Hà Nội, Ngày 10/06/2023

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Ngày đăng: 04/05/2023   03:38
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng, kịp thời rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP một cách thực chất, hiệu quả; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT.
Ảnh minh họa: internet

Về công tác chỉ đạo, điều hành

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ Công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân. Tích cực, chủ động phối hợp Bộ Nội vụ triển khai việc cập nhật, kết nối, đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn đầu tư về công nghệ thông tin cho các cơ quan Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Y tế triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các chuyên gia, đánh giá trải nghiệm người dùng để nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VNeID bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm tạo sự thuận lợi, thân thiện, dễ khai thác sử dụng cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp nghiên cứu giải pháp triển khai thí điểm ứng dụng VNeID trong chuyển đổi số tại một số bộ, ngành, địa phương trong khi chờ sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan; trước mắt, sử dụng tài khoản VNeID để làm sạch dữ liệu và tạo lập tài khoản mới đối với thông tin thuê bao di động, nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử để các tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng, cung cấp dịch vụ chứng thư số công dân đảm bảo danh tính và triển khai thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tại tỉnh Bình Dương; chủ trì, phối hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội khai thác nền tảng giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao kiến thức hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống; giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ đánh giá tình hình nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương theo văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông; chỉ đạo việc mở rộng dung lượng băng thông đường truyền, xóa vùng lõm sóng di động, cung cấp dịch vụ Internet chất lượng cao cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã ban hành: Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 về Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023; Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó nêu rõ biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân.

Về xây dựng nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

Tính đến ngày 20/4/2023, tổng số giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) trong tháng 4 năm 2023 là 27.247.394 giao dịch; trung bình hằng ngày có khoảng 1,36 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP; tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP từ khi khai trương đến nay là hơn 1,2 tỷ giao dịch.

Về xây dựng các CSDL tạo nền tảng Chính phủ điện tử

Đến nay, CSDL quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 13 đơn vị, bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin; tiếp tục hỗ trợ các đoàn thể xây dựng dữ liệu quản lý đoàn viên, hội viên. Tiếp nhận 106,1 triệu yêu cầu xác thực thông tin thuê bao của 03 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobiphone, có thông tin trùng khớp là 87,7 triệu yêu cầu (82,6%).

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm nghiệp vụ, CSDL của ngành BHXH Việt Nam để phục vụ xây dựng tài liệu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm, hướng đến mục tiêu xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm như một CSDL tham chiếu chung (Master data) cho tất cả các hệ thống phần mềm nghiệp vụ khai thác, đồng thời đáp ứng nhu cầu khai thác, trích xuất thông tin về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu trong các hệ thống phần mềm nghiệp vụ và từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành BHXH Việt Nam sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương.

Nhằm bảo đảm tiến độ triển khai Đề án 06, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Công an thực hiện xác thực thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư. Tính đến ngày 18/4/2023, đã hoàn thành xác thực thông tin của hơn 80 triệu nhân khẩu với CSDL quốc gia về dân cư. Về việc triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, toàn quốc đã có trên 12 nghìn cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, với gần 25 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

BHXH Việt Nam tiếp tục kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH với Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông), Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ Y tế; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nội vụ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, cung cấp thông tin trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, thực hiện tổng hợp báo cáo số liệu hàng ngày, thống kê tình hình hỗ trợ các nhóm đối tượng tại chương I, II, III Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, dữ liệu từ BHXH cấp huyện trở lên được tự động cập nhật lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ liên quan hoàn thiện quy trình để tích hợp, cung cấp các dịch vụ công.

Tính đến ngày 21/4/2023, trên Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch đã có 35.204.761 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 8.663.345 trẻ em được cấp Số định danh cá nhân theo quy định, 4.803.772 hồ sơ khai sinh có số định danh cá nhân được chuyển sang hệ thống của BHXH; 8.517.902 dữ liệu đăng ký kết hôn; 5.329.140 dữ liệu đăng ký khai tử và 9.567.144 dữ liệu khác.

Tiếp tục triển khai dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (dự án VILG), khối lượng xây dựng CSDL sau điều chỉnh là 250 huyện, thuộc 30 tỉnh, thành phố (trong đó, xây dựng mới CSDL là 160 huyện và chuyển đổi CSDL là 90 huyện), đã vận hành CSDL đất đai thường xuyên tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh của các tỉnh, thành phố. Đã hoàn thành kết nối, liên thông dữ liệu đất đai của 52/63 địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối dữ liệu từ CSDL đất đai quốc gia, CSDL đất đai cấp địa phương với Nền tảng NDXP, Trung tâm điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương (từ tháng 7/2021). Hiện nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng CSDL đất đai với 217/705 đơn vị cấp huyện với 43 triệu thửa đất đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thường xuyên tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh của các tỉnh, thành phố; tiếp tục xây dựng CSDL 250 huyện, thuộc 30 tỉnh, thành phố, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2023.

CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hiện chứa thông tin đăng ký doanh nghiệp theo thời gian thực của hơn 01 triệu doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; đã kết nối với CSDL quốc gia về bảo hiểm, Cổng Dịch vụ công quốc gia qua Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP); đã thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp với Hệ thống thông tin đầu tư nước ngoài, Hệ thống thông tin đấu thầu qua mạng; Hệ thống thông tin của một số bộ, ngành và địa phương thông qua Trục tích hợp dữ liệu quốc gia (NGSP) như Hệ thống DVCTT cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải, biển hiệu phù hiệu xe ô tô của Bộ Giao thông vận tải, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian tới, tiếp tục mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống một cửa điện tử tại một số địa phương.

Về xây dựng, hoàn thiện các CSDL chuyên ngành phục vụ Đề án xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính (triển khai 12 CSDL chuyên ngành), đến nay Bộ Tài chính đã hoàn thành xây dựng và đã đưa vào triển khai sử dụng 10 CSDL chuyên ngành; 02 CSDL chuyên ngành đang tổ chức nâng cấp và hoàn thiện.

Các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia trong tháng 4/2023 là 754.728 văn bản (gửi: 150.493 văn bản, nhận: 604.235 văn bản). Trong 04 tháng đầu năm 2023, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục khoảng 2,3 triệu văn bản. Tính đến nay đã có hơn 21,5 triệu văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trong tháng 4/2023, đã phục vụ 03 phiên họp Chính phủ và xử lý 39 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế hơn 13 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy). Tính đến nay, Hệ thống đã phục vụ 73 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 1.575 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế hơn 557 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy).

Đã xây dựng Infographic báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023; làm việc với 06 bộ, ngành về các nội dung phục vụ xây dựng Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước và kết nối thông tin, dữ liệu theo Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021; hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu chia sẻ thông tin, dữ liệu của các địa phương từ các CSDL, hệ thống thông tin của bộ, ngành.

Các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục thúc đẩy triển khai DVCTT theo hướng toàn trình quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Từ ngày 20/3 đến ngày 20/4/2023, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có hơn 855 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 5,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 1,8 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 1,8 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 1,5 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 505 tỷ đồng. Tính đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.405 dịch vụ công trực tuyến; có hơn 6,35 triệu tài khoản đăng ký; hơn 1,65 tỷ lượt truy cập tìm hiểu thông tin; hơn 188,8 triệu hồ sơ đồng bộ; hơn 14,2 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; 13,1 triệu hồ sơ trực tuyến từ Cổng; hơn 8,3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 4,99 nghìn tỉ đồng; hơn 285 nghìn cuộc gọi tới tổng đài.

Về xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân: Trong tháng 4 vừa qua, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 498 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 5,1% so với tháng 3/2023, giảm 46,9% so với cùng kỳ tháng 4/2022./.

Mạnh Tuyền - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng 02/06/2023
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 nhấn mạnh: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi liền với các chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ…”. Bài viết làm rõ hơn cơ sở pháp lý và những giải pháp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Đã hỗ trợ hoàn thành kết nối CSDL quốc gia về CBCCVC với 20 bộ, ngành và 60 địa phương

Ngày đăng 01/06/2023
Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 20/5/2023, đã hỗ trợ hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) với 20 bộ, ngành và 60 địa phương.

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính để đáp ứng yêu cầu thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 12/05/2023
Ngày 19/6/2020, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm(1). Việc triển khai tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở thành phố đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự quyết tâm của hệ thống chính trị và đồng tình, ủng hộ của nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thực hiện mô hình mới.

Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 05/05/2023
Ngày 05/5/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 169/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023.

Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Ngày đăng 28/04/2023
Ngày 28/4/2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng ký ban hành Công văn số 1983/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ gửi: Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước, đề nghị thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.