Hà Nội, Ngày 29/02/2024

Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đến năm 2030

Ngày đăng: 23/01/2023   10:28
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2023, Bộ Nội vụ tập trung vào 04 trọng tâm, một là, công vụ, công chức; hai là, cải cách hành chính; ba là, thanh tra, pháp chế; bốn là, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ (ngày 29/12/2022).

Năm 2023, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và tập trung phối hợp có trọng tâm, trọng điểm cải cách hành chính, nhất là đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, công vụ, công chức và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính các bộ, ngành, địa phương.

Làm tốt công tác thông tin, truyền thông tạo sự thống nhất, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ nhằm góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân./.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ (ngày 29/12/2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023 cần tiếp tục làm tốt hơn nữa, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó, triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đến năm 2030. Tập trung cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch.

Hoàng Hà

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng 28/02/2024
Chiều 28/02/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách: Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận 

Ngày đăng 26/02/2024
Chiều 26/02/2024, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận.

Công đoàn Bộ Nội vụ: Phát động nữ CBCCVCLĐ triển khai các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài” năm 2024

Ngày đăng 26/02/2024
Thực hiện Công văn số 42/CĐVC ngày 20/02/2024 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài” năm 2024, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Nội vụ vừa có văn bản số 17/CĐBNV ngày 23/02/2024 đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai một số hoạt động như sau:

Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 06 tháng

Ngày đăng 26/02/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2024.

Gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn năm 2024 giữa lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ Nội vụ

Ngày đăng 15/02/2024
Sáng 15/02/2024 (tức mùng 6 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ đã gặp mặt, chúc mừng năm mới tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan Bộ Nội vụ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi gặp mặt.

Tiêu điểm

Quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 28/02/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách: Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.