Hà Nội, Ngày 05/03/2024

Chuẩn bị ban hành Chương trình công tác năm 2024 để tổ chức triển khai ngay từ đầu năm

Ngày đăng: 09/12/2023   17:18
Mặc định Cỡ chữ

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Văn bản số 7219/BNV-VP ngày 08/12/2023 về việc triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2023 của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2023 của Bộ Nội vụ, chiều 06/12/2023.

Văn bản số 7219/BNV-VP nêu rõ, để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng, người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung cao độ, đôn đốc sát sao để hoàn thành tất cả nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, cụ thể như sau:

Các đơn vị khẩn trương tham mưu, triển khai các Kết luận, Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV liên quan đến chức năng quản lý nhà nước ngành Nội vụ; tập trung trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ Nội vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Tham mưu Chính phủ tổ chức 03 hội nghị: (1) Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; (2) Hội nghị Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; (3) Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Tập trung triển khai quyết liệt việc thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong đó tham mưu văn bản của Bộ trưởng quán triệt, đôn đốc các địa phương thuộc diện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 chấp hành nghiêm các quy định của Quốc hội, Chính phủ, tập trung triển khai hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trước ngày 30/9/2024; tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, đánh giá Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về tiêu chí xác định số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện thông báo giao bổ sung biên chế giáo viên năm 2023-2024. Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Báo cáo đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; xây dựng Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ.

Trình Chính phủ báo cáo rà soát các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các Luật có liên quan để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung các luật này. Tham mưu kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào 6 tháng cuối năm 2024.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội về thực hiện cải cách chính sách tiền lương, trong đó tập trung tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm đồng bộ, thống nhất để thực hiện chế độ cải cách tiền lương mới từ ngày 01/7/2023.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những biện pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, hiệu quả việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, thống nhất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an hướng dẫn các tiêu chí đề xuất khen thưởng các cơ quan, tổ chức, địa phương, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030, làm cơ sở chuẩn bị Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án này.

Triển khai thực hiện Kế hoạch đón Lễ Giáng sinh năm 2023 đảm bảo ổn định; đồng thời tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Noel và chúc mừng năm mới 2024. Giao đồng chí Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ bám sát các vụ chức năng của các Bộ và Văn phòng Chính phủ để tiếp thu, giải trình, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP trong tháng 12/2023. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, Bộ trưởng đánh giá Ban Tôn giáo Chính phủ không hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra công vụ thuộc lĩnh vực nội vụ tại các bộ, ngành, địa phương, trong đó tập trung các vấn đề như: tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc; tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức công vụ. Tham mưu xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và làm việc của các đơn vị làm việc với các bộ, ngành, địa phương năm 2024 gửi Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định để các đoàn không chồng chéo, trùng lặp; đồng thời có báo cáo Bộ trưởng kết quả sau mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra và làm việc.

Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ; đồng thời trình Bộ trưởng ban hành Chương trình công tác năm 2024 để tổ chức triển khai ngay từ ngày đầu năm 2024; xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Tổ công tác Đề án 06 của Bộ Nội vụ tập trung hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phối hợp với Tập đoàn VNPT tổ chức công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức tại Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 bảo đảm phù hợp với quy mô của Hội nghị trực tuyến toàn quốc./.

Văn Nguyễn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh liên quan đến thực hiện một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và cải cách hành chính

Ngày đăng 04/03/2024
Chiều 04/3/2024, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Trà Vinh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lê Văn Hẳn làm Trưởng đoàn nhằm chia sẻ, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện một số chỉ tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính.

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Ngày đăng 04/03/2024
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 3372/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại phiên họp thứ 30. 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Giải quyết nhanh nhất tất cả các đề xuất, kiến nghị của cử tri; bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 01/03/2024
Sáng ngày 01/3/2024, tại Trụ sở Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2024 của Bộ. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng 28/02/2024
Chiều 28/02/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách: Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận 

Ngày đăng 26/02/2024
Chiều 26/02/2024, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận.