Hà Nội, Ngày 01/04/2023

Tiếp tục hoàn thiện Bộ Quy tắc đạo đức công vụ

Ngày đăng: 17/03/2023   03:11
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ theo trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trong tháng 6/2023, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bộ Nội vụ đã sớm triển khai xây dựng, ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc với Bộ Nội vụ, ngày 16/02/2023.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành họp và thảo luận, góp ý những nội dung về Hồ sơ Nghị định. Trao đổi, thảo luận, góp ý kiến về đối tượng điều chỉnh; phạm vi điều chỉnh của Nghị định; nội dung của Nghị định cần làm rõ về kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng như chế tài xử lý đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật… Mặt khác, cần quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về đạo đức công vụ… 

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, thống nhất của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ. Dự thảo đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Nội vụ để lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo đảm bảo phù hợp, chất lượng, trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Dự thảo Nghị định gồm 5 chương và 25 điều, cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung, gồm các điều từ Điều 1 đến Điều 3;

Chương II. Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, gồm các điều từ Điều 4 đến Điều 8;

Chương III. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, gồm các điều từ Điều 9 đến Điều 18;

Chương IV. Kỷ  luật kỷ cương, gồm các điều từ Điều 19 đến Điều 22;

Chương V. Điều khoản thi hành, gồm các điều từ Điều 23 đến Điều 25.

Hà Linh

Tin tức cùng chuyên mục

Tập trung tối đa cho việc chuyển đổi số của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 31/03/2023
Chiều ngày 31/3/2023, tại Trụ sở Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chủ trì Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Vũ Chiến Thắng; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Công bố báo cáo đánh giá mức độ chuyển đổi số của Bộ Nội vụ năm 2022

Ngày đăng 31/03/2023
Ngày 31/3/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-BNV về việc phê duyệt và công bố báo cáo đánh giá mức độ chuyển đổi số của Bộ Nội vụ năm 2022.

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày đăng 30/03/2023
Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.

Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày đăng 30/03/2023
Sáng ngày 30/3/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Lê Văn Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng ủy Bộ Nội vụ: Chuyển đổi số quy trình công tác xây dựng đảng một cách toàn diện

Ngày đăng 29/03/2023
Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã ký ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Đảng ủy Bộ Nội vụ năm 2023 “xây dựng phần mềm quản lý công tác xây dựng Đảng, sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Bộ Nội vụ” (kèm theo Quyết định số 753-QĐ/ĐUBNV ngày 10/3/2023).

Tiêu điểm

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.