Hà Nội, Ngày 03/12/2022

Thống nhất chủ trương kéo dài thực hiện Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 28/10/2022   08:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/10/2022, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV đã thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận ngày 28/10/2022. Ảnh: quochoi.vn

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có vấn đề tự chủ của các bệnh viện; nguồn nhân lực, chế độ lương, phụ cấp đối với ngành Y tế; tình trạng thiếu giáo viên ở miền núi, vùng sâu vùng xa; đổi mới và hoàn thiện thể chế; kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã...

Cho ý kiến về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, việc ban hành Nghị quyết là quyết sách đúng đắn của Quốc hội, đã phát huy được một số cơ chế, chính sách rất cụ thể, hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh; thống nhất chủ trương cho phép kéo dài việc thực hiện Nghị quyết đến khi Chính phủ đề xuất cơ chế mới vào kỳ họp Quốc hội cuối năm sau (tháng 10/2023)./.

Duy Thái

Tin tức cùng chuyên mục

Kết quả triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi

Ngày đăng 25/11/2022
Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Bài viết đánh giá thực trạng sắp xếp, tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Công bố Quy hoạch điều chỉnh Khu đô thị Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Ngày đăng 29/11/2022
Ngày 21/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đại học Nam Cao. 

Cần Thơ: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong viêc sử dụng Internet, mạng xã hội

Ngày đăng 16/11/2022
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn số 4611/UBND-NC ngày 15/11/2022 về việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong viêc sử dụng Internet, mạng xã hội.

Hà Nội: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Ngày đăng 09/11/2022
Ban Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đến năm 2050, Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ và cả nước

Ngày đăng 09/11/2022
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.