Hà Nội, Ngày 01/04/2023

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày đăng: 16/03/2023   09:28
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 16/3/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng chủ trì buổi lễ, trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên Lớp bồi dưỡng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Lớp bồi dưỡng; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Ban chỉ đạo Lớp bồi dưỡng chủ trì buổi lễ. Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành cùng 20 học viên dự buổi lễ.

Theo Ban chỉ đạo lớp, sau 6 tuần, Lớp bồi dưỡng đã hoàn thành tốt đẹp chương trình, đạt kết quả cao. Với 28 chuyên đề, các học viên tiếp tục quán triệt, nghiên cứu văn kiện Đại hội XIII của Đảng; cập nhật tình hình trong nước và quốc tế; xác định những vấn đề cơ bản, chiến lược đặt ra với tầm nhìn và tư duy mới.

Các học viên tham gia nghiên cứu thực tiễn tại một số địa phương và bộ, ngành; trao đổi những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra… Các chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo cấp cao, chuyên gia hàng đầu của Đảng, Nhà nước trực tiếp soạn thảo, truyền đạt và chủ trì tọa đàm, thảo luận, tổng kết thực tiễn và một số vấn đề lý luận.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác chuẩn bị, soạn thảo chương trình và trực tiếp tham gia giảng dạy, bồi dưỡng với trách nhiệm và tâm huyết cao.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm học tập của 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa XIII tham dự Lớp bồi dưỡng. Trong đó, 16 đồng chí đạt kết quả học tập xuất sắc và 04 đồng chí đạt giỏi qua bài thu hoạch khóa học.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, đội ngũ các đồng chí học viên tham gia Lớp bồi dưỡng tiếp tục giữ vững bản lĩnh, phẩm chất, ý chí phấn đấu của những cán bộ trẻ, cấp chiến lược của Đảng, trên cơ sở tiếp thu tri thức, lý luận vận dụng sáng tạo hiệu quả vào thực tiễn công tác, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thay mặt Ban chỉ đạo trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên của Lớp bồi dưỡng./.

Theo: nhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng văn hóa pháp luật cho đội ngũ thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện

Ngày đăng 24/03/2023
Đội ngũ thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) cấp huyện có vai trò rất quan trọng trong giải quyết và xét xử các loại án, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; là lực lượng nòng cốt bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân. Văn hóa pháp luật là một bộ phận cấu thành của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là nền tảng tinh thần để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; là tiền đề trực tiếp để xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của mọi công dân. Bồi dưỡng văn hóa pháp luật trực tiếp góp phần xây dựng, hoàn thiện phẩm chất nhân cách, là cơ sở, tiền đề để củng cố, phát triển ý thức tự giác, thói quen chấp hành pháp luật và văn hóa ứng xử trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ thẩm phán ngành Tòa án nói chung và của thẩm phán TAND cấp huyện nói riêng.  

Gia Lai: Bồi dưỡng nâng cao năng lực về QLNN cho ít nhất 20% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ngày đăng 07/03/2023
Đó là một trong những nội dung được nêu trong Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Kế hoạch).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử

Ngày đăng 03/03/2023
Sáng 03/3/2023, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Bộ Nội vụ chủ trì 04 nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Ngày đăng 28/02/2023
Tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 19-NQ/TW), Chính phủ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và Bộ Nội vụ được giao chủ trì 04 nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nhân lực chuyên môn phục vụ khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục của thành phố Cần Thơ

Ngày đăng 22/02/2023
Nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao luôn đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của mỗi địa phương nói riêng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế…”(1).

Tiêu điểm

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.