Hà Nội, Ngày 11/12/2023

Cà Mau có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 20/10/2022   14:55
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 19/10/2022, tại trụ sở Tỉnh uỷ Cà Mau, Đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, làm Trưởng đoàn đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau.
Đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau.

Cùng dự có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thực hiện Chương trình kiểm tra số 46-Ctr/TW, ngày 22/02/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quyết định số 548/QĐNS/TW, ngày 13/06/2022 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau; Đoàn kiểm tra 548 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và một số tổ chức đảng trực thuộc để nắm tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mốc thời gian kiểm tra từ khi ban hành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến thời điểm kiểm tra tháng 8/2022.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã làm việc với các đơn vị gồm: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy Dân chính đảng; Thành ủy Cà Mau và Đảng bộ Phường 6, xã Lý Văn Lâm; Huyện ủy Ngọc Hiển và Đảng bộ thị trấn Rạch Gốc, Đảng bộ xã Viên An; Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Qua làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và các tổ chức đảng trực thuộc được kiểm tra; kết quả thực hiện việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Cà Mau đều đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, nhất là đà ổn định, phục hồi mạnh mẽ giai đoạn hậu Covid-19. Công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, sâu sát, hiệu quả.

Đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận một số kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và các tổ chức đảng trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, của chính quyền trong nghiên cứu, học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, khoa học.

Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh riêng; có các giải pháp đột phá, sáng tạo, phù hợp. Ưu tiên các nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; kịp thời điều chỉnh bất cập, vừa làm vừa rút kinh nghiệm với các vấn đề mới, chưa có tiền lệ. Phát huy vai trò của cấp ủy các cấp và người đứng đầu; sức mạnh đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã chú trọng cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, bám sát vào những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá; xác định được “điểm nghẽn”, “nút thắt” để có giải pháp tháo gỡ đồng bộ, bố trí đủ nguồn lực thực hiện. Quá trình thực hiện đã có những cách làm hay, sáng tạo như ở các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; công tác tuyên truyền.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tổ chức đảng được kiểm tra đã triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tiễn; đạt được kết quả cơ bản trong việc thực hiện các mục tiêu, nội dung Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thông tin: “Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc theo đúng kế hoạch của Đoàn kiểm tra, tỉnh Cà Mau đảm bảo các điều kiện tốt nhất để thực hiện các nội dung theo yêu cầu kiểm tra; thông tin, trao đổi, thảo luận toàn diện, sâu sát, cụ thể về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; phối hợp chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, khẳng định: “Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có thắng lợi hay không, vấn đề mấu chốt là năng lực cụ thể hoá, hiện thực hoá Nghị quyết của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cà Mau rất đáng khích lệ về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công lên đến 70%, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn trong thời gian qua vì dịch bệnh Covid-19. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Cà Mau đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là niềm tin của người dân vào Đảng, vào hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên là hết sức vững chắc”.

“Qua kiểm tra, Cà Mau phải lưu ý các vấn đề còn tồn tại, có giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu trong dự thảo báo cáo; thực hiện 6 kiến nghị của Đoàn kiểm tra để thực hiện toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cà Mau có vị trí chiến lược quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với rất nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển. Do đó, tỉnh phải tập trung, dồn sức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, tiếp tục kiên trì và quyết liệt với mục tiêu phát triển Cà Mau nhanh, bền vững”, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý./.

Theo: baocamau.com.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Nhìn lại 40 năm đổi mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 24/11/2023
Hội thảo khoa học góp phần tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, cung cấp những luận cứ thực tiễn trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.  

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024

Ngày đăng 15/11/2023
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW ngày 06/11/2023 về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024.

Xây dựng đội ngũ công chức trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả

Ngày đăng 23/10/2023
Quản trị quốc gia là một thuật ngữ mới được đưa vào văn kiện Đại hội XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021- 2030 của Đảng, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh, hiệu quả. Để thực hiện thành công việc đổi mới quản trị quốc gia đòi hỏi phải đổi mới về nhận thức, tư duy và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị và hệ thống xã hội. Trong đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng là rất quan trọng để góp phần thực hiện được mục tiêu, yêu cầu và các nội dung trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 13/10/2023
Trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc, ở bất cứ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngày đăng 27/09/2023
Chuyến đi nhằm cụ thể hóa, triển khai những thỏa thuận trong tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tháng 9/2023, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil và quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thu hút thêm các nguồn lực để phát triển đất nước, thiết thực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII.