Hà Nội, Ngày 20/06/2024

Nêu gương về tính trung thực

Ngày đăng: 10/05/2023   15:36
Mặc định Cỡ chữ
Trung thực là một trong những phẩm chất quan trọng nhất tạo nên giá trị của một con người chân chính. Song, trong đời sống, hiện tượng thiếu trung thực diễn ra không hiếm.
Ảnh minh họa

Tình trạng thiếu trung thực trong cán bộ, đảng viên cũng không phải cá biệt. Đó là khai báo sai trái, gian dối về bằng cấp, kê khai tài sản, tuổi tác, tình trạng con cái…, cốt để nhận được lợi ích nhất trong việc đề bạt, bổ nhiệm. Hay là hiện tượng chạy theo thành tích ảo, khi thành tích được báo cáo tốt hơn hẳn kết quả thực tế đạt được. Đó còn là thổi phồng thành tích cá nhân, gắn vai trò cá nhân vào thành tích tập thể nhưng khi tập thể có hạn chế thì tránh né trách nhiệm. Hoặc không thật thà khi kiểm điểm, chỉ tập trung vào thành tích mà tránh hoặc làm nhẹ các khuyết điểm; bản thân tự nhận mức hoàn thành thấp nhưng khi bỏ phiếu cho mình thì đề xuất mức cao hơn; không thành khẩn khi thực hiện tự phê bình, báo cáo về các vi phạm của bản thân khi bị kiểm tra… Sự thiếu trung thực như trên được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để khắc phục, cần kết hợp cả việc tự giáo dục và việc uốn nắn, giáo dục của tổ chức. Vai trò giáo dục của tổ chức có thể bắt đầu từ việc giám sát, uốn nắn, phê bình của tổ chức Đảng, của cấp ủy có thẩm quyền và từ các hoạt động bên ngoài. Thực tiễn cho thấy, tổ chức Đảng nào giữ được sự phê bình, uốn nắn, giáo dục đảng viên của mình một cách tích cực, phù hợp thì nơi đó còn vững mạnh và có sức chiến đấu tốt, góp phần hạn chế sự thiếu trung thực và giảm sự suy thoái của đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần tự giác học tập, “tự soi, tự sửa” và rèn luyện, nhất là tự rèn luyện lòng tự trọng để tránh sa vào các biểu hiện sai trái về mặt đạo đức, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tuy có những điều thiếu trung thực có vẻ như vô hại, nhưng nếu không được chấn chỉnh, uốn nắn thì có thể trở thành một cố tật, khi đó việc sửa chữa trở nên khó khăn hơn. Do vậy, từng người phải tự mình suy xét mình và nếu thấy có dấu hiệu thiếu trung thực thì phải mạnh dạn tự sửa và nghiêm túc chấp hành sự uốn nắn, giáo dục của tổ chức!./.

Theo: sggp.org.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Phát huy vai trò của báo chí trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 20/06/2024
Báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang là lực lượng chủ lực, tiên phong đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu, tư tưởng sai trái, thù địch, phát hiện tiêu cực, lên án cái xấu; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Khắc phục bất cập về sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày đăng 18/06/2024
Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tồn tại từ giai đoạn 2019-2021 đến nay, song các cơ quan hữu quan vẫn chưa có nhiều giải pháp khắc phục hiệu quả. Các địa phương kiến nghị, phản ánh, nhiều nhất là về công tác bố trí, sắp xếp công việc mới hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp; việc xử lý tài sản công còn gặp khó khăn; chất lượng đô thị sau sáp nhập đơn vị hành chính nông thôn chưa bảo đảm chất lượng…

Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Ngày đăng 15/06/2024
Trong cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: “Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; “Đó là việc lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và mục tiêu của mọi chiến lược phát triển, tôn trọng quyền con người, quyền công dân. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều phải hợp lòng dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân”.

Thói đạo đức giả và bộ mặt thật của chủ nghĩa cá nhân - Bài 2: Diệt trừ thói đạo đức giả là diệt trừ chủ nghĩa cá nhân (Tiếp theo và hết)

Ngày đăng 10/06/2024
Chỉ có quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thói đạo đức giả, tích cực rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chí công vô tư, thực hiện tốt bổn phận, nâng cao lòng tự trọng của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất, danh dự, sống có trách nhiệm với cơ quan, địa phương, đất nước, đảng viên và cán bộ mới làm tròn trách nhiệm, lời hứa thiêng liêng trước cờ Đảng, trước nhân dân.

Thói đạo đức giả và bộ mặt thật của chủ nghĩa cá nhân - Bài 1: Thói đạo đức giả - kẻ thù của nhân dân lao động

Ngày đăng 10/06/2024
“Đạo đức giả” - dân gian hay gọi là thói đạo đức giả, là những hành vi dùng vỏ bọc đạo đức bề ngoài; nói và làm những điều tưởng như chuẩn mực, giống y như những người có đạo đức, để che đậy bản chất cơ hội bên trong, đánh lừa cá nhân, tập thể, nhằm mưu lợi riêng, trục lợi cá nhân, gây hại cho xã hội.