Hà Nội, Ngày 20/06/2024

Trung Quốc cải cách sâu rộng bộ máy chính phủ

Ngày đăng: 09/03/2023   10:38
Mặc định Cỡ chữ
Trong phương án cải cách cơ cấu Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp lần này, Chính phủ Trung Quốc cải tổ sâu rộng nhiều cơ quan.
Sau khi cải cách, Trung Quốc vẫn giữ tổng số 26 bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ như hiện nay, nhưng biên chế tại các cơ quan nhà nước cấp trung ương của Trung Quốc sẽ bị cắt giảm 5%.

Đáng chú ý là các bộ và cơ quan liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ và tài chính, phù hợp với định hướng phát triển hướng đến tự chủ về công nghệ, giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài như định hướng phát triển của Đảng - Chính phủ Trung Quốc. 

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tái cơ cấu mạnh để có có vai trò lớn hơn trong việc huy động các nguồn lực trong xã hội, tạo nhiều đột phá công nghệ, chú trọng kết hợp giữa khoa học công nghệ với phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi tái cơ cấu, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đảm nhận chức năng quản lý vĩ mô lớn hơn như hoạch định chiến lược, cải cách thể chế, phân bổ nguồn lực, điều phối toàn diện...

Để đảm bảo lãnh đạo thông suốt các chính sách nhất quán, Trung ương Đảng dự kiến sẽ thành lập một Ủy ban Trung ương về khoa học công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ điều hành. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ thành lập Cục Dữ liệu Quốc gia để điều phối và khai thác các nguồn dữ liệu do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia quản lý.

Trung Quốc sẽ thành lập một cơ quan quản lý tài chính nhà nước mới - Tổng cục Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia, trực thuộc Chính phủ để giám sát lĩnh vực tài chính trừ ngành chứng khoán, thay thế cơ quan giám sát ngân hàng và bảo hiểm. Cải cách thể chế quản lý tài chính địa phương. Ngoài ra, Trung Quốc đưa Ủy ban Quản lý Giám sát Chứng khoán thành cơ quan trực thuộc Chính phủ, hoàn thiện thể chế quản lý vốn tài chính nhà nước... 

Đây là lần cải cách thứ 9 của Chính phủ Trung Quốc trong hơn 40 năm qua. Sau khi cải cách, Trung Quốc vẫn giữ tổng số 26 bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ như hiện nay, nhưng biên chế tại các cơ quan nhà nước cấp trung ương của Trung Quốc sẽ bị cắt giảm 5%./.

Theo: vtv.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Xu hướng phát triển hệ thống đô thị trên thế giới - kinh nghiệm đối với Việt Nam

Ngày đăng 14/06/2024
Đô thị có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc nghiên cứu, tìm ra mô hình quản lý và phát triển các đô thị không chỉ có ý nghĩa cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Nội dung bài viết khái lược xu hướng phát triển hệ thống đô thị trên thế giới, trong đó “đô thị thông minh” là xu hướng nhiều quốc gia lựa chọn;  dựa vào kinh nghiệm các nước, cũng như xu thế phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.

Tỷ phú Mai Vũ Minh - Tầm nhìn về một châu Á thịnh vượng

Ngày đăng 11/06/2024
Vừa qua, trong buổi làm việc của Tập đoàn SATAS Group và SAPA Thale Group, tỷ phú Mai Vũ Minh đã có những nhận định thể hiện tầm nhìn sâu rộng về tương lai kinh tế của châu Á trong thời kỳ đổi mới kinh tế hiện nay. 

Kinh nghiệm thế giới về phát triển và quản trị đô thị trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam   

Ngày đăng 03/06/2024
Xây dựng và quản trị đô thị ở Việt Nam thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, song để phát triển và quản trị đô thị ở Việt Nam hướng tới mục tiêu hiện đại, văn minh và bền vững trong điều kiện hiện nay cần ứng dụng triệt để những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) và chuyển đổi số đã được đề ra trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng với sự tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệp quý giá trong quản trị và phát triển đô thị của một số quốc gia trên thế giới dựa trên những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể về kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc điểm của đô thị ở mỗi  địa phương để tổ chức xây dựng hướng tới việc quản trị và phát tiển đô thị ở nước ta ngày càng bền vững, văn minh và hiện đại.

Những đổi mới và phát triển trong chính sách lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba hiện nay

Ngày đăng 07/05/2024
Những năm gần đây, chính sách lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba đã có nhiều bổ sung, phát triển và đổi mới. Điều này được thể hiện rõ trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng; xây dựng, lãnh đạo Đảng và đào tạo, nâng cao chất lượng đảng viên; cùng nhiều chiến lược, chương trình, kế hoạch mới về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại. Bài viết nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiệu quả trong đổi mới và phát triển chính sách lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba hiện nay.

Bài học về quy hoạch, lựa chọn cán bộ nhìn từ Trung Quốc

Ngày đăng 03/05/2024
“Từ ngày về hưu, tôi đọc và nghiên cứu Trung Quốc rất nhiều, nhất là công tác cán bộ để thấy vì sao họ phát triển. Quản lý đất nước 1,4 tỷ người đâu đơn giản. Học kinh nghiệm đấy chứ học đâu nữa” - ông Nguyễn Đức Hà chia sẻ với VietTimes.