Hà Nội, Ngày 29/01/2023

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng: 17/01/2023   02:58
Mặc định Cỡ chữ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 23/QĐ-BNV ngày 16/01/2023 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Nội vụ (Kế hoạch).
 

Kế hoạch được ban hành nhằm đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đối với cơ quan hành chính các cấp.

Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong quá trình thực hiện kiểm soát TTHC, gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTHC, triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông với công tác thi đua khen thưởng, xử lý kịp thời cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện TTHC.

Nội dung thực hiện Kế hoạch xem chi tiết tại đây./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Tưng bừng lễ khai mạc Triển lãm "Dấu ấn thành Nam"

Ngày đăng 28/01/2023
Sáng 28/01/2023, tại không gian văn hóa Bảo tàng tỉnh Nam Định đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm "Dấu ấn thành Nam" và chợ Tết "Một thoáng thành Nam".

Bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ Tết trách nhiệm hơn, tâm huyết hơn

Ngày đăng 27/01/2023
Sáng nay 27/01/2023, ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Mão, các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ đã gặp mặt, chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) khối cơ quan Bộ Nội vụ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi gặp mặt.

Ưu tiên đầu tư cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách

Ngày đăng 17/01/2023
Phát biểu tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ Nội vụ (ngày 16/01/2023), Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Nội vụ. Trong đó, tập trung vào 03 đột phá: hoàn thiện thể chế; sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đến năm 2030

Ngày đăng 17/01/2023
Năm 2023, Bộ Nội vụ tập trung vào 04 trọng tâm, một là, công vụ, công chức; hai là, cải cách hành chính; ba là, thanh tra, pháp chế; bốn là, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Hợp tác hiệu quả với các tổ chức quốc tế trong vấn đề công vụ

Ngày đăng 17/01/2023
Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng hoạt động đối ngoại của Bộ Nội vụ vẫn được chú trọng và đạt được nhiều kết quả nổi bật.