Hà Nội, Ngày 20/06/2024

Nâng cao trách nhiệm trước kiến nghị của cử tri

Ngày đăng: 29/05/2023   22:12
Mặc định Cỡ chữ
Trong phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV cuối tuần qua, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri lần đầu tiên được đưa ra thảo luận tại hội trường, nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH).
Ảnh minh họa

Chất lượng nội dung trả lời kiến nghị của cử tri là vấn đề mà nhiều ĐBQH quan tâm. Trên thực tế, tình trạng trả lời, phản hồi chung chung vấn đề cử tri quan tâm không phải ít. Không thể phủ nhận, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành đã có nhiều quan tâm trong trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; tỷ lệ kiến nghị cử tri được phản hồi, cung cấp thông tin và giải trình ngày càng được nâng cao. Song, các nội dung trả lời đó có thỏa đáng, có đi vào trọng tâm vấn đề cử tri quan tâm không?

Thực tế, trước những tồn tại hiện nay, nhất là sự chồng chéo, bất cập trong quy định hiện hành, sẽ có ý kiến, vấn đề cử tri phản ánh chưa được giải quyết một cách nhanh chóng và triệt để. Nhưng cũng không phải vì thế mà khi xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh thì được phép trả lời qua loa, đại khái, không đi vào cụ thể vấn đề cử tri kiến nghị hoặc né tránh “cho qua”.

Khi nội dung cử tri quan tâm chưa được giải quyết thuyết phục, đương nhiên cử tri sẽ tiếp tục phản ánh khi có dịp. Vì thế, hầu như tại mỗi buổi ĐBQH tiếp xúc cử tri, đều có cử tri phản ánh, bày tỏ bức xúc về kiến nghị cũ, với trạng thái tâm lý bức xúc hơn…

Thực trạng “cử tri hỏi một đằng, trả lời một nẻo” không phải mới và cũng không phải chỉ được phản ánh tại diễn đàn của Quốc hội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), là cơ quan dân cử của người dân Thành phố, HĐND TPHCM đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới, đa dạng để có thể tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri bức xúc. Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” là một trong những giải pháp cụ thể của HĐND TPHCM, tạo thành kênh tương tác hiệu quả của người dân và chính quyền thành phố. Nhưng trong các buổi tiếp xúc cử tri, vẫn còn không ít kiến nghị cử tri Thành phố được phản ánh lại. Từ phản ánh của cử tri, cán bộ, bộ máy chính quyền sẽ nhận thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhận diện rõ được thực tiễn quá trình thực thi chính sách pháp luật và có sự điều chỉnh, kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp, thể hiện tốt hơn vai trò công bộc của Nhân dân. Do vậy, ở cả khía cạnh của cử tri lẫn đòi hỏi thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo của bộ máy chính quyền, thì phải tiếp tục nâng cao chất lượng trả lời của cử tri, trong đó có việc đẩy mạnh hoạt động giám sát, làm rõ vai trò của các cơ quan, đơn vị liên quan, mà nhất là của người đứng đầu cũng như trách nhiệm giữa các bộ, ngành, các cơ quan có liên quan trong giải quyết kiến nghị của cử tri.

Việc Quốc hội đưa ra thảo luận Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri giúp cử tri ít nhiều nắm được những thông tin về giải quyết kiến nghị của mình ra sao, tạo điều kiện để cử tri cùng giám sát. Hoạt động này sẽ góp phần từng bước nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong giải quyết kiến nghị để kết quả giải quyết đi vào thực chất, đúng trọng tâm, bản chất và nâng cao chất lượng phản hồi kiến nghị của cử tri.

Lần đầu tiên đưa Báo cáo ra thảo luận còn là chỉ dấu cho thấy sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Để tiếp tục khẳng định, biểu lộ rõ hơn về trách nhiệm của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, Quốc hội cũng cần đưa kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri vào thảo luận thường kỳ tại các kỳ họp, nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong phục vụ Nhân dân./.

Theo: sggp.org.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Phát huy vai trò của báo chí trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 20/06/2024
Báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang là lực lượng chủ lực, tiên phong đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu, tư tưởng sai trái, thù địch, phát hiện tiêu cực, lên án cái xấu; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Khắc phục bất cập về sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày đăng 18/06/2024
Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tồn tại từ giai đoạn 2019-2021 đến nay, song các cơ quan hữu quan vẫn chưa có nhiều giải pháp khắc phục hiệu quả. Các địa phương kiến nghị, phản ánh, nhiều nhất là về công tác bố trí, sắp xếp công việc mới hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp; việc xử lý tài sản công còn gặp khó khăn; chất lượng đô thị sau sáp nhập đơn vị hành chính nông thôn chưa bảo đảm chất lượng…

Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Ngày đăng 15/06/2024
Trong cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: “Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; “Đó là việc lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và mục tiêu của mọi chiến lược phát triển, tôn trọng quyền con người, quyền công dân. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều phải hợp lòng dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân”.

Thói đạo đức giả và bộ mặt thật của chủ nghĩa cá nhân - Bài 2: Diệt trừ thói đạo đức giả là diệt trừ chủ nghĩa cá nhân (Tiếp theo và hết)

Ngày đăng 10/06/2024
Chỉ có quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thói đạo đức giả, tích cực rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chí công vô tư, thực hiện tốt bổn phận, nâng cao lòng tự trọng của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất, danh dự, sống có trách nhiệm với cơ quan, địa phương, đất nước, đảng viên và cán bộ mới làm tròn trách nhiệm, lời hứa thiêng liêng trước cờ Đảng, trước nhân dân.

Thói đạo đức giả và bộ mặt thật của chủ nghĩa cá nhân - Bài 1: Thói đạo đức giả - kẻ thù của nhân dân lao động

Ngày đăng 10/06/2024
“Đạo đức giả” - dân gian hay gọi là thói đạo đức giả, là những hành vi dùng vỏ bọc đạo đức bề ngoài; nói và làm những điều tưởng như chuẩn mực, giống y như những người có đạo đức, để che đậy bản chất cơ hội bên trong, đánh lừa cá nhân, tập thể, nhằm mưu lợi riêng, trục lợi cá nhân, gây hại cho xã hội.