Hà Nội, Ngày 29/01/2023

Thẩm tra việc thành lập các đơn vị hành chính của 4 tỉnh

Ngày đăng: 09/01/2023   01:58
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/01/2023, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra các Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; thành lập thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk; thành lập thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ và nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; thành lập thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, thị trấn Tam Hồng huyện Yên Lạc, phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trình bày tóm tắt các Tờ trình của Chính phủ. Ảnh: quochoi.vn

Trình bày tóm tắt các Tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Kạn, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Bộ Nội vụ, Chính phủ đã có Tờ trình trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các đơn vị hành chính nêu trên. 

Theo đó, Chính phủ trình phương án thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn Thành lập thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở nguyên trạng 51,10 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.590 người của xã Vân Tùng.

Thành lập thị trấn Pơng Drang thuộc huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở nguyên trạng 31,24 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.988 người của xã Pơng Drang. Sau khi thành lập thị trấn, tỉnh Đắk Lắk không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhưng tăng 01 thị trấn, giảm 01 xã; có 15 đơn vị hành chính cấp huyện và 184 đơn vị hành chính cấp xã. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 25,76%. Huyện Krông Búk không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã nhưng có chuyển 01 xã thành thị trấn. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 27,19%.

Thành lập thị trấn Hóa Thượng trên cơ sở nguyên trạng 13,38 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.871 người của xã Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Nhập toàn bộ 40,67 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.573 người của xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ.

Thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương trên cơ sở nguyên trạng 15,1 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.550 người của xã Kim Long, huyện Tam Dương. Thành lập thị trấn Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc trên cơ sở nguyên trạng 9,3 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.506 người của xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc. Thành lập phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên trên cơ sở nguyên trạng 7,44 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.450 người của xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, việc đề xuất thành lập các đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh dựa trên căn cứ vào vị trí, tiềm năng, lợi thế, sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa của các địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý quy hoạch, xây dựng, giao thông, bảo vệ môi trường…; phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển đô thị huyện lỵ và giải quyết những khó khăn trong công tác quản lý địa giới hành chính, mở rộng không gian phát triển; đồng thời đáp ứng nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cơ bản tán thành sự cần thiết thành lập các đơn vị hành chính đô thị của các địa phương như Tờ trình của Chính phủ. Ghi nhận hồ sơ các Đề án đã bảo đảm theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các Đề án đã có dự kiến các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Hồ sơ Đề án còn kèm theo dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đề án đã được lấy ý kiến cử tri trên địa bàn với tỷ lệ tán thành cao và kết quả lấy ý kiến cử tri đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo đúng quy định.

Kết luận nội dung phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, qua ý kiến nghiên cứu của Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, các ý kiến phát biểu tại phiên họp cho thấy các thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành cao với các Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Đối chiếu hiện trạng của các địa phương cho thấy cơ bản bảo đảm với các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính theo quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hồ sơ, trình tự thủ tục bảo đảm theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 133 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 29 của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và đủ điều kiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị các địa phương khẩn trương phối hợp với Bộ Nội vụ để có báo cáo giải trình tiếp thu làm rõ các ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu tại phiên họp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát hoàn thiện các tờ trình, đề án và báo cáo bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, thuyết phục để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng 09/01/2023
Hiến pháp năm 2013 ban hành với nhiều nội dung thể hiện tinh thần mới về chính quyền địa phương. Quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương và việc cụ thể hóa trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là những nội dung chính của bài viết này.

Phát triển mạnh mẽ, toàn diện Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW

Ngày đăng 16/01/2023
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14.

Tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày đăng 12/01/2023
Đó là nội dung được nêu trong Thông báo số 06/VPCP-TB ngày 11/01/2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ngày 20/11/2022.

Những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm của tỉnh Bắc Kạn trong triển khai thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg

Ngày đăng 14/12/2022
Thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ “về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ”, tỉnh Bắc Kạn đã bố trí được 11 cán bộ, công chức luân chuyên, tăng cường; 182 trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã thuộc huyện nghèo Ba Bể, Pác Nặm và Ngân Sơn, qua đó bổ sung nguồn nhân lực để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã nghèo, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cũng như công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II

Ngày đăng 10/01/2023
Ngày 10/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTg công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum.