Hà Nội, Ngày 01/04/2023

Bổ sung 2 dự án Luật vào chương trình lập pháp năm 2023

Ngày đăng: 17/03/2023   02:38
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 17/3/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Nội dung làm việc trong khuôn khổ chương trình Phiên họp thứ 21, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

Tiếp tục đánh giá tác động chính sách kỹ hơn

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào chương trình năm 2023, cụ thể là trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Năm và thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu.

Về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) với 4 nhóm chính sách:

Một là, quy định việc tích hợp thông tin khác ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân vào thẻ Căn cước công dân; thẻ Căn cước công dân có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về công dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ Căn cước công dân.

Hai là, bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Ba là, bổ sung đối tượng được cấp thẻ Căn cước công dân và đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước.

Bốn là, hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; tài khoản định danh điện tử (căn cước điện tử) và việc sử dụng tài khoản định danh điện tử; cấp, hủy/thu hồi số định danh cá nhân; quy định về việc sử dụng thống nhất thẻ Căn cước công dân và việc hạn chế phát sinh thủ tục hành chính có liên quan.

Với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chính phủ đề nghị 6 chính sách gồm: Một là, hoàn thiện quy định về nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, hạn chế lạm dụng quyền cổ đông lớn, quyền quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của tổ chức tín dụng. Hai là, hoàn thiện quy định về hoạt động và bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân. Ba là, hoàn thiện quy định về dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử và số hóa dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ, thúc đẩy, quản lý ngân hàng số tạo nền tảng cho việc ứng dụng các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Bốn là, hoàn thiện các quy định nhằm tạo cơ sở thúc đẩy quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý tổ chức tín dụng yếu kém. Năm là, quy định về xử lý nợ xấu. Sáu là, quy định về xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh và các cơ quan của Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Căn cước công dân nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Luật, bảo đảm cơ sở pháp lý và sự đồng bộ, thống nhất trong việc tích hợp, quản lý, sử dụng thông tin trong thẻ Căn cước công dân theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nêu rõ, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình năm 2023, song, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị, trong quá trình xây dựng dự án Luật cần tiếp tục bổ sung đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn đối với các chính sách, nhất là đánh giá về nguồn lực, lộ trình thực hiện để bảo đảm tính khả thi; làm rõ phương thức thực hiện việc tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước công dân, bổ sung thông tin vào Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để không gây phiền hà cho người dân; rà soát các luật có liên quan bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất.

Đối với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế và các cơ quan của Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật này nhằm bảo đảm an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, đổi mới hoạt động ngân hàng theo nội dung nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng, quan điểm, mục tiêu đã được Đảng, Quốc hội và Chính phủ đề ra; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Luật hiện hành, đặc biệt là trong thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 42/2017/QH14, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, đối với Báo cáo đánh giá tác động, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, cần đưa ra các phương án, bổ sung đánh giá kỹ những tác động tiêu cực của từng phương án chính sách để bảo đảm tính toàn diện. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng lưu ý, đây là dự án Luật có nhiều nội dung liên quan đến phạm vi lĩnh vực phụ trách của Bộ Tài chính nhưng trong Hồ sơ còn thiếu văn bản tham gia ý kiến của Bộ Tài chính. Ý kiến tham gia của Bộ Ngoại giao cũng chưa thể hiện rõ nội dung đánh giá về sự tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

Xử lý cơ bản, triệt để bất cập

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với hai dự án Luật; tán thành với 4 chính sách trong dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và 6 chính sách trong dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng có ý nghĩa rất quan trọng để củng cố nền tảng cho các tổ chức tín dụng của Việt Nam, bảo đảm an toàn hệ thống, gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế nói chung và các tổ chức tín dụng nói riêng trước các cú sốc từ bên trong, bên ngoài. Chủ tịch Quốc hội gợi mở, yêu cầu đặt ra đối với sửa đổi Luật lần này là phải quy định minh bạch và xử lý cơ bản, triệt để những bất cập trong hoạt động của các tổ chức tín dụng như sở hữu chéo, sở hữu chéo núp bóng, xử lý được nợ xấu…; đồng thời cần quy định rõ nét những nội dung mới như fintech, ngân hàng số, vấn đề xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, thua lỗ, việc cho vay tái cấp vốn và cho vay. Cùng với đó, rút kinh nghiệm từ vụ phá sản SVB của Mỹ, việc sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng cần song hành với sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Lưu ý thời điểm trình hai dự án Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, các chính sách cần phải tiếp tục hoàn chỉnh, các Ủy ban của Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm bao quát các vấn đề, hoàn thiện dự luật với chất lượng cao. 

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung hai dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; đồng thời, giao Chính phủ và các cơ quan khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2023; giao Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Ủy ban Kinh tế chủ trì thẩm tra dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)./.

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Rà soát đề nghị thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Ngày đăng 30/03/2023
Ngày 30/3/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 2112/VPCP-TCCV gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc đề nghị thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày đăng 30/03/2023
Chiều 30/3/2023, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Ngày đăng 30/03/2023
Ngày 30/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI).

Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày đăng 30/03/2023
Ngày 29/3/2023, tại tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, ký giao ước thi đua năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh

Ngày đăng 29/03/2023
Ngày 29/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 313/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh.

Tiêu điểm

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.