Hà Nội, Ngày 05/03/2024

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng: 24/11/2023   23:26
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 24/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cao Bằng đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 44% vào năm 2030 và toàn Tỉnh có 17 đô thị. Ảnh: caobang.gov.vn

Quyết định số 1486/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ:

Mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2030 Cao Bằng trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, xanh, bền vững và toàn diện, đạt trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; hệ thống kết cấu hạ tầng được cải thiện, nhất là giao thông liên kết nội tỉnh và liên tỉnh; công nghiệp chế biến và khai thác khoáng sản có bước phát triển mới; phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo; hình thành một số vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản; kinh tế cửa khẩu, du lịch phát triển nhanh, bền vững; bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước và chủ động ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; từng bước hình thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics Việt Nam - Trung Quốc của Vùng, trung tâm giao thương kinh tế, văn hoá, đối ngoại giữa Việt Nam với các tỉnh phía Tây, Tây Nam của Trung Quốc và các nước ASEAN. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội được phát triển toàn diện. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hợp tác đối ngoại được mở rộng; quốc phòng, an ninh vững mạnh, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc.

Tầm nhìn đến năm 2050: Tỉnh Cao Bằng có nền kinh tế kết nối, phát triển năng động, xanh, bền vững, toàn diện, trở thành một trong những tỉnh phát triển khá, là một trong những đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng và là động lực phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch - dịch vụ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Giữ vị trí quan trọng của quốc gia về bảo đảm an ninh, quốc phòng, môi trường khu vực đầu nguồn. Bản sắc văn hóa của tỉnh Cao Bằng được bảo tồn và phát huy; người dân được hưởng thụ các dịch vụ cơ bản có chất lượng cao. Môi trường tự nhiên có chất lượng tốt; xã hội hài hòa với thiên nhiên. Hợp tác đối ngoại được mở rộng; quốc phòng, an ninh vững mạnh, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc.

Về định hướng sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã

Giai đoạn 2023 - 2025: Thực hiện sắp xếp đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; ĐVHC cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

b) Giai đoạn 2026 - 2030, hoàn thành sắp xếp đối với thị trấn Thông Nông (huyện Hà Quảng), thị trấn Tà Lùng (huyện Quảng Hòa), xã Thịnh Vượng (huyện Nguyên Bình) và thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; ĐVHC cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Về phương án quy hoạch hệ thống đô thị: Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 44% vào năm 2030 và toàn Tỉnh có 17 đô thị, trong đó thành phố Cao Bằng đạt đô thị loại II; 04 đô thị loại IV (Nước Hai, Trùng Khánh, Phục Hòa, Quảng Uyên) và 12 đô thị loại V.

Đến năm 2030, Bình Phước hoàn thành chính quyền điện tử, từng bước chuyển dần sang chính quyền số.

Quyết định số 1498/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ: 

Mục tiêu tổng quát: Đến năm 2030, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, là “điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ, có quy mô kinh tế khá dựa trên xây dựng đồng bộ nền tảng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển các cụm ngành có tiềm năng tạo nhiều việc làm có thu nhập và nguồn thu ngân sách; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với đô thị; tăng cường kết nối vùng thông qua phát triển hệ thống hạ tầng trọng yếu; hoàn thành chính quyền điện tử, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tầm nhìn đến năm 2050: Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển giàu mạnh và văn minh, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Vùng Đông Nam Bộ, tương đương các tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước; không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn; xây dựng đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững; xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, dân tộc, con người phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành, là “điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ.

Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện: Giai đoạn 2023-2025: dự kiến có 01 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp là thị xã Bình Long. Giai đoạn 2026-2030: dự kiến có 01 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp là thị xã Phước Long.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã: Giai đoạn 2023-2025: dự kiến có 03 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là xã Tân Quan và xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản; xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành. Giai đoạn 2026-2030: dự kiến có 02 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là xã Long Giang, thị xã Phước Long và xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.

Về phương án quy hoạch hệ thống đô thị

Giai đoạn 2021-2025: Nâng cấp 07 xã đủ tiêu chuẩn lên đô thị loại V bao gồm: xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng; xã Bù Nho, huyện Phú Riềng; xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản; xã Tân Lập và xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú; xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh; xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp để hình thành 07 đô thị mới.

Giai đoạn 2026-2030: Đầu tư phát triển đô thị Đồng Xoài hướng đến là đô thị loại II. Đầu tư phát triển đô thị Bình Long, Phước Long, Chơn Thành hướng đến là đô thị loại III. Đầu tư phát triển đô thị Tân Khai, huyện Hớn Quản và đô thị Đồng Phú hướng đến là đô thị loại IV. Nâng cấp 04 xã đủ tiêu chuẩn lên đô thị loại V bao gồm xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú; xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh; xã Thanh An và xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản để hình thành 04 đô thị mới./.

Nhật Nam

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Đến năm 2035, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày đăng 05/03/2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 04/3/2024 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2035, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết liệt thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Ngày đăng 04/03/2024
Thường trực Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị và xây dựng các văn bản quy định, công việc cụ thể để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2024.

Công bố danh mục thủ tục lĩnh vực Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/03/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục lĩnh vực Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Nhất trí trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Ngày đăng 01/03/2024
Ngày 01/3/2024, tại tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 20, thẩm tra các Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát, thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương và việc thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công, thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa dự phiên họp và trình bày các tờ trình của Chính phủ.

Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu quản trị nhà nước ở Việt Nam

Ngày đăng 28/02/2024
Chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra nhiệm vụ phải nghiên cứu hoàn thiện toàn diện mô hình hệ thống chính trị và yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng và các nguyên tắc hiến định trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Bài viết phân tích và đề xuất một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo quan điểm chỉ đạo nêu trên của Đảng.