Hà Nội, Ngày 03/12/2022

“Rửa tay”!

Ngày đăng: 22/11/2022   08:25
Mặc định Cỡ chữ
Phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri một số địa phương tại Hà Nội ngày 19/11/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh nội bộ trong chính chúng ta, trong mỗi con người. Do vậy phải làm kiên trì, làm bền bỉ, phương pháp đúng, nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình... Chúng ta khuyến khích ai đã trót “nhúng chàm” rồi thì “rửa tay” đi...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng ngày 19/11.

“Rửa tay” là cách nói ẩn dụ. Người lãnh đạo cao nhất Đảng ta sử dụng cách lập ngôn dân dã, dễ hiểu để cụ thể hóa quan điểm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đó là lấy phòng ngừa làm chính, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không có vùng cấm... Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, Đảng khuyến khích cán bộ nào có sai phạm tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của đã tham ô, tham nhũng thì sẽ được xem xét giảm nhẹ các hình thức xử lý, được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, “rửa tay” là sự cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả đấu tranh tự phê bình và phê bình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Phải thường xuyên và tự giác tự phê bình và phê bình như soi gương, rửa mặt hằng ngày. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “chặt cành để cứu cây”, “chặt cây để cứu rừng”... là để làm cho Đảng mạnh lên, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tính tự giác, trung thực của cán bộ, đảng viên cũng cần được coi trọng, đề cao. Bình thường thì phải luôn răn mình, giữ mình như “soi gương”, “rửa mặt”, khi lỡ có khuyết điểm, sai phạm thì phải tự giác “rửa tay”. Đó là hành động thể hiện tính chiến đấu, tính văn hóa trong cán bộ, đảng viên, là phương thức để chấn hưng văn hóa, mài sáng văn minh trong Đảng.

Tại sao phải khuyến khích cán bộ sai phạm tự giác “rửa tay”? Thực tế thời gian qua, không ít vụ án kinh tế trong quá trình điều tra, xét xử, các đối tượng tham nhũng, tham ô luôn vòng vo chối tội, triệt tiêu ý thức tự giác. Để có những kết luận, bản án khiến họ “tâm phục, khẩu phục”, các cơ quan kiểm tra và thực thi pháp luật phải tốn rất nhiều thời gian, công sức, trí tuệ để đấu tranh, điều tra, xử lý. Ai đã trót “nhúng chàm” và “nhúng” đến đâu, cá nhân người sai phạm hiểu rõ hơn ai hết. Chính vì vậy, với những cán bộ đã trót “nhúng chàm”, việc tự giác “rửa tay” không chỉ là yếu tố để được xem xét giảm nhẹ các hình phạt mà còn giúp cơ quan chức năng các cấp thuận lợi hơn trong thực thi nhiệm vụ. Khuyến khích hành động tự giác “rửa tay” còn là cách góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận... của Đảng về công tác cán bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái. Việc “rửa tay” phải được lượng hóa bằng những hành vi cụ thể, đó là tự giác nhận sai phạm, tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của, tài sản đã tham ô, tham nhũng...

Như vậy, khuyến khích “rửa tay” không phải là coi nhẹ xử lý, hạ thấp tinh thần thượng tôn pháp luật, mà chính sự tự giác ấy là nhân tố góp phần thúc đẩy hiệu quả thực thi pháp luật. Kỷ luật trong Đảng là kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Tính nhân văn là yếu tố tương tác bảo đảm tính nghiêm minh của luật pháp. Tự giác và nghiêm minh có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại, thúc đẩy sự phát triển của xã hội trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Cần thấy rõ rằng, “rửa tay” chỉ thực hiện khi đã trót “nhúng chàm”! Đó chỉ là một cách để khắc phục hậu quả do mình gây ra. “Rửa tay” chỉ giúp người sai phạm giảm nhẹ hình phạt, chứ không thể nào lấy lại được sự trong sạch, bởi: “Trót vì tay đã nhúng chàm/ Dại rồi còn biết khôn làm sao đây...” (Truyện Kiều-Nguyễn Du). Vì vậy, để không phải “rửa tay” thì mỗi cá nhân, tổ chức, trước hết là trong Đảng và hệ thống chính trị, phải có ý thức, bổn phận phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ xa, từ sớm, đừng để bàn tay mình và đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp của mình phải “nhúng chàm”./.

Theo: qdnd.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Để người tài có động lực cống hiến

Ngày đăng 24/11/2022
Tại buổi Tọa đàm “Thủ khoa xuất sắc đề xuất, hiến kế trong việc thu hút, sử dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ xây dựng và phát triển Thủ đô” do UBND TP Hà Nội tổ chức mới đây, từ thực tiễn của bản thân, nhiều đại biểu từng là thủ khoa xuất sắc đang làm việc trong các cơ quan nhà nước đã tâm huyết bày tỏ: Lương và các chế độ đãi ngộ là rất quan trọng, nhưng môi trường làm việc mới là yếu tố quyết định để thu hút và giữ chân người tài.

Truyền thông chính sách không chỉ là việc của các cơ quan báo chí

Ngày đăng 25/11/2022
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác truyền thông chính sách được tổ chức ngày 24/11/2022, hầu hết các ý kiến phát biểu đều đồng tình rằng: Truyền thông chính sách không chỉ là việc của cơ quan báo chí mà trước hết thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc hệ thống nhà nước, là nơi xây dựng và thực thi chính sách. Đây là nhận thức phù hợp với xu hướng chung của quốc tế, cần phải được lan tỏa để tạo ra thay đổi tích cực.

Đồng bộ giải pháp

Ngày đăng 23/11/2022
Diễn đàn Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV (20/10 - 15/11/2022) không ít lần nóng lên việc cán bộ, công chức, viên chức xin thôi việc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo thống kê của Bộ Nội vụ tổng hợp từ các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố, tính từ 01/01/2020 đến 30/6/2022 số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc và thôi việc là 39.552, chiếm tỉ lệ 1,94%, Trong tổng số này, công chức có hơn 4.000 người, chiếm 1,98%; còn viên chức là 35.523, chủ yếu rơi vào hai đối tượng chính là giáo dục và y tế. Khối giáo dục có số người xin thôi việc là 16.427 người, chiếm 41,53%, trong đó, trình độ đại học trở lên chiếm 49%, độ tuổi dưới 40 chiếm khoảng 60%, 653 người có trình độ tiến sĩ, 4.018 thạc sĩ, khoảng 1.200 bác sĩ. Vì đâu nên nỗi?

Yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững đất nước

Ngày đăng 14/11/2022
Để xã hội ổn định và tạo tiền đề cho phát triển của Việt Nam hiện nay chúng ta phải dựa trên ba yếu tố chủ yếu: phát triển kinh tế; chống tham nhũng và quan hệ quốc tế hài hòa.

Không dám làm thì đứng sang một bên

Ngày đăng 09/11/2022
Đây được xem là thông điệp rất mạnh mẽ của người đứng đầu Chính phủ nhằm xác định trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.