

Ngày đăng: 11/12/2023   14:15
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 11/12/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Phó Bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng dự và chủ trì buổi Lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và 34 học viên là các đồng chí Phó Bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng cho biết: Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Phó Bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII giao cho Học viện chủ trì, xây dựng chương trình, phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tại các địa phương, cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Lớp học được tổ chức nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Phó Bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương – những người giữ vai trò trọng yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại các địa phương, cơ quan Trung ương đáp ứng tốt nhất những yêu cầu mà thực tiễn mới đang thay đổi rất nhanh, đồng thời đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 

Với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có kiến thức phong phú, am tường lý luận, có kinh nghiệm thực tiễn, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng các đồng chí học viên sẽ tiếp nhận được những kiến thức hữu ích, thiết thực để vận dụng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương. Đồng thời, đây cũng sẽ là diễn đàn để các đồng chí học viên trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra hiện nay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành ở các địa phương; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của mình trên cương vị là Phó Bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. 

Chương trình Lớp bồi dưỡng gồm 13 chuyên đề bao quát nhiều vấn đề trọng yếu của đất nước hiện nay. Nội dung chương trình được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, xin ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trải qua nhiều vòng thảo luận. Các chuyên đề được chú trọng cập nhật, nhất là những thực tiễn mới của thế giới và đất nước, bám sát tinh thần của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nhất là các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong nhiệm kỳ này./.

Theo: hcma.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Tuyên Quang tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày đăng 28/02/2024
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Bài viết khái quát những kết quả đạt được và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay

Ngày đăng 19/02/2024
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là yếu tố quyết định đến việc triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng là một trong các nội dung, chức năng cơ bản của quản lý nguồn nhân lực khu vực công hiện nay. Tuy nội hàm của “đào tạo” và “bồi dưỡng” không hoàn toàn đồng nhất, nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC là tổng thể các hoạt động được thực hiện một cách có kế hoạch, có hệ thống nhằm bổ sung tri thức, kỹ năng, động cơ, thái độ và hành vi, từ đó nâng cao hiệu quả công việc được giao của mỗi CBCCVC cũng như làm tăng lên mức độ đóng góp, cống hiến của họ đối với việc thực hiện mục tiêu của tổ chức, đơn vị.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; kiên quyết khắc phục căn bệnh ngại học, lười học về lý luận chính trị

Ngày đăng 17/01/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phải có quyết tâm chính trị cao, không ngừng phấn đấu để khẳng định bản sắc, vị trí trung tâm quốc gia hàng đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp cho Đảng và Nhà nước. Quản lý chặt chẽ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; kiên quyết khắc phục căn bệnh ngại học, lười học, học qua loa, học đại khái về lý luận chính trị.

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1

Ngày đăng 30/12/2023
Chiều 29/12/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm

Ngày đăng 08/12/2023
Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan văn thư, lưu trữ từ Trung ương đến địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực để làm căn cứ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác văn thư, lưu trữ. Bài viết phân tích thực trạng quy định và đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm lĩnh vực văn thư, lưu trữ.