Hà Nội, Ngày 02/10/2022

Duy trì và đẩy mạnh các nội dung hợp tác trong lĩnh vực công vụ giữa các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác đối thoại

Ngày đăng: 22/09/2022   10:18
Mặc định Cỡ chữ
Sau thành công rất tốt đẹp của Hội nghị ACCSM lần thứ 21 và Hội nghị ACCSM+3 lần thứ 6 do Bộ Nội vụ tổ chức với vai trò Chủ tịch luân phiên. Bộ Nội vụ đã có báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 4483/BC-BNV ngày 12/9/2022). Ngày 21/9/2022, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6262/VPCP-HTQT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về kết quả Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý đề xuất của Bộ Nội vụ tại văn bản số 4483/BC-BNV.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ Hợp tác ASEAN+3 về các vấn đề công vụ lần thứ 6 (ACCSM+3), ngày 05/8/2022.

Trên cơ sở các kết quả đạt được tại Hội nghị ACCSM 21, Bộ Nội vụ kính đề xuất Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để Bộ Nội vụ triển khai các nội dung sau: 

1) Duy trì và đẩy mạnh các nội dung hợp tác trong lĩnh vực công vụ giữa các nước thành viên ASEAN và với các nước đối tác đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, chú trọng đến công tác quản lý nhân sự, phát triển nguồn nhân lực khu vực công mỗi quốc gia; hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực thực thi công vụ, phối hợp triển khai các nội dung hợp tác và các sáng kiến Cộng đồng ASEAN. 

2) Tham khảo kinh nghiệm, xây dựng nền công vụ thực sự đổi mới, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn các thách thức mới, là động lực cho quản trị đất nước tốt, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. 

3) Triển khai thực hiện “Tuyên bố ASEAN về tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới”. Tăng cường vai trò lãnh đạo chuyển đổi, tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng kỹ năng cho công chức, cải thiện hiệu quả và năng suất của việc cung cấp dịch vụ công, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, thúc đẩy hợp tác và phối hợp liên ngành và liên trụ cột để tăng cường quản trị đất nước tốt. 

4) Xây dựng và phát triển Trung tâm Nguồn ASEAN có đủ nguồn lực về kinh phí, con người, cơ sở vật chất, qua đó tham gia chủ động, tích cực hơn nữa trong các hoạt động hợp tác của ASEAN và ASEAN+3./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Cần có giải pháp hoàn thiện chính sách giữa khu vực công, khu vực tư

Ngày đăng 01/10/2022
Chiều 01/10/2022, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, liên quan đến tình trạng thời gian qua nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghỉ việc, chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2022 có 39.552 CBCCVC nghỉ việc, chiếm gần 2% tổng số biên chế được giao.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến với địa phương

Ngày đăng 01/10/2022
Sáng 01/10/2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022.

Quyết nghị tổng biên chế của các Tòa án nhân dân và ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022-2026

Ngày đăng 30/09/2022
Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí về việc công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 30/09/2022
Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí về việc công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Các Bộ, ngành địa phương cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà làm tăng chi phí, thời gian, dễ sinh tiêu cực

Ngày đăng 29/09/2022
Ngày 29/9/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 309/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Hiệp hội doanh nghiệp, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tiêu điểm

Cần có giải pháp hoàn thiện chính sách giữa khu vực công, khu vực tư

Chiều 01/10/2022, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, liên quan đến tình trạng thời gian qua nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghỉ việc, chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2022 có 39.552 CBCCVC nghỉ việc, chiếm gần 2% tổng số biên chế được giao.