Hà Nội, Ngày 01/04/2023

Phân cấp tài khoản quản trị để địa phương chủ động trong quản lý CSDL

Ngày đăng: 16/03/2023   10:11
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/3/2023, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của các tỉnh Bắc Trung Bộ. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự có đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các đơn vị liên quan thuộc các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Quảng Bình.

Theo báo cáo tại Hội nghị, việc cập nhật dữ liệu CBCCVC đã được các tỉnh Bắc Trung Bộ triển khai thực hiện. Đến nay, tổng số hồ sơ CBCCVC và cán bộ, công chức cấp xã là 297.684.642 hồ sơ.

Khả năng tích hợp, đồng bộ dữ liệu về cơ bản, các tỉnh Bắc Trung bộ đã xây dựng nền tảng phần mềm (trừ tỉnh Thanh Hóa) (đánh giá dựa trên báo cáo các tỉnh gửi về). Tỉnh Nghệ An đã xây dựng phần mềm đáp ứng 109 trường dữ liệu. Các phần mềm của các tỉnh còn lại bước đầu mới chỉ đáp ứng các trường thông tin cơ bản, còn thiếu một số trường thông tin chưa được cập nhật, kết nối, cần được nâng cấp hệ thống về các cấu trúc mã định danh và định dạng gói tin, bổ sung thêm các trường thông tin, vì vậy chưa đáp ứng được việc kết nối, tích hợp dữ liệu về CSDLQG, thực trạng cụ thể như sau:

Tỉnh Ninh Bình: UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Trang bị phần mềm Quản lý cán bộ, công chức tỉnh Ninh Bình”. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần MISA gói thầu đó để thực hiện nhập, quản lý dữ liệu khoảng 1.700 cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo mẫu lý lịch 2c của Bộ Nội vụ, thời hạn 05 năm từ năm 2018 đến năm 2022. Gói thầu đã hết hạn vào 31/12/2022. Ngày 15/12/2022, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình, trong đó Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ thuê dịch vụ CNTT (Phần mềm Quản lý công chức, viên chức và công chức cấp xã). Hiện tại, Sở Nội vụ đang trong quá trình xây dựng các yêu cầu cần thiết để thực hiện các thủ tục Thuê dịch vụ CNTT nhằm đảm bảo việc kết nối đồng bộ CSDLQG theo đúng quy định. 

Tỉnh Hà Tĩnh: Được sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tháng 8/2015, Sở Nội vụ đã tiếp nhận và cài đặt phần mềm, Ban QLDA Hà Tĩnh đã tiến hành đánh giá, xây dựng yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nâng cấp các chức năng phần mềm phù hợp với điều kiện quản lý thông tin CBCCVC của tỉnh. Phần mềm sau khi cài đặt đã chạy ổn định phục vụ công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các trường thông tin quản lý hồ sơ theo mẫu 2C năm 2008. Tính đến ngày 01/3/2023, tổng số hồ sơ đã được cập nhật lên phần mềm là 36.221 hồ sơ. Hiện tại phần mềm của tỉnh Hà Tĩnh chưa đáp ứng đầy đủ 109 trường thông tin. Sở Nội vụ đã phối hợp với Viễn thông của Hà Tĩnh thực hiện kết nối, chia sẻ đồng bộ dữ liệu về Bộ Nội vụ gồm danh sách 1.306 đơn vị trên hệ thống và đang tiếp tục thực hiện chuẩn hóa các trường thông tin của hơn 36.221 hồ sơ CBCCVC để thực hiện kết nối tích hợp với  CSDLQG theo hình thức cuốn chiếu từng đơn vị, địa phương.

Tỉnh Thừa Thiên Huế: Phần mềm của tỉnh đã được đưa vào sử dụng và nâng cấp theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh. Phần mềm của tỉnh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý CBCCVC theo quy định của ngành Nội vụ; CSDL đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” từ cấp cơ sở, thường xuyên cập nhật các trường thông tin khi có biến động. Hiện tại, trên phần mềm của tỉnh đã cập nhật trên 25.783 hồ sơ CBCCVC từ cấp huyện trở lên và 2.975 hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã.

Thực hiện các văn bản của Trung ương và của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan triển khai việc cập nhật và đồng bộ dữ liệu với CSDLQG, cụ thể: Về danh mục tổ chức: Hiện nay, phần mềm Quản lý CBCCVC của tỉnh đã thực hiện liên thông về danh mục đơn vị tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp xã về CSDLQG; Về hồ sơ: Hệ thống thông tin CBCCVC của tỉnh đã thực hiện việc cập nhật, đồng bộ gần 19.000 hồ sơ về CSDLQG. Tuy nhiên, bước đầu mới chỉ đáp ứng các trường thông tin cơ bản, còn khoảng hơn 20 trường thông tin chưa được kết nối, cập nhật do Hệ thống thông tin CBCCVC của tỉnh được xây dựng dựa trên các thông tin tích hợp các mẫu hồ sơ HS01-VC/BNV; Sơ yếu lý lịch 2a năm 2007, 2C năm 2008 và các biểu mẫu thống kê ngành Nội vụ, so sánh với Sơ yếu lý lịch điện tử hợp nhất thì còn thiếu chưa được tạo lập. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiến hành cập nhật bổ sung các trường thông tin còn thiếu vào phần mềm của tỉnh. 

Tỉnh Nghệ An: Từ tháng 9/2022, tỉnh Nghệ An đã triển khai phần mềm quản lý cán bộ và bộ máy chính quyền do VNPT cung cấp, đưa vào thử nghiệm tại Sở Nội vụ và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh. Qua quá trình thử nghiệm đem lại kết quả tốt. Từ ngày 03/11/2022, UBND tỉnh Nghệ An quyết định sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC do VNPT cung cấp trên toàn địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến thời điểm hiện nay đã có 73.742 trên tổng số 73.891 hồ sơ CBCCVC trên toàn tỉnh được khởi tạo trên hệ thống. Sở Nội vụ đã phối hợp cùng Tập đoàn VNPT và các đơn vị sử dụng phần mềm cập nhật bổ sung thông tin lên hệ thống nhằm đáp ứng dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”. 

Tỉnh Quảng Trị: Từ năm 2014, tỉnh đã đưa vào sử dụng phần mềm trong phạm vi toàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế sử dụng, quản lý và khai thác Hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị. Trên phần mềm có đầy đủ thông tin của 24.759 người đang làm việc tại 1.159 tổ chức trên địa bàn tỉnh, ngoài ra còn lưu trữ thông tin của 2.941 người đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, trên phần mềm của tỉnh còn thiếu 26 trường thông tin và 15 bảng biểu cần được thiết kế, bố trí lại. Từ năm 2021, Sở Nội vụ đã đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở nâng cấp hệ thống để đáp ứng yêu cầu về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin, bổ sung thêm các trường thông tin, cơ cấu lại một số bảng biểu phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG. UBND tỉnh đã phê duyệt và đưa vào danh mục các dự án CNTT thực hiện trong giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (tại Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh). 

Tỉnh Thanh Hóa: Sở Nội vụ đã báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương lập điều chỉnh, bổ sung Dự án. Tuy nhiên, do việc chậm ban hành các quy định, quy chuẩn kỹ thuật đối với phần mềm CSDL về cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 893/QĐ-TTg, nên thủ tục điều chỉnh dự án đến nay chưa thực hiện xong. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa chưa có phần mềm CSDL về cán bộ, công chức, viên chức.

Tỉnh Quảng Bình: tổng số hồ sơ đã được cập nhật là 22.437 trên tổng số 27.495 cán bộ, công chức, viên chức từ cấp xã trở lên (đạt 81,6%); dữ liệu hồ sơ hiện tại chưa được đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” theo yêu cầu. Hiện tại, tỉnh đang trong quá trình thực hiện nâng cấp phiên bản mới theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh (dự kiến hoàn thành trong Quý II/2023). Phần mềm sau khi hoàn thành nâng cấp đảm bảo đáp ứng đủ 109 trường thông tin và kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ hỗ trợ triển khai thí điểm phần mềm quản lý CBCCVC và tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị; phân cấp thêm tài khoản quản trị để địa phương chủ động trong việc quản lý, cập nhật, kết nối CSDL CBCCVC của tỉnh về CSDLQG của Bộ Nội vụ; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho quản trị hệ thống, quản trị các cơ quan, đơn vị, địa phương để vận hành phần mềm, CSDLQG, khắc phục một số lỗi xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống; nghiên cứu ban hành quy chế quy định về trách nhiệm quản lý, kê khai, cập nhật dữ liệu của cá nhân, tổ chức thuộc Hệ thống..../.

Hoàng Hà

Tin tức cùng chuyên mục

Tập trung tối đa cho việc chuyển đổi số của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 31/03/2023
Chiều ngày 31/3/2023, tại Trụ sở Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chủ trì Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Vũ Chiến Thắng; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Công bố báo cáo đánh giá mức độ chuyển đổi số của Bộ Nội vụ năm 2022

Ngày đăng 31/03/2023
Ngày 31/3/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-BNV về việc phê duyệt và công bố báo cáo đánh giá mức độ chuyển đổi số của Bộ Nội vụ năm 2022.

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày đăng 30/03/2023
Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.

Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày đăng 30/03/2023
Sáng ngày 30/3/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Lê Văn Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng ủy Bộ Nội vụ: Chuyển đổi số quy trình công tác xây dựng đảng một cách toàn diện

Ngày đăng 29/03/2023
Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã ký ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Đảng ủy Bộ Nội vụ năm 2023 “xây dựng phần mềm quản lý công tác xây dựng Đảng, sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Bộ Nội vụ” (kèm theo Quyết định số 753-QĐ/ĐUBNV ngày 10/3/2023).

Tiêu điểm

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.