Hà Nội, Ngày 10/06/2023

Xây dựng và hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị

Ngày đăng: 22/05/2023   08:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 540/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026”. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng mới các chương trình bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị. Ảnh: hcma.vn

Quyết định số 540/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Mục I Điều 1 của Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 về mục tiêu cụ thể của Đề án. Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án là xây dựng và hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, gồm: Các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho một số đối tượng khác và cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đề án cũng hướng đến mục tiêu xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo lý luận chính trị, gồm: Các chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của Đảng và hệ thống chính trị; các chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của Đảng và hệ thống chính trị; Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của Đảng và hệ thống chính trị; các chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đồng thời, Đề án thực hiện xây dựng và hoàn thiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, gồm: Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và tương đương; các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Ngoài ra, Đề án còn xây dựng mới các chương trình bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị; sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ động triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể bảo đảm phù hợp với mục tiêu của Đề án./.

Hà Linh

Tin tức cùng chuyên mục

Bồi dưỡng phong cách lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng 29/05/2023
Phong cách lãnh đạo (PCLĐ) là lề lối, cách thức riêng có, độc đáo mang tính ổn định mà người lãnh đạo sử dụng trong quá trình tác động lên đối tượng lãnh đạo nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Phong cách lãnh đạo vừa là một bộ phận cơ bản, quan trọng cấu thành nhân cách, phản ánh phẩm chất, năng lực; vừa là sản phẩm tổng hòa của phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ lý luận chính trị và tri thức khoa học, năng lực tổ chức thực tiễn và kinh nghiệm công tác, phẩm chất tâm lý của cán bộ, đảng viên; trực tiếp quyết định chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Các phương thức tuyển sinh ngành Quản lý công của Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Ngày đăng 05/06/2023
Ngày 19/3/2021, PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 226/QĐ-ĐHQG về việc mở ngành đào tạo Quản lý công trình độ đại học và giao nhiệm vụ cho Khoa Chính trị - Hành chính triển khai công tác tuyển sinh khóa đào tạo đầu tiên.

Hơn 1.800 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí dự bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

Ngày đăng 02/06/2023
Sáng 02/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023.

Đào tạo nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Ngày đăng 24/05/2023
Tại Văn bản hỏa tốc số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo về chuyển đổi số đối với đội ngũ lãnh đạo các cấp. Thời hạn hoàn thành trong tháng 9/2023.

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức 1

Ngày đăng 19/05/2023
Chiều 19/5/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức 1. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.