Hà Nội, Ngày 01/12/2023

Bộ Thông tin và Truyền thông có tân Thứ trưởng

Ngày đăng: 20/11/2023   16:26
Mặc định Cỡ chữ

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 20/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1429/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Bùi Hoàng Phương vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: mic.gov.vn

Quyết định số 1429/QĐ-TTg nêu rõ: Bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quá trình công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Bùi Hoàng Phương đã trải qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ./. 

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng

Ngày đăng 22/11/2023
Ngày 22/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1447/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.  

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng

Ngày đăng 20/11/2023
Ngày 20/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, cụ thể:

Phân công Ủy viên Ban Bí thư khoá XIII phụ trách công tác đối ngoại

Ngày đăng 18/11/2023
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 1035-QĐNS/TW ngày 14/11/2023 về việc phân công Ủy viên Ban Bí thư khoá XIII phụ trách công tác đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lãnh đạo 02 cơ quan

Ngày đăng 15/11/2023
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 02 cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Ngày đăng 14/11/2023
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 14/11/2023 về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, Trợ lý đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.