Hà Nội, Ngày 03/12/2022

Cà Mau có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 20/10/2022   02:55
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 19/10/2022, tại trụ sở Tỉnh uỷ Cà Mau, Đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, làm Trưởng đoàn đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau.
Đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau.

Cùng dự có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thực hiện Chương trình kiểm tra số 46-Ctr/TW, ngày 22/02/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quyết định số 548/QĐNS/TW, ngày 13/06/2022 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau; Đoàn kiểm tra 548 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và một số tổ chức đảng trực thuộc để nắm tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mốc thời gian kiểm tra từ khi ban hành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến thời điểm kiểm tra tháng 8/2022.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã làm việc với các đơn vị gồm: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy Dân chính đảng; Thành ủy Cà Mau và Đảng bộ Phường 6, xã Lý Văn Lâm; Huyện ủy Ngọc Hiển và Đảng bộ thị trấn Rạch Gốc, Đảng bộ xã Viên An; Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Qua làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và các tổ chức đảng trực thuộc được kiểm tra; kết quả thực hiện việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Cà Mau đều đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, nhất là đà ổn định, phục hồi mạnh mẽ giai đoạn hậu Covid-19. Công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, sâu sát, hiệu quả.

Đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận một số kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và các tổ chức đảng trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, của chính quyền trong nghiên cứu, học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, khoa học.

Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh riêng; có các giải pháp đột phá, sáng tạo, phù hợp. Ưu tiên các nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; kịp thời điều chỉnh bất cập, vừa làm vừa rút kinh nghiệm với các vấn đề mới, chưa có tiền lệ. Phát huy vai trò của cấp ủy các cấp và người đứng đầu; sức mạnh đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã chú trọng cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, bám sát vào những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá; xác định được “điểm nghẽn”, “nút thắt” để có giải pháp tháo gỡ đồng bộ, bố trí đủ nguồn lực thực hiện. Quá trình thực hiện đã có những cách làm hay, sáng tạo như ở các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; công tác tuyên truyền.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tổ chức đảng được kiểm tra đã triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tiễn; đạt được kết quả cơ bản trong việc thực hiện các mục tiêu, nội dung Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thông tin: “Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc theo đúng kế hoạch của Đoàn kiểm tra, tỉnh Cà Mau đảm bảo các điều kiện tốt nhất để thực hiện các nội dung theo yêu cầu kiểm tra; thông tin, trao đổi, thảo luận toàn diện, sâu sát, cụ thể về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; phối hợp chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, khẳng định: “Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có thắng lợi hay không, vấn đề mấu chốt là năng lực cụ thể hoá, hiện thực hoá Nghị quyết của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cà Mau rất đáng khích lệ về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công lên đến 70%, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn trong thời gian qua vì dịch bệnh Covid-19. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Cà Mau đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là niềm tin của người dân vào Đảng, vào hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên là hết sức vững chắc”.

“Qua kiểm tra, Cà Mau phải lưu ý các vấn đề còn tồn tại, có giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu trong dự thảo báo cáo; thực hiện 6 kiến nghị của Đoàn kiểm tra để thực hiện toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cà Mau có vị trí chiến lược quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với rất nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển. Do đó, tỉnh phải tập trung, dồn sức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, tiếp tục kiên trì và quyết liệt với mục tiêu phát triển Cà Mau nhanh, bền vững”, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý./.

Theo: baocamau.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Ngày đăng 14/11/2022
Ban Tuyên giáo ban hành Hướng dẫn số 78-HD/BTGTW tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Tư duy mới của Đảng về hoàn thiện chính sách, pháp luật quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày đăng 29/10/2022
Những năm qua, Nhà nước ta đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhằm thể chế hóa quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng. Đây là bước phát triển mới về tư duy lý luận và chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng ta về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Ngày đăng 18/10/2022
Chiều ngày 17/10/2022, Đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra làm việc với Ban Kinh tế Trung ương để thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Kinh tế Trung ương.

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với UBKT Trung ương

Ngày đăng 11/10/2022
Ngày 11/10/2022, Đoàn Kiểm tra số 541 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng chủ trì buổi làm việc.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát

Ngày đăng 06/10/2022
Nhiều nhiệm kỳ qua, Trung ương đã tập trung chỉ đạo tiến hành quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Trong đó, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.