Hà Nội, Ngày 24/09/2023

Đã hỗ trợ hoàn thành kết nối CSDL quốc gia về CBCCVC với 20 bộ, ngành và 60 địa phương

Ngày đăng: 01/06/2023   21:18
Mặc định Cỡ chữ
Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 20/5/2023, đã hỗ trợ hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) với 20 bộ, ngành và 60 địa phương.
Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai CSDL quốc gia về CBCCVC của các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng, ngày 09/3/2023.

Về công tác chỉ đạo, điều hành

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong các lĩnh vực; nghiên cứu, triển khai các biện pháp tăng cường đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin trong các trường đại học, cao đẳng. Khẩn trương nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia đáp ứng các yêu cầu, quy định; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ; tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành bảo đảm thông suốt, hiệu quả, an ninh, an toàn thông tin. Các bộ, ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng để kết nối CSDL quốc gia về dân cư khẩn trương triển khai các biện pháp để hoàn thành trong tháng 5/2023. Từ ngày 01/6/2023, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã được số hóa lưu giữ trong CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quán triệt CBCCVC được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong CSDL quốc gia về dân cư để cấp các giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú cho người dân, như: Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận, Giấy giới thiệu…; giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ giải pháp bảo đảm kinh phí cho các bộ, ngành, địa phương trong việc nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; các CSDL quốc gia, chuyên ngành; việc số hóa kết quả giải quyết TTHC, bao gồm cả chính sách hỗ trợ đối với các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa; giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an triển khai ứng dụng định danh điện tử và xác thực điện tử (VneID) trong mở tài khoản và ứng dụng giải pháp chấm điểm tín dụng; chỉ đạo các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có chính sách phí thanh toán ưu đãi, hợp lý để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt đối với các nhóm đối tượng hưởng các chính sách an sinh xã hội; giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung rà soát, đề xuất biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách trong sản xuất, kinh doanh, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), phát triển kinh tế số, xã hội số và phục vụ người dân, doanh nghiệp, hoàn thành trong tháng 9/2023;

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức giao ban với các bộ, cơ quan, địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền; phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số, nhất là trong cơ quan nhà nước; phát triển kinh tế số. 

Nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc cấp, quản lý chữ ký số công cộng, bảo đảm tiện lợi cho tổ chức, cá nhân trong ký các giấy tờ, tài liệu khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); sửa đổi Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo trình tự, thủ tục rút gọn; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp về công nghệ, đáp ứng yêu cầu tại Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông; nghiên cứu, hướng dẫn các giải pháp khắc phục tạm thời trong giai đoạn thực hiện thủ tục đầu tư.

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó nêu rõ biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân.

Về xây dựng nền tảng phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT)

Tính đến ngày 20/5/2023, tổng số giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) trong tháng 5/2023 là hơn 28 triệu giao dịch; trung bình hằng ngày có khoảng 1,47 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP; tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP từ khi khai trương đến nay là hơn 1,3 tỷ giao dịch. Tính đến ngày 20/5/2023, đã hỗ trợ hoàn thành kết nối CSDL quốc gia về CBCCVC với 20 bộ, ngành và 60 địa phương; kết nối Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến với 41 địa phương.

Về xây dựng các CSDL tạo nền tảng CPĐT

Đến nay, trên toàn quốc đã có 11 địa phương triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư, gồm: Thái Nguyên, Bình Phước, Bạc Liêu, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Nam, Bình Dương, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nội; tiếp tục hỗ trợ các đoàn thể xây dựng dữ liệu quản lý đoàn viên, hội viên. Tiếp nhận 108,7 triệu yêu cầu xác thực thông tin thuê bao của 03 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobiphone, có thông tin trùng khớp là 90,27 triệu yêu cầu (83%).

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), hệ thống phần mềm nghiệp vụ, CSDL của ngành BHXH Việt Nam để phục vụ xây dựng tài liệu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng CSDL quốc gia về Bảo hiểm, hướng đến mục tiêu xây dựng CSDL quốc gia về Bảo hiểm như một CSDL tham chiếu chung (Master data) cho tất cả các hệ thống phần mềm nghiệp vụ khai thác, đồng thời đáp ứng nhu cầu khai thác, trích xuất thông tin về BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm tự nguyện; đồng thời tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế Quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu trong các Hệ thống phần mềm nghiệp vụ và từ CSDL tập trung ngành BHXH Việt Nam sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương. 

Nhằm bảo đảm tiến độ triển khai Đề án 06, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Công an thực hiện xác thực thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư. Tính đến ngày 18/5/2023, đã hoàn thành xác thực thông tin của hơn 83 triệu nhân khẩu với CSDL quốc gia về dân cư; về việc triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, toàn quốc đã có gần 12,5 nghìn cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp (đạt 97% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT), với hơn 25,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD thành công, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

BHXH Việt Nam tiếp tục kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH với Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông), Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ Y tế; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nội vụ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, cung cấp thông tin trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, thực hiện tổng hợp báo cáo số liệu hàng ngày, thống kê tình hình hỗ trợ các nhóm đối tượng tại chương I, II, III Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, dữ liệu từ BHXH cấp huyện trở lên được tự động cập nhật lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ liên quan hoàn thiện quy trình để tích hợp, cung cấp các dịch vụ công.

Tính đến ngày 22/5/2023, trên Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch đã có 35.898.836 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 8.696.362 trẻ em được cấp Số định danh cá nhân theo quy định, có 4.905.771 hồ sơ khai sinh có số định danh cá nhân được chuyển sang hệ thống của BHXH; 8.810.207 dữ liệu đăng ký kết hôn; 5.441.461 dữ liệu đăng ký khai tử và 9.718.669 dữ liệu khác.

Tiếp tục triển khai dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai” (dự án VILG), khối lượng xây dựng CSDL sau điều chỉnh là 250 huyện, thuộc 30 tỉnh, thành phố (trong đó, xây dựng mới CSDL là 160 huyện và chuyển đổi CSDL là 90 huyện), đã vận hành CSDL đất đai thường xuyên tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh của các tỉnh, thành phố. Đã hoàn thành kết nối, liên thông dữ liệu đất đai của 52/63 địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối dữ liệu từ CSDL đất đai quốc gia, CSDL đất đai cấp địa phương với Nền tảng NDXP, Trung tâm điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương (từ tháng 7/2021). Hiện nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng CSDL đất đai với 217/705 đơn vị cấp huyện, với 43 triệu thửa đất đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thường xuyên tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh của các tỉnh, thành phố; tiếp tục xây dựng CSDL 250 huyện, thuộc 30 tỉnh, thành phố, dự kiến hoàn thành tháng 6/2023.

CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hiện chứa thông tin đăng ký doanh nghiệp theo thời gian thực của hơn 01 triệu doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; đã kết nối với CSDL quốc gia về bảo hiểm, Cổng Dịch vụ công quốc gia qua Trục liên thông văn bản quốc gia; đã thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp với các Hệ thống: thông tin đầu tư nước ngoài; thông tin đấu thầu qua mạng; thông tin của một số bộ, ngành và địa phương thông qua Trục tích hợp dữ liệu quốc gia, như Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải, biển hiệu, phù hiệu xe ô tô của Bộ Giao thông vận tải, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian tới, tiếp tục mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống một cửa điện tử tại một số địa phương.

Việc xây dựng, hoàn thiện các CSDL chuyên ngành phục vụ Đề án xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính (triển khai 12 CSDL chuyên ngành), đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành xây dựng và đã đưa vào triển khai sử dụng 10 CSDL chuyên ngành (1); 02 CSDL chuyên ngành (2) đang tổ chức nâng cấp và hoàn thiện.

Các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc

Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia trong tháng 5/2023 là 637.590 văn bản (gửi: 123.532 văn bản, nhận: 514.058 văn bản). Trong 5 tháng đầu năm 2023, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục khoảng 2,9 triệu văn bản. Tính đến nay đã có hơn 22,5 triệu văn bản gửi, nhận trên Trục.

Trong tháng đã phục vụ 01 phiên họp Chính phủ và xử lý 53 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế hơn 10 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy). Tính đến nay, Hệ thống đã phục vụ 74 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 1.626 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế hơn 566 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy).

Trong tháng 5/2023, đã xây dựng Infographic báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ; hoàn thiện dự thảo và tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của bộ, ngành, địa phương về Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; tiếp tục xây dựng kho dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp

Các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục thúc đẩy triển khai DVCTT theo hướng toàn trình quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. Từ ngày 20/4/2023 đến ngày 20/5/2023, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có hơn 715 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 14,58 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 1,61 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 1,79 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 1,12 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 527 tỷ đồng. Tính đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.419 dịch vụ công trực tuyến; có hơn 7 triệu tài khoản đăng ký; hơn 203 triệu hồ sơ đồng bộ; hơn 15,9 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; 14,9 triệu hồ sơ trực tuyến từ Cổng; hơn 9,4 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 5,523 nghìn tỷ đồng; hơn 299 nghìn cuộc gọi tới tổng đài.

Về việc xây dựng CPĐT gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân

Trong tháng 5/2023, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 695 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 39,6% so với tháng 4/2023, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm 2022./.

-------------------

Ghi chú:

(1) CSDL quản lý Kho bạc, CSDL quản lý Hải quan, CSDL quản lý Thuế, CSDL quản lý Chứng khoán, CSDL quản lý Giá giai đoạn 1, CSDL quản lý thu – chi ngân sách nhà nước, CSDL quản lý Tài sản công, CSDL quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp, CSDL danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính, CSDL chuyên ngành quản lý Bảo hiểm.

(2) CSDL chuyên ngành quản lý Dự trữ nhà nước, CSDL quản lý Nợ công triển khai nâng cấp hệ thống phân tích tài chính và quản lý nợ phiên bản 6.0.

Mạnh Tuyền - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản

Ngày đăng 19/09/2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC ngày 18/9/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch).

Thừa Thiên Huế là địa phương tiên phong, đẩy mạnh xây dựng, phát triển chính quyền số

Ngày đăng 15/09/2023
Chiều ngày 15/9/2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham gia Đoàn kiểm tra có Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 11/09/2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.394 quy định kinh doanh

Ngày đăng 08/09/2023
Báo cáo số 6902/BC-VPCP ngày 08/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tháng 8/2023 nêu rõ: từ năm 2021 đến nay, các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.394 quy định kinh doanh (QĐKD) tại 195 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Đồng thời, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2023.  

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.448 dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 08/09/2023
Đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.448 dịch vụ công trực tuyến, có hơn 9,1 triệu tài khoản, hơn 233 triệu hồ sơ đồng bộ, trên 15,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 7,142 nghìn tỷ đồng...

Tiêu điểm

Triển lãm số "Không gian Mộc bản triều Nguyễn"

Tối ngày 22/9/2023, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc Triển lãm số “Không gian Mộc bản triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình di sản trong thời đại số” với sự tham gia của gần 200 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ công tác trong lĩnh vực lưu trữ và văn hóa ở trung ương và địa phương.