Hà Nội, Ngày 24/09/2023

Phát huy khả năng sáng tạo, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học

Ngày đăng: 14/09/2023   10:16
Mặc định Cỡ chữ

Thứ trưởng Triệu Văn Cường vừa ký Quyết định số 737/QĐ-BNV ngày 13/9/2023 ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ (Quy chế). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 911/QĐ-BNV ngày 28/10/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ và Quyết định số 738/QĐ-BNV ngày 16/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 29 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BNV ngày 28/10/2020.

Ảnh minh họa

Quy chế gồm 07 Chương, 41 Điều quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Nội vụ có sử dụng ngân sách nhà nước hoặc từ các nguồn khác.

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Nội vụ.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

Các loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ gồm có: Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ; đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ.

Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có mục tiêu chung giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ trung hạn hoặc dài hạn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ. Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ được triển khai dưới hình thức tập hợp các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xây dựng dựa trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, ngành Nội vụ đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt và thực tiễn công tác quản lý nhà nước, phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ.

Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có mục tiêu cung cấp thông tin, số liệu điều tra, khảo sát và phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách về những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Nguyên tắc quản lý việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Bảo đảm quản lý thống nhất việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ.

Việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải bám sát, phục vụ kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Tôn trọng và bảo đảm quyền chủ động, phát huy khả năng sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc nghiên cứu khoa học.

Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản, giữa nghiên cứu tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận.

Cân đối các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và điều kiện thực hiện nhiệm vụ nhằm phát triển các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Bộ

Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm, am hiểu sâu về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Hội đồng có chức năng tư vấn cho Lãnh đạo Bộ những vấn đề về khoa học và công nghệ phục vụ việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ: Tư vấn cho Lãnh đạo Bộ về xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nội vụ; xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ dài hạn và hàng năm; đề xuất các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ, của ngành Nội vụ; tham gia ý kiến đối với việc đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; báo cáo tổng kết công tác khoa học và công nghệ của Bộ; thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

Cơ cấu của Hội đồng khoa học gồm Chủ tịch, Ủy viên thường trực, Thư ký và các thành viên. Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của Bộ là Chủ tịch Hội đồng khoa học. Ủy viên thường trực là lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Thư ký Hội đồng khoa học là Trưởng phòng Quản lý khoa học của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Thành viên Hội đồng khoa học có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng; thực hiện tốt các nhiệm vụ tư vấn khoa học được Hội đồng khoa học giao với trách nhiệm khách quan; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Viện Khoa học tổ chức nhà nước là cơ quan thường trực giúp việc cho Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng khoa học được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của Bộ Nội vụ hàng năm./.

-----

Phục lục các biểu mẫu quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

Văn Nguyễn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Triển lãm số "Không gian Mộc bản triều Nguyễn"

Ngày đăng 23/09/2023
Tối ngày 22/9/2023, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc Triển lãm số “Không gian Mộc bản triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình di sản trong thời đại số” với sự tham gia của gần 200 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ công tác trong lĩnh vực lưu trữ và văn hóa ở trung ương và địa phương.

Tập huấn quản lý tài chính, quản lý vốn đầu tư công cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ

Ngày đăng 22/09/2023
Sáng 22/9/2023, tại tỉnh Lâm Đồng, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, quản lý vốn đầu tư công cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 21/09/2023
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 752/QĐ-BNV ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ-BNV ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hội DNTNVN cần tạo nên sự khác biệt, “sân chơi” cho doanh nghiệp, doanh nhân

Ngày đăng 21/09/2023
Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khi cùng Đoàn công tác tới thăm và làm việc với Thường trực lãnh đạo Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam (DNTNVN) chiều 20/9/2023. 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 21/09/2023
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ Nội vụ (Quyết định số 1281/QĐ-BNV ngày 30/12/2022). Tham mưu Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ triển khai, hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2023, kế hoạch kiểm tra năm 2023 - Đó là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới về công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

Tiêu điểm

Triển lãm số "Không gian Mộc bản triều Nguyễn"

Tối ngày 22/9/2023, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc Triển lãm số “Không gian Mộc bản triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình di sản trong thời đại số” với sự tham gia của gần 200 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ công tác trong lĩnh vực lưu trữ và văn hóa ở trung ương và địa phương.