Hà Nội, Ngày 29/01/2023

Đảm bảo không tăng số lượng cán bộ lãnh đạo của Ban Thư ký của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày đăng: 18/01/2023   01:58
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/01/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 323/VPCP-QHĐP gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tham gia dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 07/01/2023, Văn phòng Quốc hội có văn bản số 45/VPQH-TK đề nghị Chính phủ cho ý kiến vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, có ý kiến tham gia đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Đảng, nhất là các kết luận của Bộ Chính trị, không tăng số lượng cán bộ lãnh đạo theo quy định; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký văn bản tham gia ý kiến gửi Văn phòng Quốc hội trước ngày 18/01/2023./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếp tục hoàn thiện các mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 29/01/2023
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 27/01/2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, phổ biến và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Ngày đăng 27/01/2023
Chiều 27/01/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, thúc đẩy công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Quý Mão.

Việt Nam - Điểm sáng về phục hồi kinh tế

Ngày đăng 27/01/2023
Cựu phóng viên của Hãng tin Manager Media Group (Thái Lan) thường trú tại Việt Nam, bà Suthida Malikaew chia sẻ: Việt Nam còn rất nhiều không gian để phát triển do có nhiều yếu tố thuận lợi như lực lượng lao động lớn, dân số vàng, nguồn nguyên liệu dồi dào... Việt Nam đã duy trì được sự ổn định về chính trị và đang đi đúng hướng trên con đường phát triển, trở thành một thành viên tích cực trong các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Công bố các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 19/01/2023
Ngày 18/01/2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có công văn gửi các cơ quan báo, đài về việc đăng tải các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Trân trọng giới thiệu toàn văn các nghị quyết.

Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng Đề án triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 17/01/2023
Thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng Đề án triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm thí điểm.