Hà Nội, Ngày 11/12/2023

Loại bỏ tâm lý e ngại

Ngày đăng: 13/01/2023   09:26
Mặc định Cỡ chữ
Việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng nói riêng, trong toàn hệ thống chính trị nước ta nói chung, diễn ra xuyên suốt từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Chính phủ với 63 tỉnh, thành triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trong những năm gần đây, Đảng ta đã đẩy mạnh hơn nữa công tác này. Hàng loạt vụ việc, tổ chức, cá nhân bị xử lý, kể cả với cán bộ chủ chốt. Điều này là rất bình thường. Chỉ có những cá nhân, tổ chức nào không chịu làm việc mới không có khuyết điểm. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “…Chỉ có hai hạng người không mắc khuyết điểm: Là đứa bé còn ở trong bụng mẹ và người đã chết bỏ vào quan tài. Có hoạt động thì khó tránh khỏi khuyết điểm...”. Con người ai cũng có những hạn chế, không to thì bé. Mọi sai lầm, khuyết điểm khi xử lý đều căn cứ vào Điều lệ Đảng và luật pháp của quốc gia, làm có bài bản, đúng quy trình, nghiêm minh, nghiêm khắc, nhân văn.

Nhưng, thời gian vừa qua, có những hiện tượng tâm lý lo ngại rằng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là xử lý kỷ luật, hình sự cán bộ, trong đó có nhiều cán bộ chủ chốt sẽ làm cản trở sự phát triển, làm nhụt chí hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ngày 03/01 vừa qua, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với 63 tỉnh, thành triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người vướng vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn; có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, “giữ an toàn” trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Những ai có tư tưởng đó thì đứng sang một bên để người khác làm…

Bước vào năm 2023, năm bản lề của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng ta càng cần nhấn mạnh thêm một số điểm. Cần khẳng định rằng, việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một công việc rất cần thiết, “chuyện thường ngày”, không những có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài, giúp làm trong sạch, vững mạnh bộ máy hệ thống chính trị, góp phần làm cho Đảng ta nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao sức chiến đấu. Trên con đường phát triển, chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, không tránh khỏi một số lực cản, cho nên loại bỏ những lực cản là để thúc đẩy sự phát triển của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa nước ta tiến nhanh hơn, bền vững hơn. Vì vậy, đây là quá trình tự nhiên của sự phát triển, tức là mang tính tất yếu của quá trình hình thành những cái mới, cái tiến bộ; đồng thời trừ bỏ những cái lạc hậu, tiêu cực. Chính vì thế, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên, không nên lấy đó làm lo lắng. Không nên có tâm lý và hành động “nằm im”, không chịu tích cực triển khai các công việc; không nên có tâm lý e ngại khi triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã được hoạch định. Khi đã có ý thức và hành động, làm đúng những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì không thể và sẽ không bao giờ sợ bị vi phạm kỷ luật.

Đã là cán bộ, đảng viên, đã là công chức, viên chức, những người làm việc trong bộ máy của hệ thống chính trị thì không bao giờ cho phép mình nhụt chí, trái lại, phải là người tiên phong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Tinh thần và hành động dám nghĩ, dám làm trong thời gian này phải được đặt lên hàng đầu, và đó là một biểu hiện sáng rõ nhất của tính hiệu quả đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Một điều quan trọng nữa là phải chú ý đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng việc Đảng xử lý những vụ việc tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc, làm sai lạc bản chất vấn đề, làm suy yếu Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết trong nội bộ Đảng cũng như khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

GS.TS. MẠCH QUANG THẮNG - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Theo: sggp.org.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày đăng 15/11/2023
Ðể thu hút được nhân tài, xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã kế thừa quy định của Luật Thủ đô năm 2012 và có những điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp, hiệu quả hơn.  

Khoảng cách chống tham nhũng

Ngày đăng 13/11/2023
Năm 2022, Việt Nam tăng 3 điểm chỉ số cảm nhận tham nhũng so với năm 2021, cho thấy những nỗ lực, sự quyết tâm mạnh mẽ và hiệu quả thực tế của công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong nước.  

Lời hứa của Bộ trưởng, Trưởng ngành và những kỳ vọng

Ngày đăng 13/11/2023
Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết, trách nhiệm cao, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV hoàn thành tốt đẹp.  

Góc nhìn chuyên gia: Đôi điều suy nghĩ về kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 4 của Quốc hội

Ngày đăng 30/10/2023
Ngày 25/10/2023 vừa qua, với việc thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội đã hoàn thành công tác lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đây là hoạt động thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ của các đại biểu Quốc hội mà của đông đảo cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội. Trân trọng giới thiệu bài viết của TS Bùi Ngọc Thanh, đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với những phân tích, đánh giá khách quan về kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp lần này.

Dám chịu trách nhiệm để đảm đương trọng trách

Ngày đăng 26/10/2023
Chiều 25/10/2023, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Nhiều vị trí có số phiếu “tín nhiệm cao” là kết quả xứng đáng với những lĩnh vực mà họ đang chịu trách nhiệm.