Hà Nội, Ngày 01/12/2023

Thủ tục hành chính phải trực tuyến, toàn trình, liên thông

Ngày đăng: 20/09/2023   10:26
Mặc định Cỡ chữ

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, được nêu trong Thông báo kết luận số 354-TB/VPTU ngày 19/9/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương

Theo nội dung Thông báo, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu:

Về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC): TTHC phải trực tuyến, toàn trình, liên thông. Nghiêm túc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tái sử dụng dữ liệu số hóa và sử dụng cơ sở dữ liệu của tỉnh để bảo đảm người dân không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ khi thực hiện TTHC để đơn giản hóa hồ sơ TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Đối với những cơ sở dữ liệu địa phương có nhưng Trung ương chưa quy định, Sở Tư pháp phải phối hợp Sở Nội vụ tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định để đảm bảo tính pháp lý trong việc khai thác sử dụng hiệu quả dữ liệu thay thế hồ sơ giấy trong cải cách TTHC và chỉ đạo điều hành của tỉnh.

Thống kê, rà soát TTHC nội bộ giữa các cơ quan nhà nước và cơ quan đảng. Rà soát, xây dựng quy chế, quy trình giải quyết TTHC liên thông, các form điện tử trong nội bộ các cơ quan nhà nước và cơ quan đảng từ khâu cho chủ trương, thẩm định của các sở ngành, địa phương; trước mắt, thực hiện thí điểm thực hiện liên thông lĩnh vực đầu tư và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp. 

Sở Thông tin và Truyền thông rà soát lại các dữ liệu, hồ sơ chưa đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và các vấn đề liên quan đến các bộ, ngành Trung ương, tham mưu lãnh đạo tỉnh nội dung báo cáo làm việc với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Về Thành phố thông minh: Công tác cải cách TTHC, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử đều hướng tới xây dựng thành phố thông minh, với mục tiêu phục vụ nhân dân, các lĩnh vực trên đều liên quan mật thiết với nhau. 

Khẩn trương cơ cấu, kiện toàn lại tổ chức Văn phòng Thành phố thông minh. Văn phòng Thành phố thông minh phải đảm nhận vai trò điều phối, quản lý IOC (Trung tâm điều hành thông minh) để cung cấp thông tin, báo cáo, phân tích, cảnh báo, dự báo phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và xây dựng Chính quyền số (trước mắt theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu Trung ương, Nghị quyết, HĐND, UBND, các chỉ số...).

Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập: Cơ bản thống nhất danh sách các đơn vị giải thể, sáp nhập do Sở Nội vụ đề xuất. Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện phương án báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, tham mưu triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc di dời các cơ quan, đơn vị sự nghiệp vào làm việc trong khu vực thành phố mới của tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát lại hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh để đánh giá, có phương án sáp nhập các trường, các đơn vị sự nghiệp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý,

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh, trực tiếp là đồng chí thành viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực này phải tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhiệm vụ vụ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các kế hoạch sau khi ban hành, giao Ban giám sát kiểm tra rà soát cải cách TTHC, chuyển đổi số, Đề án 06 và Thành phố thông minh tăng cường công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên để thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu kế hoạch đã đề ra.

Giao đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, Đề án 06, chuyển đổi số và Thành phố thông minh của tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thống nhất cao Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày đăng 28/11/2023
Chiều 28/11/2023, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 19, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tham dự phiên họp.

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 24/11/2023
Ngày 24/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phấn đấu đến năm 2030, phát triển hệ thống đô thị của tỉnh Quảng Ngãi gồm 18 đô thị

Ngày đăng 23/11/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, phát triển hệ thống đô thị của tỉnh gồm 18 đô thị.

Nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày đăng 22/11/2023
Ngày 22/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 196/NQ-CP về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Phấn đấu đến năm 2030, thành phố Bến Tre là đô thị loại I

Ngày đăng 20/11/2023
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh Bến Tre có 37 đô thị, trong đó thành phố Bến Tre là đô thị loại I (thành phố thông minh, sinh thái).