Hà Nội, Ngày 01/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng: 21/09/2023   15:58
Mặc định Cỡ chữ

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 752/QĐ-BNV ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ-BNV ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 752/QĐ-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ-BNV ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Quyết định số 752/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, nêu rõ: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 8 như sau: “4. Căn cứ kết quả đánh giá tác động của chính sách do đơn vị chủ trì báo cáo, Lãnh đạo Bộ phụ trách trực tiếp xem xét, chỉ đạo đơn vị chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Ban Cán sự đảng Bộ cho ý kiến chỉ đạo. Việc xin ý kiến Ban Cán sự đảng Bộ được thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng Bộ”. 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 như sau: “2. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ được gửi đến Văn phòng Bộ để tổng hợp chung vào Chương trình công tác năm của Bộ Nội vụ; đồng thời gửi Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ”. 

Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 21 như sau: “d) Văn bản gửi Văn phòng Chính phủ để làm thủ tục điều chỉnh chương trình công tác của Chính phủ hoặc trình Bộ trưởng cho điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ (đối với thông tư, thông tư liên tịch) được gửi đến Vụ Pháp chế để theo dõi, tổng hợp và gửi Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ”. 

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 22 như sau: “c) Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến và chỉnh lý dự án, dự thảo. Kết quả tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án, dự thảo được gửi Ban Cán sự đảng Bộ”. 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 41 như sau: “1. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về toàn bộ nội dung của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Quá trình soạn thảo, nếu phát sinh những nội dung, vấn đề mới, phức tạp, thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách trực tiếp xem xét, quyết định việc xin ý kiến Ban Cán sự đảng Bộ”./.

Hà Linh

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre

Ngày đăng 01/12/2023
Ngày 30/11/2023, Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bến Tre.

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Ngày đăng 29/11/2023
Thông tư số 02/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ bao gồm: Danh mục biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê và Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê.

Việt Nam - Pháp: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quản trị công, quản trị đất nước

Ngày đăng 30/11/2023
Sáng ngày 30/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xã giao ông Stanislas Guerini, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Cộng hòa Pháp và Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Việt Nam. Cùng tiếp Đoàn công tác, có các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Vũ Chiến Thắng, Triệu Văn Cường; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Đẩy nhanh chuyển đổi số nhằm hiện đại hóa hoạt động thống kê

Ngày đăng 29/11/2023
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 của ngành Nội vụ (kèm theo Quyết định số 393/QĐ-BNV ngày 04/6/2023) yêu cầu triển khai các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thống kê của Bộ, ngành Nội vụ; phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Nội vụ đối với từng nhiệm vụ; bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch. 

Kỳ thi thử nghiệm kỹ thuật kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày đăng 29/11/2023
Sáng 29/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Kỳ thi thử nghiệm kỹ thuật kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Tham dự khai mạc Kỳ thi có Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Bá Chiến; Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) Lê Minh Hương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam; các thành viên Hội đồng xây dựng câu hỏi và đáp án kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hơn 100 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia đăng ký làm tình nguyện viên trong Kỳ thi.