Hà Nội, Ngày 19/05/2024

Cải cách thủ tục hành chính: Cần đánh giá thực chất mức độ hài lòng và công khai kết quả đánh giá

Ngày đăng: 17/11/2023   07:38
Mặc định Cỡ chữ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, bộ, ngành, địa phương nào đánh giá một cách thực chất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công bố công khai kết quả đánh giá đó sẽ đạt được những bước tiến lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
 

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Bộ, ngành, địa phương nào đánh giá một cách thực chất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công bố công khai kết quả đánh giá đó sẽ đạt được những bước tiến lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Sáng 16/11/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì buổi làm việc trực tuyến với 3 bộ, 8 địa phương về tình hình triển khai cải cách TTHC trong năm 2023.

Các bộ, địa phương dự họp gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, về cắt giảm quy định kinh doanh, các bộ đều chưa hoàn thành theo chỉ tiêu cắt giảm 10% như mục tiêu của Chính phủ đề ra, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông còn 50 điều kiện kinh doanh chưa cắt giảm theo Quyết định số 933/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư tại các bộ còn chậm. Cụ thể, Bộ Quốc phòng chưa thực thi 5 TTHC, giấy tờ công dân; Bộ Ngoại giao chưa thực thi đơn giản hóa 24 TTHC, giấy tờ công dân; Bộ Thông tin và Truyền thông còn 12 nhóm TTHC chưa thực thi cắt giảm, đơn giản hóa.

Liên quan đến việc rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ, các bộ, địa phương đã công bố TTHC nội bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý, trong đó, tỉnh Tây Ninh công bố TTHC nội bộ kịp thời, đúng thời hạn, yêu cầu đặt ra.

Đối với việc cải cách thực hiện TTHC, việc công bố, công khai TTHC tại các bộ, địa phương còn chưa kịp thời, đầy đủ. Các bộ, địa phương đều đã triển khai việc hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Các bộ, địa phương đều chưa đồng bộ 100% hồ sơ TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Đà Nẵng đạt tỷ lệ 91,5%, Tây Ninh đạt 60,16%, Cần Thơ đạt gần 60%, Hải Phòng đạt trên 45%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao là 40% trong năm 2023.

Về tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2023 là 30%, nhưng tỉnh Quảng Ninh đã đạt tỷ lệ 100%. Hải Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tây Ninh đều đạt từ 32% đến hơn 46%. Riêng Bộ Ngoại giao chưa triển khai việc thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đối với việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, chỉ tiêu Chính phủ đặt ra cho năm 2023 là 100%, Bộ Quốc phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương đạt tỷ lệ cao nhất, lần lượt là 99,8%, 97,2%, và 83,46%. Tuy nhiên, tỷ lệ TTHC cấp kết quả điện tử và tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa còn rất thấp.

Phát biểu tại cuộc họp, các bộ, địa phương tập trung nêu những tồn tại, hạn chế và "điểm nghẽn" trong triển khai cải cách TTHC; đưa ra những kiến nghị, đề xuất; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực để triển khai những nhiệm vụ về cải cách TTHC được Chính phủ giao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao các bộ, địa phương đã vượt qua khó khăn, chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đánh giá công tác cải cách TTHC còn chậm, chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra, chưa đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng nêu rõ còn những tồn tại cần chú ý khắc phục, như tình trạng chậm công bố TTHC của các bộ làm ảnh hưởng đến việc công bố công khai của địa phương; thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC, dịch vụ công chưa thực chất; dịch vụ công trực tuyến còn phức tạp; việc số hóa vẫn còn chậm và chưa phát huy được hiệu quả; chưa cấp được kết quả giải quyết TTHC điện tử; tỉ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa còn rất thấp; chưa bảo đảm việc đồng bộ tình trạng hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đề cập đến một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, kiên trì, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 27/CT-TTg, Quyết định số 933/QĐ-TTg và các chỉ đạo của Tổ công tác.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm những TTHC hiện hành, đồng thời phải thận trọng, kiểm soát chặt chẽ quá trình ban hành TTHC mới, bảo đảm các TTHC dễ hiểu, dễ thực hiện và công bố đầy đủ, công khai, kịp thời theo quy định.

Các địa phương không được ban hành TTHC nếu không được giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc không được nghị quyết của HĐND giao để thực hiện biện pháp đặc thù của địa phương mình, Phó Thủ tướng quán triệt.

Phó Thủ tướng cho rằng bộ, ngành, địa phương nào đánh giá một cách thực chất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công bố công khai kết quả đánh giá đó thì chắc chắn sẽ đạt được những bước tiến lớn trong công tác cải cách TTHC.

Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thành tích hợp giải pháp ký số từ xa với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh trước ngày 15/12/2023; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ, ngành, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; tham mưu sửa đổi, thay thế Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ để tháo gỡ gó khăn, vướng mắc trong quản lý đầu tư về CNTT nói chung và triển khai Đề án 06 nói riêng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cải cách TTHC là nhiệm vụ khó khăn, trong đó khó nhất và quan trọng nhất là thay đổi thói quen và cách nghĩ, vì thế các bộ, ngành phải tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm bởi thực tế cùng một điều kiện, nhưng vẫn có bộ, địa phương làm tốt hơn./.

Theo: baochinhphu.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thực thi nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ

Ngày đăng 14/05/2024
Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, hiện nay đội ngũ thực thi công vụ đang dần thay đổi nhận thức, tư duy, hành động theo hướng quan tâm, vì lợi ích, vì sự hài lòng của người dân và đáp ứng nhu cầu, mong đợi của người dân. Mặc dù vậy, tại nhiều kỳ họp Quốc hội khóa XV, các phiên họp thường kỳ, chuyên đề hay phiên họp đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gần đây, nhiều đại biểu còn bày tỏ lo lắng khi việc tổ chức thực hiện pháp luật trên một số lĩnh vực chưa nghiêm, chưa hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu.

Thanh tra cải cách thủ tục hành chính, thay thế trường hợp sợ trách nhiệm

Ngày đăng 12/05/2024
Chính phủ vừa có báo cáo số 176/BC-CP kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính.

Xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" trong thực hiện Đề án 06 tại bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 10/05/2024
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 10/5/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong nhóm 10-15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 10/05/2024
Chủ trì, phát biểu tại Hội nghị phân tích kết quả các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 10/5/2024, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đặt chỉ tiêu năm 2024, Thành phố phải cải thiện rõ nét hơn các chỉ số cải cách hành chính so với năm 2023; đồng thời cho biết, mục tiêu trong nhóm 10-15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính đã được đặt ra từ đầu và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố phải có kế hoạch cụ thể triển khai trong thời gian tới.

Cải cách hành chính nhà nước hướng tới sự hài lòng của người dân

Ngày đăng 08/05/2024
Thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, gần 40 năm qua, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà trọng tâm là cải cách nền hành chính nhà nước. Nghị quyết các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng từ đổi mới (năm 1986) đến nay đều khẳng định cải cách hành chính nhà nước là chủ trương nhất quán, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.