Hà Nội, Ngày 20/06/2024

Xây dựng Nghị định phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 06/09/2023   13:51
Mặc định Cỡ chữ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Nghị định phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu xây dựng Nghị định phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP. 

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 6809/VPCP-QHĐP ngày 05/9/2023 về việc triển khai nhiệm vụ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 27/7/2023 thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Công Thương và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung Công văn nêu rõ, về đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 4060/TCT-UBND ngày 23/8/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng chương trình, nội dung Phiên họp lần thứ nhất và chuẩn bị kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng Nghị định quy định về (1) lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT; (ii) miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố, trình Chính phủ chậm nhất trong tháng 9/2023.

Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường, trình Chính phủ chậm nhất trong tháng 9/2023. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Nghị định phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP và triển khai thực hiện điểm c, d Khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 6079/VPCP-CN ngày 09/8/2023 về xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, cơ quan công sở tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 07/9/2023./.

Nhật Nam

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Bình Dương 

Ngày đăng 17/06/2024
Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã có vai trò rất quan trọng, quyết định đến việc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội tại  địa phương. Bài viết nêu lên thực trạng và đưa ra một số giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.  

Khảo sát hiện trạng phát triển liên quan đến sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày đăng 17/06/2024
Sáng 16/6/2024, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về khảo sát hiện trạng phát triển liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Những vấn đề đặt ra đối với việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 14/06/2024
Bài viết tập trung phân tích quá trình thực hiện việc sắp xếp khu phố, ấp, xác định những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị khắc phục trong thời gian tới. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu hai dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 12/06/2024
Sáng 12/6/2024, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày đăng 11/06/2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.