Hà Nội, Ngày 01/04/2023

Hà Nội đánh giá những nội dung chưa làm được của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chỉ đạo của Trung ương về công tác CCHC

Ngày đăng: 09/03/2023   10:36
Mặc định Cỡ chữ
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 (Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 01/3/2023) nhằm đánh giá những nội dung chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác cải cách hành chính (CCHC), qua đó xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh trong thời gian tiếp theo. Thời gian kiểm tra từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023.
Hà Nội: Kết quả kiểm tra CCHC là căn cứ quan trọng xác định chỉ số CCHC các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

Kế hoạch cũng nhằm mục đích rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo chương trình kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố; đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố về tiến độ, hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực CCHC; đánh giá những nội dung đã làm được, phát hiện kịp thời những sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hiệu quả để có phương án nhân rộng trong toàn Thành phố.

Kết quả kiểm tra CCHC là căn cứ quan trọng xác định chỉ số CCHC các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

Nội dung kiểm tra: Việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố. Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ Thành phố giao tại Kế hoạch CCHC năm 2023. Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch CCHC năm 2023 của cơ quan, đơn vị (tính đến thời điểm kiểm tra). Việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị năm 2022 và qua các đợt kiểm tra CCHC và kiểm tra công vụ của Thành phố năm 2022.

Kế hoạch nêu rõ: Ưu tiên việc kiểm tra các nội dung theo chuyên đề, kết hợp với các Đoàn kiểm tra chuyên ngành khác, tích hợp các kết quả kiểm tra để tránh chồng chéo, tiết kiệm thời gian, nguồn lực của Thành phố.

Kế hoạch cũng đề ra 03 hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp; kiểm tra thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; kiểm tra qua báo cáo.

Đối tượng kiểm tra: Các sở, cơ quan tương đương Sở; UBND các quận, huyện, thị xã và các phòng, ban trực thuộc, UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn hoặc được giao cung ứng các dịch vụ công ích theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực. 

Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC của Thành phố, gồm đại diện: Văn phòng UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố, các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính. Lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn kiểm tra. Tùy theo nội dung kiểm tra, đối tượng kiểm tra, thời gian kiểm tra để tổ chức theo Đoàn hoặc chia thành các Tổ kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Đoàn kiểm tra mời thêm các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia.

Xây dựng các biểu mẫu, đề cương báo cáo; hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định. Tổ chức thực hiện kiểm tra theo các nội dung của Kế hoạch này. Lập danh sách đối tượng, thời gian kiểm tra theo kế hoạch, thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để chuẩn bị. Đảm bảo phương tiện và cơ sở vật chất cho các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất của Đoàn.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm tra phản ánh, đề nghị Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố tổ chức kiểm tra sâu để xác định rõ trách nhiệm, báo cáo, tham mưu UBND Thành phố xử lý, chấn chỉnh kịp thời các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các cá nhân trong thực thi công vụ./.

Duy Thái

Tin tức cùng chuyên mục

Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm năm 2022

Ngày đăng 30/03/2023
Chiều 30/3/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, Sở Nội vụ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, cơ quan tương đương.

Xây dựng chiến lược trong môi trường chuyển đổi số ở Việt Nam

Ngày đăng 21/03/2023
Ở mỗi quốc gia, việc xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch… đóng vai trò rất quan trọng nhằm có lộ trình, phương pháp, tổ chức sắp xếp để triển khai thực hiện các mục tiêu có hiệu quả. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra rộng khắp và mạnh mẽ hiện nay, các nhà lãnh đạo, quản lý cần xây dựng chiến lược chi tiết, cụ thể và mang tính lâu dài để thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022

Ngày đăng 23/03/2023
Sáng 23/3/2023, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã. Theo đó, Sở Nội vụ với 91,59%, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, cơ quan tương đương sở.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết, không để phát sinh nợ đọng

Ngày đăng 22/03/2023
Đó là một trong những nội dung thuộc nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính của Bộ Nội vụ trong thời gian tới, được nêu tại Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước quý I năm 2023 (Báo cáo số 1225/BC-BNV ngày 21/3/2023 của Bộ Nội vụ).

2 ứng dụng dùng thay giấy tờ khi làm thủ tục hành chính

Ngày đăng 21/03/2023
Đây là 2 ứng dụng dùng thay giấy tờ khi làm thủ tục hành chính mà người dân cần biết.

Tiêu điểm

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.