Hà Nội, Ngày 01/12/2023

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng: 21/09/2023   11:36
Mặc định Cỡ chữ

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ Nội vụ (Quyết định số 1281/QĐ-BNV ngày 30/12/2022). Tham mưu Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ triển khai, hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2023, kế hoạch kiểm tra năm 2023 - Đó là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới về công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Nội vụ chủ trì phiên họp mở rộng nhằm đánh giá tình hình, kết quả cải cách hành chính những tháng đầu năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính quý II/2023 của Bộ (ngày 19/5/2023)

Theo nội dung Báo cáo số 5373/BC-BNV, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự vào cuộc của lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; Công tác tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC được thực hiện kịp thời trên cơ sở bám sát Kế hoạch CCHC của Bộ và các văn bản hướng dẫn, qua đó bảo đảm tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Bộ. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC của một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa nghiêm, một số đơn vị chưa bám sát yêu cầu, hướng dẫn về chế độ báo cáo định kỳ. Một số nhiệm vụ của Bộ được Chính phủ giao vẫn còn tình trạng chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra; một số công chức, viên chức chuyên trách (phụ trách) công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị chưa được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác CCHC, chất lượng tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC còn hạn chế. Các TTHC của Bộ Nội vụ hiện đang thực hiện phân tán tại các đơn vị trực thuộc Bộ... Vì vậy, nền tảng kỹ thuật, công nghệ đa dạng không đồng bộ, chưa kết nối liên thông được với phần mềm Một cửa, gây khó khăn trong việc tích hợp về Cổng Dịch vụ công của Bộ kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của Bộ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2023 của từng bộ, cơ quan, địa phương và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ Nội vụ (Quyết định số 1281/QĐ-BNV ngày 30/12/2022). Tham mưu Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ triển khai, hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2023, kế hoạch kiểm tra năm 2023. 

Ban hành và triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm  2023. Tiếp tục triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính giai đoạn 2021 - 2030”; tổ chức triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023. Tiếp tục triển khai, hoàn thành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2023 (Quyết định số 82/QĐ-BNV ngày 15/02/2023) và Kế hoạch tăng cường năng lực công chức thực hiện CCHC năm 2023 (Kế hoạch số 1280/KH-BNV ngày 24/3/2023). 

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. 

Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. 

Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, về quản lý công chức, viên chức, tinh giản biên chế; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, bảo đảm đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt. 

Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ theo theo các kế hoạch đã ban hành. 

Tăng cường công tác kiểm tra CCHC tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ CCHC./. 

Văn Nguyễn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre

Ngày đăng 01/12/2023
Ngày 30/11/2023, Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bến Tre.

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Ngày đăng 29/11/2023
Thông tư số 02/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ bao gồm: Danh mục biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê và Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê.

Việt Nam - Pháp: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quản trị công, quản trị đất nước

Ngày đăng 30/11/2023
Sáng ngày 30/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xã giao ông Stanislas Guerini, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Cộng hòa Pháp và Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Việt Nam. Cùng tiếp Đoàn công tác, có các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Vũ Chiến Thắng, Triệu Văn Cường; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Đẩy nhanh chuyển đổi số nhằm hiện đại hóa hoạt động thống kê

Ngày đăng 29/11/2023
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 của ngành Nội vụ (kèm theo Quyết định số 393/QĐ-BNV ngày 04/6/2023) yêu cầu triển khai các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thống kê của Bộ, ngành Nội vụ; phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Nội vụ đối với từng nhiệm vụ; bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch. 

Kỳ thi thử nghiệm kỹ thuật kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày đăng 29/11/2023
Sáng 29/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Kỳ thi thử nghiệm kỹ thuật kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Tham dự khai mạc Kỳ thi có Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Bá Chiến; Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) Lê Minh Hương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam; các thành viên Hội đồng xây dựng câu hỏi và đáp án kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hơn 100 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia đăng ký làm tình nguyện viên trong Kỳ thi.