Hà Nội, Ngày 29/01/2023

Những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm của tỉnh Bắc Kạn trong triển khai thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg

Ngày đăng: 11/01/2023   01:36
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ “về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ”, tỉnh Bắc Kạn đã bố trí được 11 cán bộ, công chức luân chuyên, tăng cường; 182 trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã thuộc huyện nghèo Ba Bể, Pác Nặm và Ngân Sơn, qua đó bổ sung nguồn nhân lực để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã nghèo, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cũng như công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền cơ sở.
Các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã của tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước do Bộ Nội vụ tổ chức tháng 11/2011 tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Trần Kiên

Triển khai, thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Bắc Kạn cũng gặp một số khó khăn và rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

Về thuận lợi

Được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, có những chính sách hỗ trợ đặc thù, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa. 

Việc luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt và khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã nghèo đã góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cũng như công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ được luân chuyển, tăng cường, thu hút về công tác tại các xã nghèo đã giúp địa phương trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với dịch vụ và thị trường; hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, trồng rừng, áp dụng tiếp bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác cũ, nâng cao năng suất, sản lượng lương thực, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương. 

Về khó khăn

Qua triển khai, thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cho thấy vẫn còn một số cán bộ luân chuyển, tăng cường chưa phát huy vai trò, chưa tạo được dấu ấn rõ nét tại địa phương nơi được luân chuyển, tăng cường. Nguyên nhân do một số cán bộ, công chức có tâm lý “đi nghĩa vụ”, nên chưa thật sự tâm huyết, đổi mới phương pháp làm việc, chưa mạnh dạn đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mặt khác, có cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường đang được đào tạo chuyên sâu một lĩnh vực nhưng sau khi được luân chuyển, tăng cường lại tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo nhiều lĩnh vực nên đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác. 

Công tác sắp xếp, bố trí việc làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại các xã nghèo còn gặp nhiều khó khăn. Một số cán bộ chuyên môn kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, vị trí việc làm trong bộ máy hành chính.

Lễ hội Lồng tồng tại Ba Bể

Bài học kinh nghiệm 

Một là, cần làm tốt công tác tổ chức quán triệt, công tác tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cơ quan trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác luân chuyển, tăng cường. 

Hai là, phát huy vai trò của người dân và căn cứ vào thực tiễn ở mỗi địa phương trong triển khai thực hiện để đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động công vụ. Làm tốt công tác động viên, khuyến khích tính tự giác của cán bộ, công chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành quyết định của tổ chức. 

Ba là, xây dựng kế hoạch quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý với lộ trình và bước đi cụ thể, vừa bảo đảm tính ổn định và phát triển, vừa đảm bảo yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Xác định quy hoạch cán bộ là nền tảng để làm căn cứ cho luân chuyển cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức một cách hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, công chức. 

Bốn là, có chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức thuộc diện luân chuyển, tăng cường; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức đến nhận công tác ở đơn vị mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với những cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Mặt khác, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không chấp hành quyết định của tổ chức, những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Trí Dũng

Tin tức cùng chuyên mục

Chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng 09/01/2023
Hiến pháp năm 2013 ban hành với nhiều nội dung thể hiện tinh thần mới về chính quyền địa phương. Quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương và việc cụ thể hóa trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là những nội dung chính của bài viết này.

Phát triển mạnh mẽ, toàn diện Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW

Ngày đăng 16/01/2023
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14.

Tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày đăng 12/01/2023
Đó là nội dung được nêu trong Thông báo số 06/VPCP-TB ngày 11/01/2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ngày 20/11/2022.

Công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II

Ngày đăng 10/01/2023
Ngày 10/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTg công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum.

Thẩm tra việc thành lập các đơn vị hành chính của 4 tỉnh

Ngày đăng 09/01/2023
Ngày 08/01/2023, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra các Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; thành lập thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk; thành lập thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ và nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; thành lập thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, thị trấn Tam Hồng huyện Yên Lạc, phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.