Hà Nội, Ngày 01/12/2023

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (lớp thứ hai)

Ngày đăng: 11/09/2023   15:58
Mặc định Cỡ chữ

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (lớp thứ hai). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu khai giảng. 

​​​​​Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Lễ khai giảng

Dự Lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 54 đồng chí học viên - Ủy viên Trung ương Đảng.

Phát biểu khai giảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là yêu cầu đặt ra trong mỗi nhiệm kỳ đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách, quy định, quy chế của Đảng được thực hiện nghiêm, xuyên suốt, thống nhất, có hiệu quả; qua đó góp phần giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho biết, quá trình phát triển, hội nhập sâu rộng của đất nước đang đòi hỏi phải nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, để Đảng thực sự là hình ảnh tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, văn minh. Do vậy, mỗi Ủy viên Trung ương Đảng phải nhận thức, trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh, năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Lớp bồi dưỡng là dịp để các đồng chí Ủy viên Trung ương nhìn lại, trao đổi kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị địa bàn, lĩnh vực công tác. Ban Bí thư đặt yêu cầu cao về trách nhiệm, tinh thần, thái độ của các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lần này.

Đại biểu và học viên chụp ảnh chung tại Lễ khai giảng

Chương trình Lớp bồi dưỡng gồm 9 chuyên đề bao quát khá toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mang tính tư duy dài hạn, chiến lược gắn với các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, 2045. Báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, chuyên gia quốc tế truyền đạt./.

Theo: hcma.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”

Ngày đăng 30/11/2023
“Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của báo chí hiện đại để phục vụ độc giả tốt nhất, nhanh nhất. Chuyển đổi số không đơn giản là đầu tư thiết bị công nghệ, phần mềm mà phải chính là thay đổi tư duy từ lãnh đạo đến cán bộ, phóng viên, nhân viên; là đổi mới toàn bộ quy trình sản xuất nội dung, quy trình kinh doanh, quy trình vận hành tòa soạn”.

Việt Nam - Pháp: Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 30/11/2023
Chiều 30/11/2023, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tiếp Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp Stanislas Guerini.

Sớm hoàn thành việc tôn vinh, khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 29/11/2023
Ngày 29/11/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 494/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Tạo môi trường, điều kiện và động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức

Ngày đăng 29/11/2023
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 29/11/2023
Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 6989/BNV-VP ngày 29/11/2023 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ.