Hà Nội, Ngày 11/12/2023

Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023, tập trung vào 3 đột phá và 4 trọng tâm

Ngày đăng: 16/01/2023   12:38
Mặc định Cỡ chữ
Sáng nay 16/01/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Nội vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ đồng chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ đã nghe Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2022; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe các tham luận của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; thảo luận đánh giá kết quả công tác năm 2022 và đề xuất các phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đồng chí Vũ Đăng Minh công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm 2017 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; các Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ Nội vụ đã đóng góp hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Bộ Nội vụ trong năm 2022.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2022, tình hình thế giới, trong nước biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, vượt khỏi dự báo, khó khăn, thách thức đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chủ động, tích cực đồng hành của Quốc hội, sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; đất nước ta đã vượt qua khó khăn, thực hiện các giải pháp đồng bộ để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật, trong đó có đóng góp tích cực của Bộ, ngành Nội vụ được Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, cụ thể như sau: Một là, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, điều chỉnh các lĩnh vực lớn của đời sống xã hội; Hai là, chủ động tham mưu việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập và tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức; Ba là, tích cực tham mưu ban hành các văn bản điều chỉnh về tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Bốn là, công tác cải cách hành chính của các Bộ, ngành và địa phương đã có nhiều tiến bộ; Năm là, hoạt động đối ngoại được chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật. 

Cùng với những kết quả nêu trên, công tác quản lý nhà nước về thi đua – khen thưởng; công tác tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư – lưu trữ và các nhiệm vụ khác của Bộ, ngành Nội vụ đã có nhiều đổi mới, hiệu quả, góp phần cơ bản vào việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ của Bộ năm 2022. 

Quang cảnh Hội nghị

Để hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ Nội vụ được giao trong năm 2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, quán triệt phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Nội vụ. Trong đó, tập trung vào 03 đột phá (một là, tập trung hoàn thiện thể chế; hai là, tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế; ba là, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã); 04 trọng tâm (một là, công vụ, công chức; hai là, cải cách hành chính; ba là, thanh tra, pháp chế; bốn là, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ).

Thứ hai, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, văn hóa đạo đức công vụ một cách nghiêm túc, trách nhiệm.

Thứ ba, khơi dậy tinh thần tự lực, bản lĩnh, trí tuệ để tạo ra sức lan tỏa trong toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua các phong trào thi đua.

Thứ tư, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Công đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chia sẻ, đồng hành với những đồng chí, đồng nghiệp lúc khó khăn; khích lệ, động viên những nhân tố tích cực.

Thứ năm, Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ hết sức chú trọng chăm lo xây dựng: Tạo nguồn cán bộ thông qua việc lựa chọn, tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước; chăm lo cho đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Vụ Cải cách hành chính, vì đã có thành tích xuất sắc từ năm 2017 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Diêm Đăng Quỳnh đã có thành tích xuất sắc từ năm 2017 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao Cờ thi đua cho các tập thể
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao Bằng khen cho đại diện các tập thể lao động xuất sắc năm 2022.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ cho các cá nhân.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ năm 2022.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ năm 2022.
Thứ trưởng Triệu Văn Cường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ năm 2022.

Mạnh Quân

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Chuẩn bị ban hành Chương trình công tác năm 2024 để tổ chức triển khai ngay từ đầu năm

Ngày đăng 09/12/2023
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Văn bản số 7219/BNV-VP ngày 08/12/2023 về việc triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2023 của Bộ Nội vụ.

Xây dựng và phê duyệt VTVL trong các cơ quan, tổ chức là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần hoàn thành

Ngày đăng 08/12/2023
Sáng 08/12/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Nghệ An ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê góp phần thu thập số liệu thống kê thuộc phạm vi quản lý ngành Nội vụ

Ngày đăng 01/12/2023
Ngày 08/11/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND về biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Việt Nam - Lào: Tăng cường hợp tác về đào tạo, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ năm 2024

Ngày đăng 06/12/2023
Sáng 06/12/2023, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ Việt Nam) và Cục Lưu trữ Quốc gia (Bộ Nội vụ Lào) đã ký kết Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác về đào tạo, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ năm 2024.

Các đơn vị tập trung tối đa xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL trong năm 2023

Ngày đăng 06/12/2023
Chiều 06/12/2023, tại Trụ sở Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2023 của Bộ. Tham dự Hội nghị các đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.