Hà Nội, Ngày 20/06/2024

Quảng Trị tiếp tục lan tỏa và nhân rộng các điển hình vươn lên thoát nghèo

Ngày đăng: 16/09/2023   13:55
Mặc định Cỡ chữ

Đoàn công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác làm việc với cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Trị. Ảnh: thiduakhenthuongvn.org.vn

Tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn đã làm việc với UBND huyện Đakrông; tham quan mô hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tại thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông; thăm gia đình ông Hồ Văn Xa Tôn (dân tộc Vân Kiều) tại thị trấn Krông Klang, hộ nông dân vượt khó thoát nghèo nhờ quyết tâm khai hoang, vay vốn, chuyển đổi mô hình cây trồng, vật nuôi. 

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được cũng như những mô hình mới, cách làm sáng tạo của tỉnh Quảng Trị trong hưởng ứng các phong trào thi đua của Trung ương, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện và đặc thù của địa phương như: Có sự lồng ghép phù hợp một số nội dung của các Chương trình mục tiêu quốc gia; quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị; cách thức vận động sự tham gia của các hộ nghèo, huy động các nguồn lực, kiểm tra, giám sát và tăng cường sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm của các hộ nghèo; nỗ lực tạo sinh kế, xóa nhà dột nát, quan tâm các hộ gia đình chính sách, người có công, quyết tâm không để tái nghèo, không để hộ cận nghèo thành hộ nghèo; chú trọng việc biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình có sáng kiến và nỗ lực vươn lên thoát nghèo…

Đoàn công tác đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Trị quan tâm sơ kết các phong trào thi đua; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sát thực tiễn, đặc biệt là ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích, góp phần tạo động lực thi đua, lan tỏa và nhân rộng các điển hình vươn lên thoát nghèo, có nhiều đóng góp cho thực hiện phong trào và các Chương trình mục tiêu quốc gia./.

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thực sự trở thành phong trào sôi nổi, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, thường xuyên được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác giảm nghèo. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, người nghèo được tiếp cận thuận tiện hơn với các chính sách trợ giúp của Nhà nước, các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng như các dịch vụ xã hội, khoa học và kỹ thuật. Số hộ nghèo trong tỉnh giảm đáng kể (năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,40%, đạt 119,98% kế hoạch đề ra), đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện; an sinh, xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhật Nam

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Giới thiệu cuốn sách "Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam. Hội nghị Paris"

Ngày đăng 20/06/2024
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 - 20/6/2024. Nhân dịp này, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) ra mắt cuốn sách “Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam. Hội nghị Paris”.

Quy định biện pháp thi hành Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

Ngày đăng 17/06/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 quy định biện pháp thi hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024.

Quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/06/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2024.

Triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ

Ngày đăng 13/06/2024
Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mới của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ngày đăng 13/06/2024
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/6/2024 và thay thế Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.