Hà Nội, Ngày 29/01/2023

Khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, phân công thực hiện hiệu quả

Ngày đăng: 06/12/2022   07:22
Mặc định Cỡ chữ
Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các Đảng đoàn; Ban Cán sự đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XIII thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể có sự phân công, phân nhiệm lộ trình thực hiện rõ ràng, hiệu quả, với phương châm “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ chiều ngày 06/12/2022.

Ngày 06/12/2022, Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp với trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Hội nghị được kết nối tới gần 12 nghìn điểm cầu ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc với hơn 1 triệu đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Trần Tuấn Anh, Vũ Đức Đam truyền đạt nội dung các chuyên đề tại Hội nghị.

Trong buổi sáng, Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Buổi chiều, Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày nội dung chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Trước đó, chiều ngày 05/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đã truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 28-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đã được triển khai nghiêm túc, bài bản; đồng thời phân tích, nhấn mạnh các nội dung quan trọng trong các nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành tại Hội nghị lần thứ sáu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, ngay sau Hội nghị quán triệt, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu và thấm nhuần các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu.

Đặc biệt, phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các Đảng đoàn; Ban Cán sự đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XIII thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể có sự phân công, phân nhiệm lộ trình thực hiện rõ ràng, hiệu quả, với phương châm “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”; khắc phục tình trạng nghị quyết thì rất hay nhưng mà thực hiện thì rất gay.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương ở các cấp; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình, nhắc nhở và xử lý nghiêm khi thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả; chú trọng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…/.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Ngăn ngừa khi manh nha dấu hiệu vi phạm

Ngày đăng 16/01/2023
Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, quy luật phát triển của Đảng, việc làm cấp bách, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Để thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức được tự phê bình và phê bình là nhiệm vụ hết sức quan trọng để củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy tốt vai trò giám sát của báo chí và Nhân dân với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chủ động kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, ngăn ngừa, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh nha…

Xây dựng nền hành chính dân chủ theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày đăng 09/01/2023
Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch là một nội dung rất quan trọng trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Triển khai thực hiện nội dung quan trọng này của Nghị quyết, cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả để đảm bảo nội dung dân chủ trong xây dựng nền hành chính nhà nước Việt Nam thời gian tới.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày đăng 05/12/2022
Sáng 05/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và điểm cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Ngày đăng 14/11/2022
Ban Tuyên giáo ban hành Hướng dẫn số 78-HD/BTGTW tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Tư duy mới của Đảng về hoàn thiện chính sách, pháp luật quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày đăng 29/10/2022
Những năm qua, Nhà nước ta đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhằm thể chế hóa quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng. Đây là bước phát triển mới về tư duy lý luận và chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng ta về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.