Hà Nội, Ngày 10/06/2023

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cán bộ, công chức làm việc cầm chừng làm cản trở sự phát triển đất nước

Ngày đăng: 26/05/2023   08:56
Mặc định Cỡ chữ
Phát biểu trong phiên thảo luận tổ về kinh tế - xã hội sáng 25/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa nhận tình trạng hiện nay có không ít cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Chúng ta không thể bênh che với các biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Không thể bênh các biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà không nói thêm về biểu hiện cụ thể của tình trạng này nhưng khẳng định đây là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

“Bởi lẽ, những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đã vi phạm các quy định theo nghị quyết của Đảng, trước hết là Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Những biểu hiện này cũng vi phạm các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Cán bộ, công chức", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

“Phải khẳng định như vậy và có thái độ rất rõ ràng về biểu hiện này”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói và nhấn mạnh: Chúng ta không thể bênh che với các biểu hiện này trong bối cảnh đất nước đang rất khó khăn, tình trạng như vậy làm cản trở phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm giảm niềm tin của Nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng cho biết, thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm vấn đề này, Chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo, chỉ thị, công điện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước. Bộ Nội vụ cũng đã có tham mưu để giải quyết vấn đề này.

Phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là “không làm thì không sai"

Để giải quyết tình trạng trên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Một giải pháp được Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh là giải pháp hàng đầu là về tư tưởng, nhận thức. Đó là, cần đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, pháp luật liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm, nhiệm vụ mà cán bộ, công chức phải thực hiện.

Đặc biệt, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là “không làm thì không sai, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa”.

“Đây là nhận thức rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn xây dựng công vụ, chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh và cho biết, trong bối cảnh hiện nay, hơn lúc nào hết phải vượt lên khó khăn, thách thức để thực hiện nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, cần xây dựng và hoàn thiện thể chế. Bởi lẽ, hệ thống chính sách có mặt còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn nên quá trình thực thi công vụ cũng sẽ có khó khăn, rào cản, vướng mắc.

“Khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực như đầu tư, tài chính, ngân sách, đầu tư công, phát triển doanh nghiệp... dễ dẫn đến sai khi cán bộ, công chức thực thi chưa hiểu, nhận thức hết quy định của pháp luật, dễ dẫn đến tâm lý sợ sai”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lý giải.

Do đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, việc hoàn thiện thể chế là rất quan trọng, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rà soát bãi bỏ các quy định hoặc thói quen phải xin ý kiến, thỏa thuận, xin chủ trương, thống nhất... Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng cho biết đang cho rà soát lại để khắc phục vấn đề này.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin: "Chúng tôi tập trung rất cao, tham mưu cho Chính phủ để ban hành Nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, song lại vướng rất nhiều quy định của pháp luật", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thừa nhận.

“Có những nghị định, nghị quyết này mới đầy đủ tất cả cơ sở hành lang pháp lý, khi đó mới bảo vệ được cán bộ, nếu không cũng rất khó, vì có những quy định trong một số luật đều vướng hết”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói và cho rằng, nếu không có Nghị quyết của Quốc hội thì "không thể xé rào, vượt rào thực hiện việc này được".

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đang nghiên cứu để sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bởi luật này có nhiều nội dung liên quan đến việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ; đây cũng là hành lang pháp lý quan trọng để cán bộ công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Dẫn chứng việc từ Trung ương đến địa phương ở đâu có người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm thì ở đó vẫn phát triển, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh quan điểm cần xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. "Suy cho cùng, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết mạnh tay xử lý cán bộ có biểu hiện nêu trên là rất cần thiết và là vấn đề quyết định, không thể đổ cho ai được", Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh./.

Theo: qdnd.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chuẩn bị tốt việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong đổi mới theo định hướng XHCN ở Việt Nam

Ngày đăng 09/06/2023
Ngày 09/6/2023, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ nhất.

Báo chí cách mạng nước nhà đóng góp ngày càng quan trọng trong việc xây dựng Quốc hội, HĐND phát triển toàn diện

Ngày đăng 09/06/2023
Tối 09/6/2023, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất - năm 2023. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự, trao giải và có bài phát biểu tại buổi Lễ. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch Quốc hội.

Triệt để thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở

Ngày đăng 08/06/2023
Ngày 08/6/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện cơ cấu tổ chức, nhân lực trong kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ngày đăng 08/06/2023
Ngày 08/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Trong đó, sửa đổi, bổ sung điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân lực như sau:

Tăng cường phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC và tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công

Ngày đăng 08/06/2023
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 08/6/2023, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trình bày báo cáo cập nhật tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2023 và tiếp thu, giải trình một số vấn đề được đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri quan tâm, chất vấn.