Hà Nội, Ngày 01/04/2023

Hà Nội ban hành chế tài thực hiện kết luận giám sát của Hội đồng nhân dân

Ngày đăng: 22/02/2023   07:36
Mặc định Cỡ chữ
Trình bày tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân ngày 21/02/2023 tại Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đánh giá của Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Hà Nội là điểm sáng trong hoạt động của các cơ quan dân cử cả nước.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày tham luận tại Hội nghị.

Chất vấn những vấn đề lớn, quan trọng

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, giám sát là chức năng quan trọng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thường xuyên nghiên cứu, tiếp thu các kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham khảo cách làm của một số tỉnh, thành phố để xây dựng các đề án, kế hoạch, giải pháp để tiếp tục đổi mới, cải tiến hoạt động giám sát theo hướng bản lĩnh, thẳng thắn, thực chất, khoa học, hiệu quả, bám sát các quy định của luật và tình hình thực tiễn của Thành phố để giải quyết các vấn đề.

Cụ thể, năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức 02 phiên chất vấn, 02 phiên giải trình, 41 cuộc giám sát, khảo sát với những kết quả thiết thực. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức giám sát các nội dung, lĩnh vực theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

“Các nội dung giám sát được lựa chọn đều là những vấn đề lớn, quan trọng, cấp thiết, được dư luận và cử tri quan tâm như: Giám sát về công tác quy hoạch; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về quản lý, sử dụng tài sản công; các dự án chậm triển khai; xử lý nước thải, thoát nước và thu gom, xử lý rác thải; việc đầu tư các thiết chế văn hóa; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị không đồng bộ”, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nói.

Kết quả cho thấy nhiều nội dung, vấn đề đã tồn tại nhiều năm, thậm chí đã được giám sát nhưng chậm chuyển biến, được thẳng thắn chỉ ra và tái giám sát để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp, lộ trình cụ thể để khắc phục hiệu quả. 

“Có nhiều vấn đề lớn, quan trọng được chuyển hóa thành các nội dung chất vấn, giải trình và toàn bộ nội dung đều được phản ánh, cung cấp bằng phim tư liệu bảo đảm sinh động. Theo dõi, đôn đốc cho đến khi thực hiện xử lý dứt điểm vấn đề đặt ra”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

Có lộ trình, chế tài thực hiện kết luận giám sát

Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, khi tổ chức thực hiện hoạt động giám sát cần nghiên cứu, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương và các chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; bám sát và thực hiện hiệu quả quy định của luật cũng như hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác giám sát.

Hà Nội đã ban hành quy định về các chế tài trong thực hiện kết luận giám sát; xem xét chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý với các vi phạm nghiêm trọng. Việc thực hiện các kết luận giám sát cũng là tiêu chí để cơ quan tổ chức xem xét, đánh giá cán bộ và xét thi đua, khen thưởng.

Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp là cơ sở pháp lý rất quan trọng, thiết thực nhằm tạo chuyển biến, chuẩn hóa, theo hướng đồng bộ, hiệu quả hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử. Nhấn mạnh như vậy, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội là địa phương đầu tiên tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết này tới Hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã và các xã, thị trấn trên địa bàn toàn Thành phố với gần 12.000 đại biểu tại các điểm cầu. “Kết quả cho thấy, sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giám sát, tái giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đã ngày càng bài bản, thống nhất, lan tỏa và có những chuyển biến rõ nét”.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cũng nêu kinh nghiệm rất quan trọng khác là phải định lượng được kết quả thực hiện các kết luận giám sát. Đồng thời, kết luận giám sát phải chỉ ra các tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân và lộ trình, giải pháp khắc phục. Nghị quyết chất vấn của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có phụ lục các cam kết tiến độ, mốc thời gian hoàn thành, đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai thực hiện.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, quy định đưa việc thực hiện hiệu quả cam kết, lời hứa trong chất vấn, trong giám sát của Hội đồng nhân dân là tiêu chí đánh giá cán bộ trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu./.

Theo: qdnd.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong Luật Đất đai năm 2013 - thực trạng và kiến nghị hoàn thiện

Ngày đăng 24/03/2023
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Chính phủ đã xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội gồm 16 chương, 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều; sửa đổi 184 điều; bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 08 điều. Trong đó, quy định về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là một trong những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày đăng 28/03/2023
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đây là những đúc kết rất quan trọng, có thể làm nền tảng cho những chỉ đạo, định hướng về công tác này trong thời gian tới ở nước ta.

Kết quả nổi bật qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XII và giải pháp trong thời gian tới

Ngày đăng 13/03/2023
Bài viết nêu một số kết quả nổi bật sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, và đề xuất một số giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết quan trọng này trong thời gian tới.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Ngày đăng 27/02/2023
Quyền lực có khởi nguồn là từ Nhân dân, của cộng đồng. Khi quyền lực được trao cho người có nhân cách và tài năng thì sẽ được sử dụng đúng mục đích, bảo vệ và đem lại lợi ích cho cộng đồng. Ngược lại, khi trao cho người không đủ nhân cách, lại thiếu cơ chế và thiết chế kiểm soát, thì quyền lực đó dễ trở thành công cụ phục vụ cho lợi ích cá nhân; bị biến dạng, tha hóa, dẫn tới lạm quyền, đi ngược lại lợi ích của cộng đồng.

Khẳng định vị thế cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Ngày đăng 06/03/2023
Thành công của Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc và khẳng định nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta: HĐND là thiết chế quan trọng và không thể thiếu trong nền dân chủ cộng hòa ở nước ta từ khi ra đời cho đến nay; khẳng định vai trò, vị thế của HĐND trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiêu điểm

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.