Hà Nội, Ngày 03/12/2023

Sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng - nhân tố quyết định Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Ngày đăng: 28/12/2022   21:56
Mặc định Cỡ chữ
Bài viết luận giải sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng ta trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” trên 3 phương diện: công tác chuẩn bị về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; chỉ đạo, tổ chức sử dụng lực lượng, thế trận; chỉ đạo xây dựng, phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần, sự mưu trí, sáng tạo của con người Việt Nam là yếu tố quyết định chiến thắng lịch sử này, đồng thời gợi mở một số vấn đề vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân chuẩn bị phương án đánh B-52 năm 1972. Ảnh: Tư liệu

Chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là một trong những chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta ở thế kỷ XX. Tất cả các công trình nghiên cứu về chiến thắng vĩ đại này đều nhất quán khẳng định, thắng lợi này hoàn toàn không phải là một sự “ngẫu nhiên” mà là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó sự chủ động, nhạy bén, sáng suốt trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng ta là yếu tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định, thể hiện ở những nội dung sau: 

Một là, sự chủ động, chính xác trong nhận định, dự báo và khoa học trong chỉ đạo công tác chuẩn bị về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. 

Trên cơ sở hiểu rõ, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn và bản chất của đế quốc Mỹ cũng như quy luật cơ bản của chiến tranh; phân tích, đánh giá rõ tương quan so sánh lực lượng và diễn biến trên chiến trường miền Nam… Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn, từ sớm, từ xa nhằm tích cực chuẩn bị mọi mặt để đối phó với âm mưu, thủ đoạn và các bước phiêu lưu quân sự của đế quốc Mỹ. Đây là điều kiện tiên quyết để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn chủ động, bình tĩnh xử lý các tình huống chiến lược, giữ vững và tăng cường thế tiến công, từng bước giành thắng lợi trong chiến dịch. Lúc bấy giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bất kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng phải nắm vững chủ động, phải thấy trước, chuẩn bị trước”(1).

Ngay từ năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Tư lệnh Bộ đội Phòng không phải thường xuyên theo dõi máy bay B-52. Năm 1966, khi không quân Mỹ đưa B-52 ra đánh đèo Mụ Giạ (tỉnh Quảng Bình), Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng kế hoạch phòng không đánh B-52, yêu cầu trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giành và giữ được thế chủ động. Cuối năm 1967, đầu năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình huống này càng sớm càng tốt, để có thời gian và suy nghĩ, chuẩn bị… Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”(2). 

Dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh không những vạch rõ bản chất ngoan cố, hiếu chiến và quy luật “thua” của đế quốc Mỹ, mà còn trở thành chỉ dẫn rất quan trọng để Đảng ta chỉ đạo các lực lượng, các địa phương tích cực chuẩn bị mọi mặt, từ xây dựng lực lượng, thế trận, nghiên cứu, xác định kế hoạch, phương thức tác chiến chiến dịch phòng không, đến công tác bảo đảm, xây dựng ý chí quyết đánh, quyết thắng,... Theo đó, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân chủ động đưa một số đơn vị tên lửa, rađa, không quân và bộ phận kỹ thuật trực tiếp vào chiến trường để nghiên cứu cách đánh máy bay B-52. Từ nhận định đúng đắn và sự chỉ đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh, Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân đã sớm có “Kế hoạch tác chiến đánh trả cuộc tập kích bằng B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng” và các tài liệu hướng dẫn về cách đánh B-52, nhất là cuốn sách “Cách đánh B-52 của Bộ đội tên lửa”. 

Bộ Chính trị đồng thời chỉ đạo các địa phương, chủ yếu là Thủ đô Hà Nội làm tốt công tác phòng tránh, sơ tán, bảo đảm giao thông, vận chuyển và huy động lực lượng phục vụ chiến đấu. Đây là sự chỉ đạo nhạy bén, kịp thời, thể hiện tính chủ động, sáng suốt về chiến lược, chiến dịch, huy động được tối đa tinh thần và lực lượng cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng phòng không chủ lực với phòng không địa phương xây dựng nên thế trận phòng không nhân dân, sẵn sàng ứng phó thắng lợi cuộc tập kích đường không quy mô lớn của địch. Trên thực tế, trước ba tháng diễn ra cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của đế quốc Mỹ vào Thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng, chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chiến dịch đánh B-52, làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Do đó, khi cuộc tập kích chiến lược của không quân địch diễn ra, chúng ta hoàn toàn không bị bất ngờ về chiến lược, chiến dịch cũng như chiến thuật.

Hai là, sự tài tình, nhạy bén, hiệu quả cao trong chỉ đạo, tổ chức sử dụng lực lượng và thế trận của Đảng ta. 

Thực tiễn cho thấy, lực lượng của ta trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12/1972 là có hạn và càng không thể so sánh với lực lượng của Mỹ. Cuối năm 1972, lực lượng Phòng không - Không quân miền Bắc có nhiệm vụ rất nặng nề, vừa trực tiếp tham gia tác chiến quân binh chủng hợp thành ở mặt trận Quảng Trị, vừa phải ra sức bảo vệ giao thông trên mặt trận Quân khu 4; đồng thời phải sẵn sàng đánh trả một cuộc tập kích đường không quy mô lớn vào Hà Nội, Hải Phòng. Trong khi đó, “lực lượng phòng không bị phân tán ra nhiều nơi để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chiến lược. Hà Nội, Hải Phòng chỉ có 05 trung đoàn tên lửa, 06 trung đoàn pháo cao xạ, 04 trung đoàn không quân, trong đó chỉ có 02 trung đoàn Mic-21, rađa chỉ có 04 trung đoàn rải khắp miền Bắc. Ngoài ra, lực lượng phòng không của dân quân tự vệ 9 tỉnh chỉ có 1.316 khẩu pháo cao xạ các loại”(3). 

Tuy nhiên, với tầm nhìn chiến lược, tư duy quân sự sắc sảo, ngay sau khi đế quốc Mỹ sử dụng máy bay B-52 tham chiến ở miền Nam, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương chủ trương xây dựng các đơn vị tên lửa, rađa, không quân và một số đơn vị bảo đảm kỹ thuật vững mạnh, có đủ khả năng đánh địch rộng khắp, có chiều sâu trên mặt trận đối không. Mặt khác, “Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân vừa tổ chức đánh địch, vừa nghiên cứu, tổng kết, tìm tòi, sáng tạo cách đánh mới; vừa tổ chức lực lượng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa linh hoạt tổ chức phòng tránh, đánh trả, bảo đảm an toàn”(4).

Với đường lối chiến tranh nhân dân, “nghệ thuật” phòng không nhân dân đúng đắn, sáng tạo và sự chủ động, nhạy bén về chiến lược, chiến dịch; sự chỉ đạo sắc bén, kịp thời, sâu sát của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nên chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta đã xây dựng được một thế trận phòng không nhân dân liên hoàn, rộng khắp và vững chắc tạo thành sức mạnh tổng hợp với các lực lượng chủ yếu là bộ đội ra đa, bộ đội tên lửa phòng không, bộ đội pháo phòng không, bộ đội không quân tiêm kích và lực lượng phòng không của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ. Qua đó, tạo nên hệ thống “lưới lửa phòng không”, bảo đảm đánh máy bay địch ở nhiều tầng, nhiều lớp, với các độ cao khác nhau; kết hợp giữa tổ chức tiêu diệt máy bay trên không và vây bắt giặc lái nhảy dù. Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, lực lượng công an, cán bộ, nhân viên các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp… và Nhân dân toàn miền Bắc được động viên, tổ chức chặt chẽ để tham gia những nhiệm vụ quan trọng như: tổ chức cho Nhân dân sơ tán, làm trận địa tên lửa, ngụy trang cất giữ vũ khí, khí tài, đào hầm hào, sửa chữa sân bay, báo động địch tấn công, tuyên truyền tin chiến thắng, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng cầm súng ngày đêm canh giữ bầu trời.v.v. Vì vậy, trong chiến dịch phòng không 12 ngày đêm, chúng ta đã xây dựng, phát huy tối đa sở trường, toàn diện sức mạnh và bảo đảm sự phối hợp tác chiến nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các lực lượng, các bộ phận góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp để giúp quân và dân miền Bắc giành thắng lợi to lớn, đạt hiệu quả rất cao. 

Ba là, tích cực, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo xây dựng, phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần, sự mưu trí và sáng tạo của con người Việt Nam.

Trận quyết chiến chiến lược “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” đã trở thành một cuộc đối đầu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh hiện đại; một loại hình chiến tranh mới, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử chiến tranh giữ nước của dân tộc ta. Đó là cuộc đọ sức quyết liệt giữa chiến tranh nhân dân Việt Nam với chiến tranh xâm lược, phá hoại bằng không quân tối tân của đế quốc Mỹ; cuộc đọ sức giữa sức mạnh chính trị - tinh thần, trực tiếp là bản lĩnh, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sự mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta với sức mạnh, sự tàn khốc của vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ. 

Quy luật của chiến tranh là “mạnh được, yếu thua”. Thắng lợi của Việt Nam trong cuộc đụng đầu lịch sử 12 ngày đêm cuối năm 1972 trên vùng trời miền Bắc chứng tỏ sức mạnh vượt trội của chúng ta so với đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, sức mạnh đó không phải từ các loại vũ khí tối tân, từ một nền kinh tế công nghiệp hiện đại hay một đội quân nhà nghề... mà là ưu thế tuyệt đối về sức mạnh chính trị - tinh thần đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để chúng ta giành thắng lợi. Thực tiễn đã chứng minh, trong lịch sử dân tộc chưa từng có cuộc đọ sức nào mà sức mạnh của vũ khí tối tân hiện đại đã bị khuất phục bởi ý chí, sức mạnh của con người như trong “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Trong đó, nhờ sự tích cực, chủ động, sáng tạo của Đảng ta trong chỉ đạo xây dựng, phát huy mạnh mẽ ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam lên tầm cao mới.

Trên cơ sở vận dụng linh hoạt lý luận mácxít về vai trò to lớn từ sức mạnh chính trị - tinh thần của con người, trực tiếp là luận điểm của V.I.Lênin: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”(5), và kế thừa, phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trận quyết chiến chiến lược “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; đồng thời với sự chỉ đạo xây dựng về tổ chức biên chế, lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật và nghệ thuật tác chiến… Đảng ta luôn tích cực, chủ động và thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng tiềm lực, sức mạnh chính trị - tinh thần cho quân và dân ta. Chính ý chí quyết tâm dám đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, lòng tin tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng và sự tất thắng của cuộc kháng chiến đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt định hướng, quy tụ mọi suy nghĩ, tình cảm, hành động của cả dân tộc, của mỗi người dân Việt Nam khi đó.

Để khẳng định ý chí, quyết tâm và niềm tin đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của quân và dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ: “Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ!”(6). Người nhấn mạnh: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền… có B-57, B-52 hay “bê” gì đi chăng nữa ta cũng đánh thắng… mà đã đánh là nhất định thắng”(7). Chỉ có tinh thần dám đánh, quyết đánh chúng ta mới dũng cảm vượt qua mọi thử thách, gian khổ, hy sinh của cuộc chiến đấu trên mặt trận đối không với kẻ thù hùng mạnh; độc lập, tự chủ, vững vàng, không chỉ thực sự làm chủ mà còn cải tiến, nâng cao tính năng tác dụng và phát huy tối ưu sức mạnh của các loại vũ khí, trang thiết bị, khí tài hiện có và mưu trí, sáng tạo tìm ra được cách đánh “siêu pháo đài bay” của địch phù hợp, hiệu quả cao nhất. 

Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”… toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nêu cao ý chí quyết tâm chiến đấu, dám đánh, quyết đánh, biết đánh và quyết thắng kẻ thù, cho dù chúng được trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại đến đâu chăng nữa. Bộ Chính trị và Chính phủ trong những ngày khói lửa ác liệt vẫn kiên quyết, kiên trì bám trụ địa bàn, trở thành tấm gương để cổ vũ, động viên ý chí quyết tâm chiến đấu và củng cố niềm tin tất thắng của quân và dân ta trong cuộc đọ sức với đế quốc Mỹ. 

Trong Chiến dịch Linebaker năm 1972, mặc dù đế quốc Mỹ đã huy động và sử dụng lực lượng lớn không quân, với nhiều loại máy bay hiện đại, nhất là số lượng lớn máy bay chiến lược B-52, thực hiện hàng nghìn lần xuất kích, ném hàng vạn tấn bom đạn xuống miền Bắc, trong đó riêng Hà Nội là hơn 10.000 tấn bom. Song, chúng vẫn không khuất phục được ý chí, quyết tâm sắt đá, tinh thần chiến đấu quả cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là của Bộ đội Phòng không - Không quân.

Chỉ trong 12 ngày đêm chiến đấu, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay chiến lược B-52 (chiếm hơn 17,6% tổng số may báy chiến lược B-52 mà đế quốc Mỹ huy động vào cuộc tập kích). Đây cũng là lần đầu tiên “siêu pháo đài bay B-52” thất trận và không quân Mỹ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cuộc tập kích đường không chiến lược quy mô lớn bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc kéo dài 12 ngày đêm đã bị thất bại hoàn toàn. 

 

Có thể khẳng định, sự chủ động, nhạy bén, sáng suốt trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng ta là nhân tố quyết định chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Trong đó, sự dự báo chính xác và khoa học trong chỉ đạo công tác chuẩn bị về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; sự tài tình, nhạy bén, hiệu quả cao trong chỉ đạo, tổ chức sử dụng lực lượng, thế trận; sự tích cực, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo xây dựng, phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần, mưu trí và sáng tạo của con người Việt Nam… đã trở thành cơ sở, động lực, “chất keo kết dính” các nguyên nhân, các yếu tố để tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp cho quân và dân ta làm nên một trong những chiến công vĩ đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, viết tiếp những trang sử vàng hào hùng và chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là minh chứng sinh động và hùng hồn; là luận chứng, luận cứ khoa học đầy sức thuyết phục để chúng ta đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc nguyên nhân thắng lợi của sự kiện lịch sử quan trọng này. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” mặc dù diễn ra cách đây năm thập kỷ nhưng ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại vẫn còn nguyên giá trị. Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (1972-2022) là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cùng nhau làm sống lại giá trị lịch sử hào hùng của sự kiện quan trọng này; cũng là dịp để chúng ta đánh giá đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về nguyên nhân thành công để vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên vẫn diễn ra ở nhiều khu vực; cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, chủ nghĩa dân túy, dân tộc cực đoan, cường quyền trong quan hệ quốc tế gia tăng. Những thách thức an ninh phi truyền thống gây ra những tác động tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội… Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có sự phát triển và đặt ra yêu cầu ngày càng cao theo phương châm “Chủ động phòng ngừa” là chính… Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”(8). Vì vậy, để vận dụng sáng tạo, hiệu quả các yếu tố có ý nghĩa quyết định chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, trước hết phải kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Đảng ta, nhạy bén trong dự báo tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch tác chiến phù hợp, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, giữ vững thế chủ động chiến lược; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”(9); xác định kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tranh chấp từ sớm, từ xa.

Mặt khác, thường xuyên quan tâm tiến hành có chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ và người dân. Đảng ta nêu rõ: “Chú trọng giáo dục, thống nhất, nâng cao nhận thức về đối tác và đối tượng; nắm vững đường lối, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh”(10). Đồng thời không ngừng củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là “xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân nhân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại... tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống”(11). Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, liên hoàn; xây dựng và phát triển nền quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận về quốc phòng, quân sự, an ninh, nghệ thuật quân sự, xác định phương thức tác chiến chiến lược và các vấn đề bảo đảm tác chiến đối phó với chiến tranh vũ khí công nghệ cao, an ninh phi truyền thống./.

-----------------------------

Ghi chú:

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.552.

(2) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1954-1975), tập 2, Nxb CTQG, H.1995, tr.566-567.

(3) Tổng cục Chính trị, Đề cương tuyên truyền 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (1972-2012), Nxb QĐND, H.2012, tr.20-21.

(4) Tổng cục Chính trị, “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam”, Nxb QĐND, H.2012, tr.50.

(5) V.I.Lênin, Toàn tập, tập 41, Nxb CTQG-ST, H.2005, tr.147.

(6) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.131.

(7) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.574.

(8),(9),(10),(11) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I,  Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.25, tr.159, tr.159-160, tr.157-158.

 

PGS.TS Nguyễn Đình Bắc - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

tcnn.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Phát huy vai trò, thế mạnh của internet và dư luận xã hội trực tuyến đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày đăng 09/11/2023
Internet đã làm thay đổi cách sống của con người và tác động sâu sắc đến đời sống chính trị, xã hội. Người dân sử dụng internet để tìm hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bày tỏ ý kiến, đưa ra đề xuất và thực hiện quyền giám sát được quy định trong Hiến pháp. Để phát huy hiệu quả vai trò của internet và dư luận xã hội trực tuyến đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cần phát huy ưu điểm, sử dụng hợp lý vai trò giám sát của dư luận trên mạng internet trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hoàn thiện pháp luật về phát triển nguồn nhân lực và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 09/11/2023
Công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thu hút, trọng dụng nhân tài vào làm việc ở khu vực công luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong khu vực công, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật và có những cơ chế, chính sách phù hợp trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam.

"Bệnh sợ trách nhiệm" - 50 năm trước và hiện nay

Ngày đăng 06/11/2023
Tháng 11/1973, trên chuyên mục "Sinh hoạt tư tưởng" của Tạp chí Cộng sản có đăng bài viết "Bệnh sợ trách nhiệm" của đồng chí Nguyễn Phú Trọng với bút danh "Người xây dựng". Khi đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là biên tập viên của Tạp chí Cộng sản. Nửa thế kỷ đã đi qua, đọc lại bài viết này và liên hệ với tình hình hiện nay, chúng ta có rất nhiều điều suy ngẫm.  

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo: Nguồn lực nội sinh cho đại đoàn kết dân tộc

Ngày đăng 27/10/2023
Đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo là nguồn lực nội sinh có ý nghĩa rất quan trọng để tìm “mẫu số chung” của khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong thời kỳ hội nhập toàn diện với khu vực và cộng đồng quốc tế.

Vai trò của Hội đồng quân nhân trong thực hiện dân chủ trực tiếp ở nhà trường quân đội hiện nay

Ngày đăng 19/10/2023
Vai trò của Hội đồng quân nhân trong thực hiện dân chủ trực tiếp ở nhà trường quân đội được thể hiện qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục quân nhân; tham mưu các kế hoạch, phương án thực hiện dân chủ; phối hợp với các tổ chức, lực lượng nhằm thực hiện tốt các nội dung và hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.