Hà Nội, Ngày 29/01/2023

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Ngày đăng: 26/12/2022   01:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày nay, hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu, khách quan. Vì vậy, mỗi quốc gia cần có một đội ngũ cán bộ đủ năng lực làm việc trực tiếp với các cá nhân, cơ quan, tổ chức của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế. Khi làm việc trong môi trường quốc tế đòi hỏi cán bộ phải có phẩm chất đạo đức; có khả năng sử dụng thành thạo một hoặc nhiều ngoại ngữ thông dụng; am hiểu văn hóa công vụ của nước ngoài, tổ chức quốc tế; có kiến thức và kinh nghiệm về từng lĩnh vực; có kỹ năng trao đổi, đàm phán, giải quyết công việc với đối tác quốc tế, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng. 
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Trường Quản trị Normandie, Cộng hòa Pháp (Ngày 26/9/2022, tại thành phố Le Havre, Cộng hòa Pháp).

Cán bộ phải có phẩm chất đạo đức trong sáng để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ

Phẩm chất đầu tiên và quan trọng nhất đối với cán bộ là yêu nước, luôn đặt lợi ích của quốc gia lên trên hết, trước hết. Phẩm chất đạo đức của cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế thể hiện ở mối quan hệ với cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế. Trong suy nghĩ và hành động của cán bộ phải luôn hướng đến mục tiêu làm gì có lợi nhất cho đất nước, phù hợp với thông lệ quốc tế và không làm ảnh hưởng đến hình ảnh, lợi ích của quốc gia; vì đất nước Việt Nam phát triển, phồn vinh, hạnh phúc và thịnh vượng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn”(1). Trong môi trường quốc tế sẽ có những đối tác thuộc các nước phát triển, khi đó mỗi cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế phải có sự thôi thúc mạnh mẽ để nỗ lực không ngừng có những đóng góp thiết thực cho đất nước, như học hỏi những kinh nghiệm giá trị của đối tác quốc tế, trao đổi chuyên gia, đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư…

Để xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng cống hiến, cần chú trọng nội dung hoặc lồng ghép nội dung giáo dục cho đối tượng là học sinh, sinh viên về ý thức tự cường dân tộc, đặc biệt là lý tưởng của Đảng để thế hệ trẻ Việt Nam trau dồi ý thức khát vọng vì đất nước phát triển, phồn vinh. Điều này đòi hỏi đội ngũ nhà giáo các cấp phải luôn xác định trách nhiệm với sự nghiệp trồng người và tâm huyết với đất nước. Pháp luật cán bộ, công chức, viên chức cần bổ sung nội dung tuyển dụng có sự đánh giá về ước mơ, hoài bão, khát vọng, nhận thức của cá nhân về trách nhiệm đối với việc đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước. 

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ về phương diện khát vọng vì đất nước Việt Nam phát triển, phồn vinh, hạnh phúc và thịnh vượng, cần gắn với nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ; lồng ghép trực tiếp hoặc gián tiếp trong nội dung các chuyên đề cụ thể của một khóa ĐTBD. Để thực hiện tốt nội dung này, đòi hỏi giảng viên, báo cáo viên cần quan tâm đến việc bồi dưỡng tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cho học viên đối với sự phát triển của đất nước.

Mỗi cán bộ cần không ngừng rèn luyện, tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc có hiệu quả trong môi trường quốc tế. Đối với mỗi cán bộ, việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng qua các khóa học ở nhà trường chỉ là một phần cơ bản, trong khi, kiến thức chuyên môn và kiến thức xã hội thì rộng lớn, phong phú. Mặt khác, xã hội luôn vận động không ngừng cho nên nội dung kiến thức cũng thay đổi và phát triển; đòi hỏi mỗi cán bộ cần không ngừng tự học tập nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng để đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Thực tế cho thấy còn không ít cán bộ chưa chủ động tự học tập nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng, vẫn có thói quen làm việc bằng kinh nghiệm; ý thức tự học hạn chế, thiếu nỗ lực nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng làm việc. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu cán bộ cán bộ phải tự rèn luyện phẩm chất, không ngừng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng để làm việc có hiệu quả trong môi trường quốc tế thì cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ cũng phải vừa đặt ra yêu cầu, vừa tạo động lực để cán bộ rèn luyện phẩm chất tự học tập nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng để làm việc có hiệu quả trong môi trường quốc tế.

Khi bàn về “đức” và “tài” của mỗi người, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho loài người”(2). Vì vậy, cán bộ có phẩm chất đạo đức được thể hiện trong cả suy nghĩ, lời nói và hành động phù hợp với chuẩn mực đạo đức. Không suy nghĩ, nói những lời và có hành động trái với chuẩn mực đạo đức. Trau dồi phẩm chất đạo đức là quá trình gắn liền với suốt cuộc đời. Với cán bộ, trau dồi phẩm chất đạo đức lại càng trở nên cần thiết và quan trọng vì cán bộ mang trong mình sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế luôn bị tác động bởi nhiều yếu tố tiêu cực, do đó càng cần phải tự ý thức trau dồi phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Cán bộ cần có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Khi làm việc trong môi trường quốc tế, cán bộ cần phải có kiến thức chuyên môn phù hợp để làm việc có hiệu quả. Cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế cần có kiến thức tổng hợp, được tích lũy từ môi trường đào tạo, trong quá trình công tác và quá trình tự học, tự cập nhật kiến thức. Để quá trình tự học, tự cập nhật kiến thức của cán bộ trở thành thường xuyên, là nhu cầu tự thân thì người lãnh đạo cần quan tâm, khích lệ, động viên và ưu tiên sử dụng cán bộ có năng lực, uy tín chuyên môn, đánh giá đúng, khen thưởng kịp thời. Công tác ĐTBD cán bộ về kiến thức chuyên môn phải chú trọng rà soát nhu cầu để xác định đối tượng, nội dung ĐTBD; trong chương trình cần có chuyên đề chuyên sâu dành cho cán bộ làm công tác chuyên môn, chuyên đề cập nhật, bổ sung kiến thức mới. 

Thực tế hiện nay, tỷ lệ cán bộ có khả năng sử dụng tốt ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh để làm việc trong môi trường quốc tế còn thấp. Điều này ảnh hưởng đến sự tự tin của cán bộ, đặc biệt là ảnh hưởng đến hiệu quả khi làm việc với các đối tác quốc tế. Nguyên nhân là do trong các chương trình và phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở bậc phổ thông hoặc ở nhiều trường đại học còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu về khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh, sinh viên. Mặt khác, một số cán bộ chưa ý thức việc học ngoại ngữ, không quyết tâm học và môi trường làm việc chưa tạo áp lực cho cán bộ phải luôn quan tâm học ngoại ngữ để phục vụ cho công việc. Vì vậy, để nâng cao khả năng sử dụng tốt ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm tổ chức các khóa bồi dưỡng ngoại ngữ phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu mỗi cán bộ cần coi trọng tự học nâng cao trình độ ngoại ngữ phục vụ cho công việc. Ví dụ, đặt ra yêu cầu và lộ trình trong thời hạn nhất định với từng nhóm đối tượng cán bộ cụ thể cần phải sử dụng được ngoại ngữ ở mức độ phù hợp. Có thể quy định bằng việc khi làm việc với người nước ngoài, không bố trí cán bộ phiên dịch để cán bộ thật sự cố gắng và quyết tâm học ngoại ngữ (trừ trường hợp tiếp khách nước ngoài theo nghi thức, trang trọng hoặc làm việc chuyên sâu về nội dung công việc).

Cán bộ cần có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả trong môi trường quốc tế 

Để làm việc trong môi trường quốc tế một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, đòi hỏi cán bộ phải được đào tạo những kiến thức cơ bản, nền tảng và được bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết. Hoạt động bồi dưỡng được thực hiện thông qua những khóa học khác nhau, với những chuyên đề phù hợp với nhu cầu và kỹ năng của cán bộ hoặc để nâng cao kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Cụ thể như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nhận định quan điểm của đối tác, kỹ năng xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện công việc, kỹ năng giải quyết những điểm khác biệt, kỹ năng huy động nguồn lực giải quyết công việc để đạt được mục tiêu đề ra, kỹ năng quản trị thời gian hiệu quả… Để thực hiện bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ đạt hiệu quả, đội ngũ giảng viên phải là những người am hiểu thực tiễn; cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng cần phải thường xuyên được trao đổi, chia sẻ với nhau về quan điểm, kinh nghiệm giải quyết công việc trong thực tiễn, cho nên phương pháp bồi dưỡng cần xác định cán bộ làm trung tâm, đưa ra nhiều câu hỏi thảo luận, bài tập tình huống để thảo luận và tìm ra phương pháp xử lý tình huống. 

Đối với mỗi cán bộ, được ĐTBD kỹ năng làm việc thông qua các khóa bồi dưỡng là rất cần thiết, tuy nhiên điều quan trọng là cần phải thường xuyên tự học tập, trau dồi kỹ năng, đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn thành những bài học cho riêng mình để không ngừng bồi đắp kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả trong môi trường quốc tế./.

----------------------

Ghi chú: 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.46.

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.399.

 

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Dấu ấn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022

Ngày đăng 25/01/2023
Năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh, tiếp tục có những đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII).

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước phân bổ cho các Bộ, cơ quan Trung ương năm 2023 là 214,674 tỷ đồng

Ngày đăng 18/01/2023
Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 546/BTC-HCSN ngày 16/01/2023 gửi Bộ Nội vụ về việc kinh phí đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức năm 2023.

Giai đoạn 2023 - 2025: tổ chức bồi dưỡng ở nước ngoài cho khoảng 180 - 200 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và nữ của chính quyền địa phương

Ngày đăng 29/12/2022
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1641/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2025" (Đề án).

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 22/12/2022
Đại hội XIII của Đảng định hướng công tác nghiên cứu lý luận chính trị phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời xác định khoa học lý luận chính trị là một lĩnh vực quan trọng của khoa học - công nghệ và nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

Bộ Nội vụ chủ trì hướng dẫn nội dung báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 14/12/2022
Tại Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ "quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân", Chính phủ yêu cầu các trường đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ hàng năm gửi báo cáo trước ngày 31/01 của năm sau liền kề về Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền quản lý nhà nước của các bộ về hoạt động của các trường đào tạo, bồi dưỡng. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể nội dung báo cáo định kỳ hàng năm và tổng hợp báo cáo Chính phủ về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.