Hà Nội, Ngày 01/04/2023

Góc nhìn đại biểu: Công tác phòng, chống tham nhũng cần được tiến hành kiên trì, bền bỉ, bài bản, nhân văn

Ngày đăng: 28/02/2023   09:58
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian vừa qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tựu tích cực. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, đây là công việc không chỉ làm trong “một sớm, một chiều” mà đòi hỏi phải làm một cách kiên trì, bền bỉ, bài bản, nhân văn, có tình, có lý và đảm bảo sức thuyết phục.

Đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định

Thời gian vừa qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tựu tích cực. Các cơ quan chức năng đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được triển khai thường xuyên, toàn diện, công khai, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý sai phạm về tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. 

Quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nam Định nêu rõ, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, là dấu ấn nổi bật, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế ghi nhận, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đại biểu, với mô hình do Tổng Bí thư chủ trì, cùng với một tổ chức, cơ chế mới đã đem lại những kết quả bước đầu rất quan trọng trong đấu tranh chống tham nhũng, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XII, XIII; trở thành địa chỉ tin cậy, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, củng cố sức mạnh nội lực của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch bộ máy. Những kết quả quan trọng trên có được chính là nhờ Trung ương đã đặt đúng vị trí Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị, từ đó tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, chính sách thể hiện tính quyết đoán cao, sáng suốt, kịp thời.

Đại biểu Vũ Trọng Kim nhận định, những văn bản này bám sát thực tiễn, nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhất là công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên mọi mặt của đời sống xã hội, đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân. Bằng cách làm khoa học, bài bản, có chiến lược, phương châm, phương pháp sáng tạo, đúng quyền hạn và trách nhiệm, không “lấn sân” và cũng không làm thay các cơ quan khác, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ mà Đảng giao, đó là chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cụ thể, chặt chẽ các công việc với một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại biểu Vũ Trọng Kim nhấn mạnh, thắng lợi bước đầu trong đấu tranh chống tham nhũng cũng chính là thắng lợi của Nhân dân, vì Nhân dân đã đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi cũng như cổ vũ, động viên công cuộc này. Trong 10 năm qua, từ thực tiễn, đòi hỏi của Nhân dân và yêu cầu của sự phát triển, Việt Nam đã xây dựng được hình mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng đã được đẩy lên cao trào, thể hiện rõ nét tinh thần và quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kể cả với cán bộ đương nhiệm hay với cán bộ đã nghỉ hưu nhưng khi phát hiện có sai phạm thì không thể “hạ cánh an toàn”.

Đại biểu nêu rõ, điều đó cho thấy quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước với cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” này. Trong đó, đặc biệt là vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - “ngọn cờ đầu” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 10 năm qua đã khẳng định rằng, việc dù khó khăn đến mấy, nếu có quyết tâm cao và cách làm đúng ắt sẽ làm được.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là công việc không chỉ làm trong “một sớm, một chiều” mà đòi hỏi phải làm một cách kiên trì, bền bỉ, nhân văn, có tình, có lý và bài bản, đặc biệt phải hết sức thuyết phục. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được xem là “cánh tay nối dài” của Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, tồn đọng trong dân, những vấn đề tiêu cực, tham nhũng ở địa phương. Quan trọng hơn, việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sẽ giúp công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta được liền mạch, chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời một lần nữa cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng ta trong việc mở rộng phạm vi và gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, làm trong sạch bộ máy nhà nước và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phòng, chống tham nhũng chỉ đạt hiệu quả khi “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, với quyết tâm rất cao cùng nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước ta, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lại được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, chắc chắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được đẩy lên tầm cao mới, để đảng viên thực sự “không dám”, “không muốn” và “không cần” tham nhũng, tiêu cực”./.

Theo: quochoi.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bảo vệ cán bộ bằng thành trì luật pháp

Ngày đăng 27/03/2023
Thể chế hóa chủ trương tại Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã xây dựng và đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 24/03/2023
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Mục tiêu trở thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia

Ngày đăng 22/03/2023
Ngày 02/8/2005, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4335/QĐ-HVCTQG quyết định “chuyển Phân viện Báo chí và Tuyên truyền thành Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.” Với những thay đổi về tên gọi, mô hình, nhưng Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện) đã đáp ứng nhanh, thích ứng với xu hướng mới.

Ngăn chặn “lợi ích nhóm” trong xây dựng pháp luật

Ngày đăng 20/03/2023
Kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật không chỉ có Quốc hội giám sát Chính phủ mà nhiều cơ quan, chủ thể phải cùng giám sát lẫn nhau; phải chú trọng cả quy định “phòng” và quy định “chống”, có chế tài cụ thể, rõ ràng để bảo đảm kiểm soát quyền lực hiệu quả. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội mới đây.

Trách nhiệm công vụ trong cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 17/03/2023
Kết quả từ 1.245 mẫu khảo sát của Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, có 53% số ý kiến người dân chưa hài lòng thái độ phục vụ, 07% chưa hài lòng việc hướng dẫn thủ tục, 12,8% ý kiến phản ánh phải đi lại hơn ba lần mới giải quyết được thủ tục hành chính…

Tiêu điểm

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.