Hà Nội, Ngày 03/12/2022

Bắc Giang: Triển khai thực hiện văn hóa công vụ và định hướng công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 05/11/2022   05:15
Mặc định Cỡ chữ
Sáng nay 05/11/2022, tại TP Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện văn hóa công vụ và định hướng công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 10 điểm cầu các huyện, thành phố và 209 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn với hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức tham dự.
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu và TS Phạm Minh Hùng truyền đạt, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Nguyễn Quốc Sửu.

Tại Hội nghị, hai chuyên gia đến từ Bộ Nội vụ đã chia sẻ kinh nghiệm để tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt công tác CCHC và văn hóa công vụ. Trước mắt, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ đầy đủ, đồng bộ; nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, hiệu quả thực thi pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp theo hướng đơn giản, dễ hiểu. 

Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp; xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường phân cấp, phân quyền.

Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai các văn bản pháp luật quy định về chế độ tiền lương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; xây dựng, phát triển đô thị thông minh.../.

Hà Linh

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để giải quyết tốt công việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, người dân

Ngày đăng 25/11/2022
Là một nội dung của cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân. Cải cách thủ tục hành chính cần tiền đề là cải cách thể chế, sự song hành của cải cách công vụ và sự thúc đẩy của hiện đại hóa nền hành chính. Bài viết phân tích một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để giải quyết tốt công việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, người dân.

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển

Ngày đăng 08/11/2022
Đảng và Nhà nước ta luôn xác định cải cách nền hành chính nhà nước góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, duy trì sự phát triển của đất nước, qua đó, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Bài viết khái quát một số kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Hà Nội: Mỗi Bộ phận Một cửa được trang bị thiết bị đánh giá hài lòng, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 11/11/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án Mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 10/11/2022).

Yên Bái: Thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 04/11/2022
Với mục tiêu tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính các cấp, ngày 01/11/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2012/QĐ-UBND phê duyệt Phương án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Giao thông vận tải.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy triển khai dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình

Ngày đăng 31/10/2022
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 25/10/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là khoảng 98%; các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục thúc đẩy triển khai dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.