Hà Nội, Ngày 24/09/2023

Quy định về bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ sau khi bị kỷ luật

Ngày đăng: 30/05/2023   22:38
Mặc định Cỡ chữ
Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ vừa ban hành Quy định số 15-QĐ/BCSĐ ngày 29/5/2023 về bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ sau khi bị kỷ luật. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Quy định số 15-QĐ/BCSĐ quy định vệc bố trí công tác đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ (sau đây gọi chung là cán bộ lãnh đạo, quản lý) sau khi bị kỷ luật hành chính (cảnh cáo hoặc khiển trách) mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút.

Mục đích: Việc bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và quy định của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức; kịp thời thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Nguyên tắc thực hiện: Việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; theo định hướng tại Thông báo số 20-TB/TW ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Điểm 3 Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị.

Khuyến khích cán bộ lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét quyết định miễn nhiệm theo quy định.

Việc bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Nội vụ và theo định hướng như sau:

Trường hợp tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì được cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng.

Trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm có nguyên vọng tiếp tục công tác:

Cán bộ còn dưới 05 năm công tác: cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm và thôi hưởng phụ cấp chức vụ kể từ ngày có quyết định cho từ chức, thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cán bộ còn từ 05 năm công tác trở lên: Đối với trường hợp tự nguyện xin từ chức, thôi giữ chức vụ, cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp chức vụ (nếu có chức vụ thấp hơn chức vụ đảm nhiệm khi bị kỷ luật) và hưởng phụ cấp chức vụ theo chức vụ lãnh đạo, quản lý mới (nếu có). Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

Các trường hợp khác được xem xét, bố trí công tác như đối với trường hợp còn dưới 05 năm công tác./.

Văn Nguyễn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Triển lãm số "Không gian Mộc bản triều Nguyễn"

Ngày đăng 23/09/2023
Tối ngày 22/9/2023, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc Triển lãm số “Không gian Mộc bản triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình di sản trong thời đại số” với sự tham gia của gần 200 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ công tác trong lĩnh vực lưu trữ và văn hóa ở trung ương và địa phương.

Tập huấn quản lý tài chính, quản lý vốn đầu tư công cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ

Ngày đăng 22/09/2023
Sáng 22/9/2023, tại tỉnh Lâm Đồng, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, quản lý vốn đầu tư công cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 21/09/2023
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 752/QĐ-BNV ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ-BNV ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hội DNTNVN cần tạo nên sự khác biệt, “sân chơi” cho doanh nghiệp, doanh nhân

Ngày đăng 21/09/2023
Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khi cùng Đoàn công tác tới thăm và làm việc với Thường trực lãnh đạo Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam (DNTNVN) chiều 20/9/2023. 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 21/09/2023
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ Nội vụ (Quyết định số 1281/QĐ-BNV ngày 30/12/2022). Tham mưu Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ triển khai, hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2023, kế hoạch kiểm tra năm 2023 - Đó là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới về công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

Tiêu điểm

Triển lãm số "Không gian Mộc bản triều Nguyễn"

Tối ngày 22/9/2023, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc Triển lãm số “Không gian Mộc bản triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình di sản trong thời đại số” với sự tham gia của gần 200 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ công tác trong lĩnh vực lưu trữ và văn hóa ở trung ương và địa phương.