Hà Nội, Ngày 12/04/2024

Tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản

Ngày đăng: 19/09/2023   15:38
Mặc định Cỡ chữ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC ngày 18/9/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh minh họa: VGP

Kế hoạch đề ra mục tiêu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách theo các văn bản, chương trình, kế hoạch đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ nay đến cuối năm 2023. 

Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

Đồng thời, phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Tổ công tác trong hoạt động của Tổ công tác.

Kế hoạch cũng yêu cầu thực hiện có kết quả (bảo đảm chất lượng và tiến độ) các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Trong đó, tập trung vào Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 theo Quyết định số 933/QÐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023.

Từng thành viên Tổ công tác chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc để Cơ quan thường trực Tổ công tác tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Tổ công tác và thành viên Tổ công tác không làm thay chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành, địa phương; bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với các Tổ chức phối hợp liên ngành có liên quan./.

Văn Nguyễn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh về sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày đăng 08/04/2024
Tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) Phan Văn Mãi nhấn mạnh, buổi làm việc với Đoàn công tác là rất quan trọng, giúp TPHCM tiếp tục hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trong đặc thù của Thành phố; cũng như thúc đẩy công tác cải cách hành chính tại Thành phố thời gian tới.

Đồng Nai: Đùn đẩy trách nhiệm, không dám làm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trả hồ sơ, trễ hạn

Ngày đăng 05/04/2024
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa ký ban hành Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Từ năm 2021 đến nay, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.905 quy định kinh doanh

Ngày đăng 03/04/2024
Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, từ năm 2021 đến nay, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa tổng số 2.905 quy định kinh doanh.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày đăng 03/04/2024
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 51/QĐ-BCĐCCHC ngày 27/4/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức: Đã kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 01/04/2024
Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC): Đã kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% bộ, ngành, địa phương. Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi 35 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 38 địa phương về việc bổ sung và làm sạch dữ liệu về CBCCVC, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các trường thông tin chưa đúng, còn thiếu về CBCCVC đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm trước ngày 30/4/2024. Bộ Nội vụ cũng đã phối hợp với Bộ Công an đối khớp 777.173/777.229 hồ sơ CBCCVC từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đạt tỷ lệ 99,99%).

Tiêu điểm

Bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện Luật Thanh niên năm 2020

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên; bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.