Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Hà Nội: Không bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động đối với cán bộ, đảng viên đang bị xem xét, xử lý kỷ luật

Ngày đăng: 09/05/2023   14:25
Mặc định Cỡ chữ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quy định số 12-QĐ/TU ngày 08/5/2023 của Thành ủy Hà Nội về “Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”. Quy định này nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương; thay thế Quy định số 04-QĐ/TU ngày 11/8/2021 của Thành ủy Hà Nội về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và các quy định trước đây trái với Quy định này.
Trụ sở Thành ủy Hà Nội. Ảnh: dangcongsan.vn

Quy định số 12-QĐ/TU gồm 07 chương, 39 điều, quy định cụ thể về phân cấp quản lý cán bộ; bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử; điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ; miễn nhiệm, cho từ chức và bố trí cán bộ sau khi miễn nhiệm, từ chức...

Quy định còn bao gồm 3 phụ lục nêu cụ thể về các chức danh, chức vụ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quy trình xem xét miễn nhiệm, cho từ chức và bố trí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý sau khi miễn nhiệm, từ chức.

Quy định số 12-QĐ/TU nêu rõ trách nhiệm, mối quan hệ của các cơ quan trong công tác cán bộ. Theo đó, căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội (có thành lập Đảng đoàn) ở thành phố Hà Nội; Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội; tập thể thường trực các tổ chức: Liên minh Hợp tác xã Thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Hội Chữ thập đỏ Thành phố, Hội Nhà báo Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc bầu cử hoặc bổ nhiệm cán bộ vào các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về cán bộ và công tác cán bộ.

Quy định số 12-QĐ/TU nêu rõ: "Không một tập thể hoặc cá nhân nào được thay đổi hoặc không thực hiện đúng quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi, phải được Ban Tổ chức Thành ủy thẩm định, báo cáo và được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý".

 

Khi thay đổi, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan hiệp quản cấp thành phố do bộ, ban, ngành trung ương quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy tham gia ý kiến để Đảng đoàn, Ban cán sự đảng hoặc lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương xem xét, quyết định. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Theo Quy định số 12-QĐ/TU, cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo thẩm quyền; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phát huy đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên và người đứng đầu. Việc này còn phải bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Không bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, phong, thăng quân hàm đối với cán bộ, đảng viên đang bị xem xét, xử lý kỷ luật.

Quy định có 7 mục về “Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn”. Trong đó, ngoài bảo đảm các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh theo quy định, cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn phải không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Cán bộ này còn phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cán bộ bị kỷ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian như sau (tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực): 12 tháng đối với hình thức kỷ luật Khiển trách; 30 tháng đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo; 60 tháng đối với hình thức kỷ luật Cách chức.

Cũng theo Quy định số 12-QĐ/TU, chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ phải xem xét, báo cáo và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Bình Dương 

Ngày đăng 17/06/2024
Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã có vai trò rất quan trọng, quyết định đến việc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội tại  địa phương. Bài viết nêu lên thực trạng và đưa ra một số giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.  

Khảo sát hiện trạng phát triển liên quan đến sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày đăng 17/06/2024
Sáng 16/6/2024, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về khảo sát hiện trạng phát triển liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Những vấn đề đặt ra đối với việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 14/06/2024
Bài viết tập trung phân tích quá trình thực hiện việc sắp xếp khu phố, ấp, xác định những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị khắc phục trong thời gian tới. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu hai dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 12/06/2024
Sáng 12/6/2024, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày đăng 11/06/2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.