Hà Nội, Ngày 01/12/2023

Cần Thơ: Phấn đấu có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm

Ngày đăng: 26/10/2023   14:18
Mặc định Cỡ chữ

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 25/10/2023 thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, giai đoạn 2023 - 2025.

Ảnh minh họa: Báo Cần Thơ

Theo đó, nội dung đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2023 - 2025 như sau:

Về đào tạo: 

Đào tạo lý luận chính trị: Hằng năm, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Thành ủy đào tạo cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức nguồn quy hoạch theo chỉ tiêu, kế hoạch của Thành ủy;

Đào tạo chuyên môn: Tiếp tục rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; cán bộ nguồn quy hoạch để quy hoạch nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy, trong đó tập trung quan tâm đến đội ngũ quản lý nguồn nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, pháp luật, khoa học công nghệ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế chuyên sâu, logistics.

Về bồi dưỡng:

Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức và bồi dưỡng cập nhật kiến thức các chức danh quản lý theo quy định: Hằng năm, phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các chương trình bồi dưỡng chuyên viên cao cấp; bồi dưỡng lānh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương theo kế hoạch của Học viện Hành chính Quốc gia;

Giai doạn 2023 - 2025, phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Chính trị thành phố tổ chức tại thành phố Cần Thơ: Bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên cao cấp: 01 lớp/giai đoạn 2023 - 2025; Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương (theo yêu cầu thực tiễn của thành phố); Bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính: từ 02 - 03 lớp/năm; Bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên: từ 02 - 03 lớp/năm; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: từ 02 - 03 lớp/năm; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã: từ 01 - 02 lớp/năm.

Hằng năm, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3) tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định;

Phấn đấu có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định;

Căn cứ nhiệm vụ và tình hình thực tế, cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, cán bộ, công chức, viên chức nguồn quy hoạch tham dự các lớp bồi dưỡng ở trong và ngoài nước theo các chương trình, đề án của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan và của thành phố theo quy định.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Nội vụ tham mưu tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, giai đoạn 2023 - 2025, phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu lồng ghép nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý vào kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hằng năm của UBND thành phố để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định;

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ sở đào tạo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, bồi dưỡng kỹ năng theo vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định;

Thực hiện công tác kiểm tra và báo cáo tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố về UBND thành phố theo quy định; đồng thời, tham mưu giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố theo thẩm quyền./.

Văn Nguyễn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Bồi dưỡng công chức theo năng lực đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 09/11/2023
Bồi dưỡng công chức là một thành tố quan trọng trong tổng thể công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực khu vực công nhằm xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất và năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng công chức theo năng lực phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước và chuyển đổi số. Từ một số lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về quản lý nguồn nhân lực, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn đặt ra, bài viết luận giải và đề xuất một số giải pháp nhằm mang lại hiệu quả trong hoạt động bồi dưỡng công chức theo năng lực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số ở nước ta hiện nay.

Việt Nam coi hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với Nhật Bản là lĩnh vực trọng tâm

Ngày đăng 10/11/2023
Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ lãnh đạo, quản lý từng tham gia bồi dưỡng tại Nhật Bản, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản khẳng định, Việt Nam coi hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với Nhật Bản là lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ hai nước thời gian tới.  

Hội thảo khoa học quốc tế “Nguồn lực cho truyền thông chính sách”

Ngày đăng 01/11/2023
Ngày 01/11/2023, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế “Nguồn lực cho truyền thông chính sách”. Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tạp chí Cộng sản và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp tổ chức.  

Các địa phương đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm

Ngày đăng 17/10/2023
Tại Công văn số 5673/BNV-CCVC ngày 03/10/2023, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương) đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm, trong đó lồng ghép các nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại các chương trình, đề án, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017, Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018, Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 19/09/2023
Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đòi hỏi xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ Nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay.