Hà Nội, Ngày 10/06/2023

Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày đăng: 31/03/2023   07:58
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 30/3/2023, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.
 Các đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương ký giao ước thi đua năm 2023. 

Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã có những bước chuyển biến tích cực. Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Khối, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ban, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Việc chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo ở từng bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị. Đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành đã bám sát, cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng.

Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các bộ, ngành trong Khối quan tâm, triển khai thực hiện. Công tác khen thưởng tại các bộ, ngành được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan Thường trực Thi đua – Khen thưởng các bộ, ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp lãnh đạo các bộ, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng.

Trong năm 2023, phong trào thi đua của các bộ, ngành trong Khối thi đua tiếp tục tập trung tham mưu thể chế hoá những định hướng chính sách lớn, then chốt trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng Bộ, ban, ngành được giao; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ, ngành trong Khối. Bên cạnh đó, các bộ, ngành trong Khối thi đua cần tập trung góp ý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị.

Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực chất; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, gắn với công tác truyền thông nhằm lan toả, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Thực hiện công tác khen thưởng chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Tại Hội nghị, Bộ Tư pháp đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương cho Kiểm toán nhà nước; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn giao nhiệm vụ Khối phó Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương cho Tòa án nhân dân tối cao. Đồng thời, các đơn vị trong Khối thi đua đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2023./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Chuẩn bị tốt việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong đổi mới theo định hướng XHCN ở Việt Nam

Ngày đăng 09/06/2023
Ngày 09/6/2023, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ nhất.

Báo chí cách mạng nước nhà đóng góp ngày càng quan trọng trong việc xây dựng Quốc hội, HĐND phát triển toàn diện

Ngày đăng 09/06/2023
Tối 09/6/2023, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất - năm 2023. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự, trao giải và có bài phát biểu tại buổi Lễ. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch Quốc hội.

Triệt để thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở

Ngày đăng 08/06/2023
Ngày 08/6/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện cơ cấu tổ chức, nhân lực trong kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ngày đăng 08/06/2023
Ngày 08/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Trong đó, sửa đổi, bổ sung điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân lực như sau:

Tăng cường phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC và tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công

Ngày đăng 08/06/2023
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 08/6/2023, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trình bày báo cáo cập nhật tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2023 và tiếp thu, giải trình một số vấn đề được đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri quan tâm, chất vấn.